Jaarresultaten 2020: De Lijn recht haar rug

Jaarresultaten 2020: De Lijn recht haar rug

Na het moeilijke jaar 2019 zette De Lijn in 2020 mooie resultaten neer. Zo wierf het bedrijf het afgelopen jaar meer chauffeurs en technici aan, verminderde het aantal niet-gereden ritten en konden reizigers rekenen op betere én meer betrouwbare realtime-informatie. Het boekjaar werd in evenwicht afgesloten. Dit alles terwijl het coronavirus de samenleving overhoop haalde. Doordat het aantal reizigers drastisch zakte tijdens de coronacrisis zag De Lijn haar inkomsten wel dalen.

Eind vorig jaar bevestigde de Vlaamse Regering De Lijn als interne operator voor het kern- en aanvullend net voor de komende tien jaar. Zo kregen de medewerkers en de organisatie een duidelijk toekomstperspectief. De algemene vergadering van De Lijn keurde vandaag het jaarverslag en de jaarrekening goed.

Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur:
“2020 was uitdagend jaar, maar bood ook tal van kansen voor De Lijn. In de meest uitzonderlijke en onverwachte omstandigheden heeft de vervoersmaatschappij haar rug gerecht. De uitdagingen bij De Lijn blijven groot: mobiliteit is nog nooit zo in verandering geweest. De Lijn heeft dan ook een zeer belangrijk bestaansrecht, nu en in de toekomst: onze verantwoordelijkheid als kernspeler voor een inclusieve en duurzame mobiliteit zal alleen maar belangrijker worden.”

Ann Schoubs, directeur-generaal sinds 1 januari 2021:
“Ondanks de pandemie bleven de chauffeurs rijden en daalde het aantal niet-gereden ritten dankzij een grote aanwervingsinspanning en meer preventief onderhoud. Bovendien wisten we ondanks de gedaalde inkomsten het boekjaar in evenwicht af te sluiten. Zo bevestigde De Lijn dat ze niet ‘zomaar een bedrijf’ is.”

Impact en gevolgen COVID-19

Het coronavirus tekende 2020 en legde de hele samenleving stil. De Lijn schakelde snel vanaf het begin van de crisis. Het beleid en de samenleving rekenden er immers op. Ondanks de vele bezorgd- en ongerustheden bleef De Lijn er adequaat en professioneel voor gaan.

Veiligheid stond centraal. Daarom werden de voordeuren van de voertuigen gesloten en een folie geïnstalleerd tussen de stuurpost en het reizigersgedeelte. Ook werden cashbetalingen afgeschaft en voerde De Lijn contactloos betalen versneld in. Daarnaast zette De Lijn extra in op hygiëne, zowel voor haar reizigers als personeelsleden werden de nodige maatregelen genomen.

Natuurlijk volgde De Lijn het advies en de maatregelen van de overheid. Sinds mei zijn alle reizigers (vanaf 13 jaar) verplicht om een mondmasker te dragen op de bussen en trams, aan de perrons en haltes en in de Lijnwinkels.

Tijdens de eerste lockdown piekte het aantal zieke chauffeurs en daarom werd de dienstregeling aangepast. In mei vorig jaar keerde De Lijn terug naar haar normale ritme en in september werd de dienstregeling opnieuw geëvalueerd. Waar mogelijk zette De Lijn grotere of extra voertuigen in. Ook ging De Lijn een samenwerking met autocarbedrijven aan en kon zo meer zitplaatsen bieden. Daarnaast lanceerde De Lijn de druktebarometer in de app. Op basis van geregistreerde MOBIB-scans en fysieke tellingen krijgen reizigers een inschatting van hoe druk het is op de voertuigen.

De vele extra preventieve maatregelen (zoals het extra ontsmetten of de inzet van autocars) zorgden voor 67,3 miljoen euro aan meerkosten, De Lijn ontving hiervoor 65,5 miljoen euro aan extra compensatie van de Vlaamse Regering.

De covidpandemie had tot slot grote gevolgen voor de reizigersaantallen van De Lijn. In de eerste lockdown zag De Lijn haar reizigersaantal zakken tot amper 10 %, geleidelijk aan steeg het opnieuw. Maar globaal genomen steeg het aantal reizigers nooit boven ongeveer de helft van het precorona-aantal. Door het verminderde aantal reizigers zag De Lijn haar inkomsten in 2020 dalen met 35 %. Vooral het aandeel reizigers met een (digitaal) ticket of Lijnkaart daalde sterk (met 60 %).

Realisaties en innovaties

 • Verbeterde realtime-info

De Lijn werkte hard aan de beschik- en betrouwbaarheid van de realtime-informatie. Deze landden eind vorig jaar op 96 % en 90 %, terwijl ze in 2019 amper 50 % scoorden. Niet alleen zijn nu de voorspellingen over aankomende en vertrekkende bussen en trams in de app, op de website en de realtime-halteborden veel correcter, ze zijn ook gebruiksvriendelijker. Dit komt door een grondige facelift van de weergave. De Lijn plaatste bovendien meer dan 300 extra borden, verminderde sterk het aantal defecte toestellen en zorgde ervoor dat de 45 schermen in de Antwerpse premetro vorige zomer verschillende configuratie-aanpassingen ondergingen.

 • Vervoerbewijzen

Het is duidelijk: in 2020 zette De Lijn op meerdere vlakken grote stappen vooruit en dat gold ook voor de vervoerbewijzen en betalingsmogelijkheden. Zo startte op 6 april 2020 een versnelde uitrol van contactloos betalen. Eerst gebeurde het als een proefproject op de Kusttram, vanaf mei volgden de trams en trambussen. Reizigers konden nu voor hun rit betalen met een contactloze bankkaart of een ander medium (smartphone of wearable, zoals slimme horloges). Dit leverde hen comfort en veiligheid op, zowel op financieel als hygiënisch vlak. Met succes: want vorig jaar verkocht De Lijn zo 105 000 tickets. Op de bussen zijn de betaalterminals geïnstalleerd, maar helaas niet bereikbaar door de folie aan de stuurpost.

 • Investeren in een groenere toekomst

De Lijn investeert dagelijks in een groene toekomst: ze wil tegen 2035 volledig emissieloos rijden in Vlaanderen. De trams rijden al op groene energie. Er kwamen in 2020 ook 88 hybride bussen bij. Dit is een stijging van 14 % ten opzichte van 2019. Deze voertuigen rijden een bepaalde afstand volledig elektrisch, en kunnen voor langere afstanden overschakelen op dieselaandrijving.

Daarnaast telt de vloot nu 13 volledig elektrische bussen. Deze rijden in Vlaamse steden als Leuven, waar het begon als een proefproject, maar sinds kort ook in Antwerpen en vanaf volgend jaar ook in Gent.

 • Aanwervingen

De aanwervingen zaten in 2020  op een hoog peil. Het afgelopen jaar wierf De Lijn 673 chauffeurs en 147 technici aan. Dat was broodnodig, want door personeelstekorten moest het bedrijf in 2019 te veel ritten schrappen. De ervaringen die De Lijn in coronatijd opdeed met digitaal opleiden en aanwerven komen in 2021 zeker van pas.

2020 in kerncijfers

 • 8 018 medewerkers bij De Lijn, waarvan 1 514 vrouwen
  • 673 nieuwe chauffeurs aangeworven
  • 147 nieuwe technische profielen aangeworven
 • 595 101 abonnementen in omloop 
 • 128 945 299 euro netto-vervoerontvangsten
 • Op 31 december telde de vloot van De Lijn 2 337 autobussen, 46 kusttrams, 136 PCC-trams, 125 Hermelijntrams, 88 Albatrostrams en 10 CAF Urbos (nieuwe) Kusttrams
  • In de loop van 2020 kwamen er zo 155 nieuwe autobussen en 10 nieuwe CAF Urbos Kusttrams
 • 186 469 514 afgelegde kilometers (inclusief leerlingenvervoer)
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.