Maidentrip voor eerste, elektrische bus in Leuven

Maidentrip voor eerste, elektrische bus in Leuven

Deze ochtend stelde Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters de eerste elektrische bussen van De Lijn in Leuven voor. Vanaf september rijden er 6 volledig elektrische bussen (e-bus) op het traject van lijn 2, Kessel-Lo – Heverlee. De bussen rolden van de band van constructeur VDL. Het project in Leuven is het eerste van 3 opstartprojecten. Zo zet De Lijn de eerste stap richting een emissievrije bediening van de Vlaamse stadskernen en een volledig emissievrij openbaar vervoer in Vlaanderen tegen 2035.

Leuven eerste opstartproject

In Leuven heeft De Lijn vandaag al een van de meest groene busvloten van Vlaanderen, met een percentage hybride bussen groter dan 60 procent. Dankzij de goede samenwerking met de stad Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, netbeheerder Fluvius, technologisch bedrijf ABB en busconstructeur VDL worden vanaf vandaag 6 volledig elektrische bussen ingezet op lijn 2 (Heverlee – Kessel-Lo).

Aan de bushalte Heverlee Campus Arenberg werd een laadpunt gebouwd op het terrein van de KU Leuven: hier gebeurt het snelladen (opportunity charging). De stelplaats Leuven Noord van De Lijn werd ook uitgerust met laadinfrastructuur (depot charging): hier laden de bussen ’s nachts volledig op.

Later op het jaar wordt dit proefproject verder uitgebreid naar Antwerpen. Daarna voorzien we ook nog een project in Gent. Het doel van deze opstartprojecten is om niet enkel de verschillende manieren van opladen in de praktijk te testen, maar ook om ervaring op te doen voor onze chauffeurs, rijschool, dispatching, en technici. Zo bereidt De Lijn zich voor op de geplande, grootschalige transitie naar elektrisch openbaar vervoer in Vlaanderen.

Mohamed Ridouani, burgemeester stad Leuven

‘Leuven heeft de ambitie om mee de leiding te nemen inzake klimaatbeleid en moderne mobiliteit. Performant en duurzaam openbaar vervoer maakt onderdeel uit van onze klimaatstrategie, die we realiseren met partners vanuit alle geledingen in onze stad. De organisatie Leuven 2030 is daartoe onze gemeenschappelijke agenda en De Lijn is een krachtige en actieve partner in dit opzet. Ik ben dan ook zeer tevreden met deze vergroening van de Leuvense vloot van De Lijn. Laat ons samen verder werk maken van openbaar vervoer van de toekomst’.

Volgende stap naar emissievrije busvloot in Vlaanderen

De Lijn is volop bezig met de vergroening van haar vloot: de laatste jaren werd meer dan één derde van de dieselvloot vervangen door voertuigen met de nieuwste Euro VI-motoren en dit vervangingstempo wordt aangehouden.

Roger Kesteloot, directeur-generaal De Lijn

‘Sinds 2019 kopen we geen klassieke dieselbussen meer aan. We investeren volop in koolstofarm openbaar vervoer. We bestelden meer dan 250 hybride bussen, en daar komen later nog meer dan 900 vol-elektrische bussen bij. Tegen 2035 zullen in heel Vlaanderen emissievrije bussen rijden.’

Samen klimaatdoelstellingen halen

De Lijn vergroent haar voertuigenpark en onderschrijft zo de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen, alsook de klimaatplannen van de diverse steden en provincies.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

‘Om de klimaatdoelstellingen waar te maken, moeten we in Vlaanderen volop de kaart van duurzame verplaatsingen trekken. We moeten werk maken van een vlotter, veiliger en milieuvriendelijker vervoersysteem. De vergroening van de vloot van De Lijn, met in eerste instantie een focus op de stadskernen, draagt bij tot deze doelstelling. Deze vergroeningsdoelstelling werd verankerd in het Vlaams Regeerakkoord én in de beheersovereenkomst van De Lijn. Met de exploitatie van deze 6 e-bussen in Leuven zetten we een eerste belangrijke stap richting deze grootschalige vergroening. Het vergroenen en moderniseren van de busvloot is goed voor het klimaat maar verhoogt ook de aantrekkelijkheid van ons openbaar vervoer, een essentiële voorwaarde om tegemoet te komen aan de vooropgestelde modal shift.’

Elektrische bussen voor propere lucht

De nieuwe elektrische bussen zijn moderne, comfortabele voertuigen met voldoende plaatsen en vlotte toegankelijkheid voor alle reizigers. De e-bussen verbruiken bovendien geen fossiele brandstof en stoten helemaal niets uit. Dit betekent: geen schadelijke stoffen als CO² (veroorzaakt broeikasgassen), NOx (zure regen, schadelijk voor de gezondheid) en fijn stof (schadelijk voor hart en luchtwegen). Dit is zowel voor het klimaat als voor de gezondheid van wie zich in of om de bus bevindt een groot voordeel. Een bijkomend voordeel is dat elektrische bussen, door de afwezigheid van een dieselmotor, ook erg stil zijn.

Omdat De Lijn alleen groene stroom koopt, is er ook bij de productie van de energie geen uitstoot.

Door de inzet van elektrische bussen zal De Lijn op termijn meer dan 40 % minder diesel verbruiken. Dit is een daling van 19 miljoen liter diesel per jaar. Er zal daardoor jaarlijks 50 000 ton minder CO² uitstoot zijn door de bussen van De Lijn.

Snelladen aan eindhalte

Voor deze eerste opstartprojecten met elektrische bussen heeft De Lijn gekozen voor een combinatie van traagladen op de stelplaats (depot charging) en snelladen (opportunity charging). Zo kan inzicht worden verworven in de voor- en nadelen van beide systemen.

Overdag wordt de elektrische bus met een snellader bijgeladen terwijl de chauffeur pauze heeft of als de bus vijf tot tien minuten wacht voor vertrek van een volgende rit. ’s Nachts worden de bussen op de stelplaats volledig opgeladen.

Zowel het snel- als traagladen gaat via een systeem van conductief laden. Dat wil zeggen dat de bus opgeladen wordt via het dak. Op het dak van de bus bevinden zich stroomgeleiders. Zodra de bus halt houdt onder het snellaadpunt, komt de pantograaf (vergelijkbaar met een tram) naar beneden en maakt contact met de geleiders op het dak van de bus. Het opladen van de bus kan dan beginnen. Uit het Europese ZeEUS eBus-project (Zero Emission Urban bus Systems) blijkt dat 95 procent van de elektrische bussen in Europa op deze manier geladen wordt.

Elektrisch rijden betekent dan ook veel meer dan enkel de aankoop en ingebruikname van e-bussen. Ook de bijhorende laadinfrastructuur en de aansluiting op de energievoorzieningen van de netbeheerders in de stelplaats van De Lijn en in de omgeving van de buslijn moeten uitgerold worden. Het gaat om een volledig nieuw ecosysteem.

Contacteer ons
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.