Met nieuw busnetwerk in Noordrand Antwerpen biedt De Lijn betere verbindingen vanaf 1 juli 2023

Met nieuw busnetwerk in Noordrand Antwerpen biedt De Lijn betere verbindingen vanaf 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 introduceert De Lijn een nieuw busnetwerk in de Noordrand van Antwerpen. Dit nieuwe netwerk kadert in de nieuwe mobiliteitsvisie Hoppin, waarmee de Vlaamse overheid inzet op een efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De belangrijkste wijzigingen zijn onder andere een pak meer snelbussen, gemakkelijkere verbindingen naar het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem en de snelle verbinding tussen het ziekenhuis en de Park&Ride (P+R) Luchtbal. Ook wordt het dienstencentrum IGLO op Linkeroever opnieuw de eindhalte van lijn 36. Voor de scholen verandert er niets ingrijpends, maar sommige lijnen krijgen wel een nieuw nummer.

Nieuwe lijnen, betere verbindingen

Enkele nieuwe buslijnen zorgen voortaan voor een betere verbinding tussen de verschillende wijken en gemeenten in Antwerpen-Noord. Een hoofdrol is daarbij weggelegd voor de Park&Ride (P+R) Luchtbal.

"We willen mensen aanzetten om te kiezen voor openbaar vervoer. De P+R’s spelen daarin een belangrijke rol als knooppunten voor buslijnen, aangevuld met een ruim aanbod aan deelmobiliteit. Met deze hertekening van het busnet voor het noorden van Antwerpen zal de P+R Luchtbal nog verder aan belang winnen", zegt Schepen voor Mobiliteit van de Stad Antwerpen, Koen Kennis.

Een nieuw net als gevolg van het Vlaams decreet Basisbereikbaarheid

Het nieuwe net van De Lijn past in de nieuwe mobiliteitsvisie Hoppin (decreet Basisbereikbaarheid), waarmee de Vlaamse overheid samen met de lokale besturen inzet op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer.

De trein en bus blijven vaste waarden, terwijl het aanbod beter wordt afgestemd op de vraag van de reizigers. Op drukke verbindingen zet De Lijn in op snellere en frequentere bussen, op plaatsen waar er minder vraag is naar openbaar vervoer komt er flexvervoer. Je reserveert dan vooraf via de Hoppincentrale (telefoon of app) een rit of gebruikt een (deel)fiets of deelwagen om een deel van je traject af te leggen. Vlot overstappen doe je aan een Hoppinpunt. Dat is een knooppunt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen, zoals trein, bus, deelsystemen of flexvervoer (flexbus of -taxi).

"We geloven dat we met deze nieuwe stap in de gefaseerde uitrol van het nieuwe net ons opnieuw beter wapenen tegen de gevolgen van de Oosterweelwerken.”, aldus Goele Fonteyn, Schepen van Mobiliteit van Brasschaat.

Een overzicht van de nieuwe lijnen

Lijn 33 rijdt voortaan elk kwartier ('s avonds elk halfuur) van P+R Luchtbal naar het Jan Palfijnziekenhuis en vervolgt daarna zijn route naar Deurne, Wilrijk en Hoboken.

​Lijn 36 rijdt 6 keer per uur van de August Vermeylenlaan over Hof ter Schelde en via de Esmoreit- en Gloriantlaan naar het Frederik Van Eedenplein en de Blancefloerlaan. Deze lijn geeft op de Blancefloerlaan aansluiting met de lijnen 3, 5, 9 en 15 naar Antwerpen-centrum en heeft als eindhalte opnieuw het dienstencentrum IGLO. Deze lijn zorgt op de Blancefloerlaan ook voor een goede overstapmogelijkheid op de bussen naar het Waasland.

Lijn 65, die de oude lijn 650 vervangt, rijdt nog steeds van Kapellen naar het Jan Palfijnziekenhuis, maar heeft nu als eindpunt de begraafplaats van Merksem.

Wie van Schoten rechtstreeks naar het Jan Palfijnziekenhuis wil, kan daarvoor om het halfuur lijn 66 nemen.

"Lijn 66 vertrekt aan de Kasteeldreef in Schoten en rijdt via de Merksemheidelaan rechtstreeks naar het Jan Palfijnziekenhuis. Daar zijn wij als gemeente zeer tevreden over", zegt Iefke Hendrick, schepen van Mobiliteit van de gemeente Schoten.

Vanaf het ziekenhuis neemt deze lijn het traject over van de vroegere lijn 33, en rijdt hij via Ekeren Oude Landen, Ekeren Station, Donk, Schoonbroek en Ekeren Markt naar de P+R Luchtbal.

Lijn 70 vervangt de vroegere lijn 770 en verbindt elk halfuur ('s avonds elk uur) Antwerpen met Stabroek, via Ekeren en Hoevenen. Langs de Krommeweg en Ruytermansweg rijdt lijn 70 verder naar Zandvliet Stelplaats, waar reizigers kunnen overstappen op snelbus X70 (vroeger nummer 771), die via de gekende reisweg naar Berendrecht en Zandvliet rijdt.

Snellijn X70 rijdt tijdens de spits elk kwartier (overdag om het halfuur en 's avonds om het uur). Wie naar Ekeren wil, kan voortaan aan P+R Luchtbal niet minder dan zeven bussen per uur nemen.

Snellijn X71 (de vroegere snelbus 776) rijdt tijdens de spits om het kwartier (overdag om het halfuur en 's avonds om het uur) van Antwerpen over Stabroek naar Putte (Nederland).

"Dat betekent een hele verbetering voor onze burgers die nu op alle dagen van de week met een rechtstreekse bus richting Antwerpen kunnen, en in het weekend vanuit Stabroek rechtstreeks naar onze deelgemeente Putte", zegt Sarah Demartelaere, schepen van Mobiliteit van de gemeente Stabroek.
"Ook de busstrook op de A12 betekent voor Stabroek een grote verbetering", voegt Ludo Reyntjens, schepen van Openbare Werken van de gemeente Stabroek nog toe.

Lijn 72 vervangt de oude lijn 720 en rijdt tijdens de spits om het kwartier, overdag elke 30 minuten en ‘s avonds om het uur. De lijn rijdt in Ekeren voortaan door het centrum en niet langer langs de wijk Schoonbroek. Wie naar Schoonbroek wil, kan voortaan met lijn 66 reizen.

Voor Koen Helsen, schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de gemeente Kapellen, is de combinatie van trein en bus in zijn gemeente een grote troef: "Kapellen is een belangrijk regionaal verkeersknooppunt en de bediening van het centrum van onze gemeente is goed. Dat de rechtstreekse lijn X71 voortaan dubbel zo vaak rijdt, betekent een optimale verbinding van Putte-Kapellen en Antwerpen.”, aldus de schepen.

Lijn 99 rijdt elk uur en neemt een deel van het traject van lijn 651 over. De lijn rijdt van het Burgemeester Nolfplein in Merksem via Nieuwdreef, het Jan Palfijnziekenhuis en Maantjessteenweg naar de wijk Luchtbal. Daar rijdt de bus niet meer via de Noorderlaan, maar doorheen de wijk.

Stippel je reis uit

Sinds midden juni 2023 biedt De Lijn uitgebreide informatie en reisbegeleiding via haar website, app en via affiches aan de haltes. In de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten en in de Lijnwinkels vind je gedrukte folders.

Ann Schoubs, CEO van De Lijn: "Het is dankzij de intensieve samenwerking tussen de gemeenten in Antwerpen-Noord, de NMBS, Infrabel, het Agentschap Wegen & Verkeer en De Lijn dat we dit nieuwe netwerk kunnen voorstellen. Door de meeste middelen in te zetten op de drukste verkeersassen, en op rustigere plaatsen in te spelen op de vragen van lokale besturen en reizigers hopen we de noden van onze reizigers nog beter te beantwoorden."

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.