Intensieve rekrutering levert resultaat op ondanks uitdagende arbeidsmarkt – beperking tramaanbod Antwerpen eindigt 20 december

Intensieve rekrutering levert resultaat op ondanks uitdagende arbeidsmarkt – beperking tramaanbod Antwerpen eindigt 20 december

Mechelen, 20 december 2023 - Na 2 covidjaren bracht 2022 ook nieuwe uitdagingen met zich mee. De arbeidsmarkt trok aan als nooit tevoren, waardoor De Lijn het moeilijk had om voldoende chauffeurs te kunnen inzetten. Dit had een effect op het aantal ritten dat noodgedwongen moest geschrapt worden omwille van een tekort aan chauffeurs. Door zwaar in te zetten op rekrutering en opleiding is het personeelseffectief bij De Lijn eind 2022 terug op een werkbaar niveau.

De beperking van het Antwerpse tramaanbod in het najaar stopt daardoor ook vanaf 21 december. ​

Ook in 2023 zal De Lijn heel wat chauffeurs aantrekken. Het terugwinnen van reizigers na de covidperiode is in 2022 mooi gestart. De Lijn zet in 2023 verder in op het terugwinnen van vroegere reizigers en het aantrekken van nieuwe reizigers.

 

Oververhitte arbeidsmarkt

2022 was een jaar met grote uitdagingen voor De Lijn. De effecten van covid beïnvloedden onze werking nog zichtbaar. Toen de maatschappij eindelijk terug openging na 2 lange jaren werden werknemers weer mobiel op de arbeidsmarkt na maanden van stilstand. En die arbeidsmarkt geraakte oververhit. Net zoals bijna elke sector stond De Lijn voor een aartsmoeilijke zoektocht naar nieuw personeel. Tekort aan chauffeurs in het openbaar vervoer betekent meestal ook een stijging van het aantal geplande ritten dat niet kan gereden worden. Om een rit te rijden heb je een chauffeur nodig. Ook het cijfer van niet-gereden ritten kende dus een stijging in 2022, met een piek van 2,63 % (zonder staking) niet-gereden ritten in juli van dit jaar.

Rekruteren

Sinds het begin van de zomer is De Lijn gestart met een brede rekruteringscampagne, die zich specifiek richt op de grootste probleemregio’s: het Antwerpse, de regio van Leuven en de Vlaamse Rand rond Brussel. Naast de rekruteringscampagne zelf werd ook de capaciteit van de rijscholen van De Lijn uitgebreid om kandidaten zo vlot mogelijk door het aanwervings- en opleidingsproces te loodsen. Planningen werden aangepast om het tekort aan personeel waar mogelijk op te vangen. In het najaar volgden verscheidene jobdagen.

De rekrutering en opleiding van chauffeurs is wel een proces dat tijd vergt vooraleer de nieuwe collega’s met een voertuig met reizigers de weg op kunnen. Daarom besliste De Lijn in het najaar om het tramaanbod in Antwerpen, een van de moeilijkste regio’s om personeel te vinden, tijdelijk terug te schroeven. De doelstelling daarvan was dat de reizigers weliswaar van een verminderde dienstverlening gebruik konden maken, maar wel een die betrouwbaarder was dan voorheen, waar er door personeelstekort dagelijks ad hoc ritten moesten worden geschrapt.

De rekruteringsinspanningen hebben resultaat opgeleverd. Ondertussen is het personeelseffectief terug op een werkbaar niveau.

Beperking Antwerps tramaanbod stopt op 20 december

Bijgevolg kan de aanpassing aan het Antwerpse tramaanbod, die inging op 7 november, stopgezet worden. Vanaf woensdag 21 december start in Antwerpen de normale vakantiedienstregeling, dus zonder ingeperkt tramaanbod. En op 9 januari 2023 start De Lijn de nieuwe schoolperiode met het normale aanbod. Bovendien start op 9 januari ook tramlijn 12 Schijnpoort – Centraal Station opnieuw op, na bijna 1,5 jaar te hebben stilgelegen door werken en daarna door een tekort aan tramchauffeurs.

2023

De arbeidsmarkt blijft gespannen en de vergrijzing bij het personeel van De Lijn zet zich door. Ondanks een vrij laag verloop van personeel, ongeveer 3 %, komt ook 2023 met een uitdagende rekruteringsdoelstelling. De Lijn zoekt in 2023 900 nieuwe chauffeurs over heel Vlaanderen.

We zullen daarbij inzetten op de ervaringen die we vroeger, en zeker in 2022, hebben opgedaan. De Lijn blijft een aantrekkelijke werkgever, waarbij de stabiliteit van het bedrijf, een aantrekkelijk loon, en werk dicht bij huis voor chauffeurs belangrijke elementen blijven. Daarnaast kan een kandidaat-chauffeur in de rijschool van De Lijn zijn rijbewijs D halen, en dit terwijl hij al aan de slag is en dus betaald wordt.

Met de vergroening van het wagenpark gaan we volop verder op de ingeslagen weg. De eerste bestelde elektrische voertuigen worden in 2023 ingezet, en nieuwe bestellingen emissievrije voertuigen staan op stapel. Daarnaast zet De Lijn verder in op de verduurzaming van de mobiliteit door zoveel mogelijk Vlamingen op te roepen om de modal shift te maken naar een meer duurzaam, combimobiel verplaatsingsgedrag. ​

2022 begon nog met een daling van de reizigersaantallen bij De Lijn van 40 % ten opzichte van het niet-Covid jaar 2019. Na het opheffen van de coronaregels zijn er veel reizigers teruggekeerd. In november had De Lijn nog ​ slechts 10 à 20 % minder reizigers ten opzichte van 2019. In 2023 werken we verder aan het terugwinnen van verloren reizigers en het verwelkomen van nieuwe, door te blijven werken aan de kwaliteit van ons aanbod, en door gericht campagne te blijven voeren.

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.