Hoppincentrale neemt reservaties voor 6 belbusgebieden in Vlaamse Ardennen over

Hoppincentrale neemt reservaties voor 6 belbusgebieden in Vlaamse Ardennen over

Sinds 1 januari is de gefaseerde uitrol van basisbereikbaarheid van start gegaan. Basisbereikbaarheid is de grote hervorming van het openbaar vervoer waarbij we het aanbod versterken waar de vraag groot is en werken met vervoer op maat waar de vraag kleiner is. Voor de Hoppincentrale uitgerold wordt over heel Vlaanderen, wordt eerst volop getest in een aantal belbusgebieden. Na een proefproject in het belbusgebied Puurs en Sint-Amands neemt de centrale nu ook de reservaties voor 6 belbusgebieden in de Vlaamse Ardennen over. Concreet: vanaf 7 februari kunnen reizigers binnen die zes belbusgebieden een belbusrit boeken via de Hoppincentrale. Ze zullen worden opgepikt door de bestaande belbus onder de nieuwe naam De Lijn Flexbus.

Op 1 januari ging de gefaseerde uitrol van basisbereikbaarheid van start. In verschillende fases worden wijzigingen op het terrein doorgevoerd die ons openbaar vervoer transformeren van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd: sterkere en meer frequente lijnen waar veel reizigers zijn, vervoer op maat via onder meer flexvervoer (de huidige belbussen) en deelfietsen waar de vraag kleiner is. Intussen wordt ook volop proefgedraaid met de Hoppincentrale. Zo worden de processen getest, laten we reizigers stapsgewijs kennis maken met de nieuwe centrale en de Hoppinapp en capteren we hun feedback.

Proefproject

In november 2022 startte het proefproject voor de Hoppincentrale in het belbusgebied Klein-Brabant (Puurs – Sint-Amands). De evaluatie van het pilootproject Puurs-Sint-Amands loopt nog, maar de eerste bevindingen zijn positief.

“Intussen hebben we de 1000 ritten in het eerste pilootproject met de flexbus Klein-Brabant ruim overschreden. Meer dan 40% van de boekingen gebeurt er via de Hoppinapp. We breiden het testgebied nu verder uit naar zes belbusgebieden in de Vlaamse Ardennen”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Na Puurs en Sint-Amands is het de beurt aan zes belbusgebieden in de Vlaamse Ardennen. De reiziger werd hierover goed geïnformeerd. De klanten van de belbussen van de zes gebieden kregen allemaal tijdig een brief in de bus met alle nodige praktische informatie. Daarnaast voorziet De Lijn informatie aan de betrokken haltes en via de betrokken gemeenten. Alle praktische info vind je via Hoppin.be of via de website van De Lijn.

Hoe werkt het?

Reserveren gebeurt vanaf dinsdag 7 februari voor een rit die je maakt na 21 februari via het callcenter van de Hoppincentrale of de Hoppin-app. De Hoppincentrale maakt vervolgens op basis van de gevraagde reservaties de planning voor de nodige ritten. De vertrouwde, huidige belbussen (voortaan onder de naam ‘De Lijn Flexbus’) en chauffeurs blijven zorgen voor het vervoer. Ook de haltes en uren waarin de belbus kan gebruikt worden blijven dezelfde.

Het gaat om 6 belbusgebieden:

  • 370 Geraardsbergen
  • 410 Lierde - Brakel
  • 450 Wortegem-Petegem - Kruishoutem
  • 460 Vlaamse Ardennen
  • 470 Kluisbergen – Ronse
  • 485 Zingem - Oudenaarde

Deze zijn goed voor 10 voertuigen en ruim 6 000 reservaties per maand.

Wat is basisbereikbaarheid?

Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een vraaggericht, efficiënt en duurzaam openbaar vervoer waarbij het aanbod beter wordt afgestemd op de vervoersvraag van de reizigers en op de reële vervoerstromen.

Doel is om het openbaar vervoer  te versterken op drukke assen en herkenbare vervoersknooppunten te creëren die de overstap van het ene naar het andere vervoersmiddel vergemakkelijken. Via de Hoppinpunten kan de reiziger verschillende vormen van mobiliteit combineren om zijn volledige reistraject op een efficiënte manier af te leggen. Een trein-,tram- of busrit kan op die manier bijvoorbeeld gecombineerd worden met een voor- of natraject met (deel)fiets, (deel)auto, taxi of flexbus.

Wat is een vervoerregioraad?

Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die de invulling van basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en evalueert in een vervoerregio. De vervoerregioraad wordt de cockpit voor het mobiliteitsbeleid in de vervoerregio. Niet alleen het regulier openbaar vervoer met bus of tram, maar ook de voor- en natrajecten met (deel)fiets, (deel)auto en alle andere vervoersmodi worden gefaciliteerd. In de vervoerregioraad komen de belangrijkste belanghebbenden uit alle bestuursniveaus samen. Alle gemeenten uit de regio zijn rechtstreeks vertegenwoordigd, door de burgemeester of de schepen van mobiliteit. Daarnaast zit ook het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, Het Agentschap Wegen en Verkeer in de vervoerregioraad. De vervoerregioraad heeft het nieuw vervoerplan opgesteld en goedgekeurd voor de hele regio.

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.