Jaarresultaten 2021: resoluut vernieuwen

Jaarresultaten 2021: resoluut vernieuwen

Dinsdag 31 mei 2022 ​ - ​ 2021 was het jaar waarin we onze strategie aanscherpten: Resoluut Vernieuwen. We zetten volop in op onze reiziger, door het aantal niet-gereden ritten te verminderen – ook in een moeilijke corona-context - en door betere én meer betrouwbare realtime-informatie te voorzien voor onze klanten. De verduurzaming van onze werking was het tweede speerpunt: we zetten belangrijke stappen op vlak van elektrische voertuigen en maakten onze plannen om onze CO2 uitstoot te verminderen concreet. Dit alles terwijl het coronavirus de samenleving bleef overhoop halen. Het aantal reizigers herstelde zich niet tot pre-corona niveau en daardoor bleven ook de inkomsten onder de verwachtingen. Het boekjaar werd met een verlies van 6 miljoen euro afgesloten door een uitzonderlijke boeking.

Impact en gevolgen COVID-19

Ook in 2021 hield het coronavirus de hele samenleving nog in zijn greep. Veiligheid van onze reizigers en medewerkers bleef de focus. We zetten in 2021 nog meer in op het poetsen van de voertuigen, op het optimaal ventileren van onze voertuigen, en op het monitoren van de drukte op de voertuigen. Tijdens het grootste gedeelte van het jaar werden er autocars ingezet tijdens de spits om de drukte op de schoolritten te verminderen. Daarnaast optimaliseerde De Lijn de druktebarometer in de app.

Tijdens de vierde coronagolf aan het einde van het jaar piekte het aantal zieke chauffeurs en chauffeurs in quarantaine. Een plotse piek in het aantal zieke chauffeurs kan niet onmiddellijk worden opgevangen. ​ Door een gerichte spreiding van de ritten die uitvallen, proberen onze planners de impact voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. ​

We gingen er vanuit dat 2022 opnieuw een normaal jaar zou zijn, zonder al te veel impact van corona. ​ De eerste maanden van het jaar bleek echter dat we nog niet verlost waren van de invloed van het virus. Door de nieuwe corona-golf kende De Lijn (net zoals heel de maatschappij) heel wat personeelsuitval tijdens de eerste maanden. Ook andere virussen en bacteriën die na het wegvallen van de mondmaskers in grote delen van het maatschappelijk leven terug rondgingen, zorgden voor een verhoogd ziekteverzuim bij De Lijn-medewerkers.

De covidpandemie had grote gevolgen voor de reizigersaantallen van De Lijn. Globaal reisden in 2021 40% minder reizigers met De Lijn dan voor de corona-pandemie. Door het verminderde aantal reizigers zag De Lijn haar inkomsten in 2021 dalen met 75,5 miljoen euro.

De vele bijkomende preventieve maatregelen (zoals het extra ontsmetten of de inzet van autocars) zorgden voor 67,3 miljoen euro aan meerkosten. De Lijn ontving een extra compensatie van de Vlaamse Regering om deze meerkosten en verlies aan inkomsten goed te maken.

​Ann Schoubs
, directeur-generaal:

“We zijn opgelucht dat het Overlegcomité op 20 mei besliste dat de mondmaskerplicht wegvalt op het openbaar vervoer. Chauffeurs en reizigers kunnen eindelijk terug naar normaal. ​ Ook de plastic folies tussen chauffeurs- en reizigerscompartiment verdwijnen nu: De Lijn is terug “open for business”. De klant stapt terug op via de voordeur, ontwaardt vooraan zijn vervoerbewijs of betaalt contactloos, kan een vraag stellen aan de chauffeur. Vele van onze reizigers en medewerkers hebben hier reikhalzend naar uitgekeken.”

De klant centraal

De Lijn werkte in 2021 hard verder aan de beschik- en betrouwbaarheid van de realtime-informatie. In 97% van de gevallen konden reizigers eind 2021 zien wanneer hun bus of tram aan een halte kwam. Van de getoonde info kwam meer dan 92% binnen de minuut overeen met de realiteit. De Lijn optimaliseerde ook verder de manier waarop deze info wordt getoond in de app en de routeplanner, en op de website en halteborden. De vernieuwde De Lijn-app is voortaan ook toegankelijk voor blinden en slechtzienden.

En die geleverde inspanningen op vlak van o.a. stiptheid, niet-gereden ritten en de reisinformatie werden gesmaakt door de reiziger. 65,4% van de klanten gaven De Lijn een tevredenheidsscore van minstens 7 op 10. Dat is een significante stijging van 7% ten opzichte van 2020. Daarmee werd de negatieve tendens van de voorbije 5 jaar omgebogen. Maar de ambitie ligt hoger, De Lijn wil de komende jaren naar een tevredenheidsscore van minstens 70%.

Story image

Investeren in een groenere toekomst

Johan Sauwens, voorzitter van de raad van bestuur:

“Reizen met De Lijn is sowieso een duurzame keuze. Wie een verplaatsing met het openbaar vervoer maakt in plaats van met de privé-wagen, werkt mee aan het verminderen van fijnstof en NOX, de reductie van CO2, en het verlagen van de filedruk. Daarnaast hebben we als De Lijn in 2021 ook werk gemaakt van onze ambitie om tegen 2035 volledig emissieloos ​ te rijden in Vlaanderen. We stelden daarvoor in 2021 een plan voor. We namen elektrische bussen in gebruik in Antwerpen, we bestelden 60 nieuwe elektrische bussen die begin 2023 in exploitatie zullen gaan, ook nieuwe plug-in hybride bussen werden aangekocht, en 280 hybride bussen krijgen een upgrade naar e-hybrides. Met deze e-hybrides kunnen we onze oude Euro 3 en Euro 4 bussen versneld uit dienst zetten. Er kwamen ook 48 nieuwe kusttrams in dienst. Maar onze inspanningen gaan veel verder. We willen onze totale impact op het milieu en het klimaat ​ beperken. Daarom hebben we vorig jaar onze CO2-reductiedoelstellingen 2030 vastgelegd.”

In 2021 bracht De Lijn haar broeikasgasuitstoot volledig in kaart. ​ En koppelde daar ook een reductiedoelstelling 2030 aan. Tegen 2030 wil De Lijn een reductie van het CO2 equivalent realiseren van 46,20%. Daarvoor focussen we op de directe uitstoot van de voertuigen en gebouwen, op de indirecte uitstoot door de aankoop van elektriciteit, en op de indirecte uitstoot veroorzaakt door bronnen buiten het bezit van De Lijn en waar geen directe invloed op kan worden uitgevoerd. ​

Story image

De Lijn publiceerde op haar website onlangs ook haar duurzaamheidsverslag 2020-2021. Daarin zijn meer details terug te vinden over de duurzaamheidsinspanningen.

​Afsluit boekjaar

De Lijn heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een operationeel overschot van 11.000 euro. ​ Het eindresultaat is echter een verlies van 6 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door een boeking van 12,3 miljoen euro voor het op balans nemen van de historische vakantietellers ten gevolge van een aangepast boekhoudkundig advies van de overheid.

Deze uitzonderlijke boeking wordt deels gecompenseerd door historisch opgebouwde bedragen op de balans maar het eindresultaat is een verlies van 6 miljoen in 2021.

 

Linken

Jaarverslag jaarverslag 2021_tcm3-28824.pdf (delijn.be)

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag_2020_2021_tcm3-28916.pdf (delijn.be)

 

 

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.