Maatregelen tegen agressie op het openbaar vervoer: Rekrutering extra controleurs loopt – extra veiligheidsstuurposten vanaf september geïnstalleerd

Maatregelen tegen agressie op het openbaar vervoer: Rekrutering extra controleurs loopt – extra veiligheidsstuurposten vanaf september geïnstalleerd

De Lijn werkt aan een totaalaanpak om haar medewerkers maximaal te beschermen tegen mogelijke agressie, o.a. door middel van afgesloten stuurposten, inzet van bijkomende controleurs, camerabewaking, opleidingen en sensibiliseringscampagnes. Ook op de samenwerking met andere actoren, zoals politiediensten, lokale besturen en scholen, wordt ingezet.

“Dag in dag uit zetten de medewerkers van De Lijn en exploitanten zich in voor het veilig vervoeren van reizigers en daar krijgen zij niet voldoende respect voor terug. We moeten de agressiegevallen een halt toeroepen. Hiervoor werd het integrale actieplan ‘Stop agressie’ deze zomer gelanceerd”, aldus Vlaams minister Lydia Peeters en directeur-generaal Ann Schoubs.

Net voor de zomer had Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters overleg met De Lijn en de vakbonden over acties die lopen om agressie op het openbaar vervoer tegen te gaan. Op 11 juli organiseerde minister Lydia Peeters vervolgens een rondetafelconferentie over de veiligheid van medewerkers in het openbaar vervoer. Federale ministers Van Quickenborne en Verlinden namen deel, net als De Lijn, de FBAA en vertegenwoordigers van politie en justitie.

Tijdens die rondetafelconferentie werd een 10-puntenplan afgesproken om te werken aan verhoogde veiligheid van chauffeurs en controleurs.

Eén van deze 10 punten was het versneld uitrollen van veiligheidsstuurposten op de bussen. De Lijn startte vorig jaar een pilootproject om op bestaande voertuigen een meer afgesloten stuurpost voor de chauffeur te voorzien, de zogenaamde 'veiligheidsstuurpost'. Ondertussen wordt dat project uitgerold naar alle bussen in eigen beheer. Net voor de zomer werden de aanbestedingen opgestart om de schermen te bestellen die in de bussen gaan worden ingebouwd. 

“Vanaf eind augustus stromen de eerste schermen binnen bij De Lijn, te starten met een eerste lot van 400 schermen die de leverancier zal aanleveren. De Lijn start in september met het inbouwen van deze schermen in de bussen. Het aantal voertuigen met een veiligheidsstuurpost wordt zo gestaag verder uitgebreid. Nieuwe voertuigen die instromen zijn sowieso al voorzien van afgeschermde stuurposten”, aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit.

Daarnaast werd ook afgesproken om meer controleurs te voorzien op het openbaar vervoer in het kader van de veiligheid en ondersteuning van de chauffeurs. De voorbije tijd zijn er al een aantal extra controleurs opgestart verspreid over Vlaanderen. Ook voor de komende maanden starten er in heel Vlaanderen extra controleurs op.

“Zo starten in Hasselt in oktober 2 medewerkers als controleur, een derde is al ingepland voor start in januari. Bovendien blijft De Lijn verder inzetten op rekrutering van extra controleurs. De komende maanden loopt er een uitgebreide aanwervingsprocedure. Die aanwervingsprocedure neemt alleszins ook de nodige tijd in beslag”, gaat Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn, verder.

 

 

Achtergrond: 10 actiepunten ‘Stop Agressie’

Het rondetafelgesprek heeft een 10-puntenplan opgeleverd om de agressie tegen medewerkers van De Lijn en de exploitanten aan te pakken. Er wordt hierbij ingezet op preventie, handhaving en vervolging.

 

Preventie

Actie 1: Alle bussen van De Lijn worden uitgerust met afsloten stuurposten.

Actie 2: Aanwerven van 67 extra lijncontroleurs die ingezet zullen worden in functie van veiligheidsverhoging en controle op zwartrijden.

Actie 3: Extra ondersteuning en opleidingen van chauffeurs en controleurs. Herkenbaarheid van lijncontroleurs verhogen.

Actie 4: Versterkte samenwerking via ‘protocol veilig op de weg’ dat in 2011 werd getekend tussen de vier openbaar vervoersmaatschappijen met als doel de verschillende veiligheids- en/of preventiediensten nauwer te laten samenwerken.

Actie 5: Gebruik en uitwisseling van camerabeelden verder optimaliseren.

Handhaving en aanpak op incidenten op het terrein

Actie 6: Versterkte samenwerking tussen De Lijn en de Politie met mogelijkheid tot digitale aangifte voor De Lijn en exploitanten.

Actie 7: Busverbod - maatregel bestuurlijke overheid.

Vervolging

Actie 8: Strafverzwaring bij geweld tegen personen met een maatschappelijke functie

Actie 9: Provinciaal overleg tussen De Lijn, Politie en Openbaar Ministerie inzake toezicht, opsporing en vervolging

Actie 10: Lijncontroleurs worden mee opgenomen in de federale werkgroep bodycams

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.