Intelligente verkeerslichten moeten zorgen voor vlotter tram- en busverkeer

Duurtest in Gent

Door de timing van intelligente verkeerslichten en 50 bussen en trams dynamisch op elkaar af te stemmen, willen De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), strategisch onderzoekscentrum imec en SWARCO het openbaar vervoer optimaliseren op kruispunten, en zo voor alle weggebruikers de wachttijden zo kort mogelijk te houden. De komende zes maanden loopt een proefproject in Gent aan de Nieuwevaartbrug.

Vlottere doorstroming voor openbaar vervoer zonder hinder voor anderen

Problemen met de stiptheid is al jaren de nummer één ergernis van reizigers, dat blijkt uit de tevredenheidsonderzoeken bij klanten van De Lijn. Sneller groen licht bieden aan trams en bussen leidt tot een verhoogde betrouwbaarheid en populariteit van het openbaar vervoer. Als je tram of bus tijdens elke rit tijd wint bij een intelligent verkeerslicht, kom je net wat vlotter op je bestemming. ​

“Vandaag vragen bussen en trams al groen op ruim 1150 van de 1750 lichtengeregelde kruispunten in beheer van AWV in Vlaanderen. Voor het kruispunt rijden ze over een speciale ‘inmeldlus’ en geven ze hun lijnnummer door. Het licht wordt dan zo snel mogelijk groen en blijft groen tot het voertuig over een ‘uitmeldlus’ voorbij het kruispunt rijdt.

Met dit proefproject gaan we een stap verder. Het intelligent verkeerslicht kent de GPS-locatie van de bus of van de tram, zodat de groentijd preciezer wordt, niet te lang en niet te kort”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Wanneer bestaande verkeerslichten worden uitgerust met de nieuwste technologie kunnen ze communiceren en informatie uitwisselen met andere intelligente verkeerslichten, weggebruikers, en boordcomputers van trams en bussen. Die verbinding tussen weginfrastructuur en voertuigen van De Lijn vormt een cruciale schakel in dit proefproject.”

De gedeelde mobiliteitsdata vormt de basis om de afstelling te verbeteren, waardoor intelligente verkeerslichten gepast reageren op wat er op het kruispunt gebeurt op elk moment van de dag en in elke situatie. Het komt er vooral op neer de wachttijden voor iedereen zo kort mogelijk te houden.

Wat willen we leren?

In dit proefproject koppelt De Lijn in Gent 50 trams en bussen aan Mobilidata, het mobiliteitsprogramma van de Vlaamse overheid en onderzoekscentrum imec. We evalueren of de technologie zijn werk doet én we analyseren de impact op het verkeer.

De combinatie van technische en verkeerskundige doelstellingen maakt het project technologisch uitdagend en maatschappelijk relevant.

In de eerste fase heeft SWARCO een stabiele en betrouwbare verbinding via de Mobilidata-cloud opgezet tussen de voertuigen van De Lijn en de nieuwste generatie verkeerslichten van AWV. Er wordt in samenwerking met imec bekeken hoeveel sneller het openbaar vervoer door het verkeer geraakt en wat daarbij de impact is voor andere weggebruikers.

Doel is om de nieuwe technologie te gebruiken om trams en bussen vlotter voorbij verkeerslichten te helpen zonder onnodige hinder te creëren voor andere weggebruikers.

Dit onderzoek in Gent loopt gedurende 6 maanden in samenwerking met De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer, imec en SWARCO. Alle betrokken partners zetten samen in op innovatie en het opbouwen van kennis richting de toekomst.

Voor vragen over het proefproject:

Kabinet Lydia Peeters

Aidan Reinquin

Voor vragen over intelligente lichten en Mobilidata:

Agentschap Wegen en Verkeer

Katrien Kiekens

Mobilidata communicatie en imec

Pieter Van Nuffel

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.