Minister Peeters geeft mee de aftrap voor nieuwe campagne De Lijn: ‘Beweeg mee naar minder CO2’

Minister Peeters geeft mee de aftrap voor nieuwe campagne De Lijn: ‘Beweeg mee naar minder CO2’

De Lijn engageert zich voor een duurzame Vlaamse mobiliteit met een significante daling van de C02-uitstoot. Om de Vlaming aan te moedigen zijn mobiliteit te verduurzamen start De Lijn vandaag met de nieuwe campagne ‘Beweeg mee naar minder CO2’. De chauffeurs van De Lijn zijn de ambassadeurs van de nieuwe campagne. Samen met Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters tekenden ze mee voor minder CO2 op de stelplaats van Leuven Noord en gaven zo het startschot van de campagne. Tegen 2035 wil De Lijn per jaar 172 000 ton minder C02 uitstoten.

De Lijn neemt de handschoen op

De Lijn wil een belangrijke partner zijn in het verduurzamen van de mobiliteit in Vlaanderen. Het openbaar vervoer kan immers een belangrijke bijdrage leveren in het beperken van de CO2-emissies. De Lijn start daarom de grootschalige campagne ‘Beweeg mee naar minder CO2. De campagne start vanaf morgen en loopt door tot het najaar.

Vandaag gaven de chauffeurs van stelplaats Leuven Noord samen met Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters de aftrap van de campagne. Ook op de andere stelplaatsen en in de hoofdzetel van De Lijn ondertekenden medewerkers de engagementsverklaring.

Willy Beckers, chauffeur bij De Lijn: ”Ik ben trots dat ik als chauffeur van De Lijn ook iets voor het klimaat kan doen. Ik wil als ambassadeur aan mijn familie en vrienden laten zien dat het mogelijk is om de auto te laten staan en met de bus, tram of andere vervoermiddelen naar werk, school of een hobby te gaan. Zo bespaar je op een dag al makkelijk 2 kg CO2. Door samen met al mijn collega’s en minister Peeters deze engagementsverklaring te tekenen geven we een duidelijk signaal: wij geloven erin en bewegen mee naar minder CO2.”

Ann Schoubs, ​directeur-generaal De Lijn: ”Gemiddeld bespaar je 2 kg CO2 per dag als je je woon-werkverplaatsing met duurzame modi doet in plaats van met je privé-wagen. Dat lijkt misschien weinig, maar als elke Vlaming 1 dag per week de auto laat staan, dan kunnen we samen 1 miljoen ton CO2 per jaar besparen. De Lijn kan samen met haar reizigers een heel concrete en impactvolle bijdrage leveren aan de klimaatuitdagingen. Dat is onze maatschappelijke plicht en daar gaan we keihard voor. Kiezen voor het openbaar vervoer is een positieve keuze. Wij geloven in combi-mobiliteit en willen dit ook tonen. Want voor elke bus of tram die we extra in beweging zetten, kunnen meer auto’s blijven staan. Als we kiezen voor het openbaar vervoer, stoten we minder CO2 uit, zijn er minder files en hangt er minder fijn stof in de lucht.”

Beweeg mee naar minder CO2

De slogan van de campagne, ‘Beweeg mee naar minder CO2’ is  letterlijk te nemen. De Lijn is ambitieus: niet alleen rijden de trams van De Lijn nu al op 100 % groene stroom, tegen 2035 zal De Lijn jaarlijks 172 000 ton CO2 minder uitstoten dankzij extra elektrische bussen.

“Het kantelpunt is vandaag. We zetten vandaag niet alleen met onze medewerkers ‘de beweging’ in gang, maar met alle Vlamingen. De Lijn werkt actief mee met andere partners zoals NMBS om alle mogelijke vervoermiddelen optimaal op elkaar te laten aansluiten. Zo willen we nog meer Vlamingen motiveren om duurzame vervoerkeuzes te maken. De bijdrage van elke passagier maakt echt het verschil. Als de gemiddelde Vlaming een jaar lang de tram neemt naar het werk i.p.v. de auto, dan besparen we tot maar liefst 1,5 ton CO2. Evenveel CO2 als wat 75 bomen op één jaar kunnen omzetten“, zegt Johan Sauwens, voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn.

Volgens De Lijn is de modal shift naar gecombineerd vervoer niet meer weg te denken uit de samenleving en is het dé oplossing voor vele problemen zoals files, klimaatverandering, leefbare dorpen en steden en geluidsoverlast. Meer dan de helft van alle autoritten is voor afstanden korter dan 5 km. De Lijn ziet nog marge om meer Vlamingen te motiveren om de beweging te maken en zet hier sterk op in.

Vlaamse Regering voorziet het kader

De Lijn heeft samen met de Vlaamse Regering ambitieuze doelstellingen uitgewerkt in een integraal mobiliteitsbeleid. Binnen de doelstellingen voor de modal split moet Vlaanderen evolueren naar 40 % duurzamere vervoermiddelen. In de grootstedelijke vervoerregio’s (Gent, Antwerpen en de Vlaamse Rand rond Brussel) is het de ambitie om 50 % gebruik van duurzame vervoermiddelen te realiseren. Het STOP-principe is een belangrijke leidraad om deze modal shift te realiseren. Stappers, Trappers, Openbaar en gemeenschappelijk Personenvervoer - in die volgorde - zijn de te verkiezen vormen van mobiliteit om tot een duurzame mobiliteit te komen. 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Duurzame mobiliteit en leefbare stadskernen zijn in het belang van elke Vlaming. Met deze campagne willen we de Vlamingen vooral stimuleren en uitnodigen om een duurzame vervoersmix uit te proberen want samen kunnen we wel degelijk het verschil maken. Tegen 2035 wil De Lijn elk jaar 200 miljoen emissievrije kilometers rijden.”

Met dank aan de reiziger …

De komende maanden wil De Lijn haar reizigers bedanken voor het gebruik van het openbaar vervoer. De reizigers staan dan ook centraal in de campagne, het zijn rolmodellen die andere mensen kunnen overtuigen om af en toe de wagen te laten staan en te kiezen voor een duurzamere vorm van mobiliteit. Om reizigers nog beter het effect van hun inspanningen te laten beleven, werkt De Lijn momenteel aan een CO2-calculator die geïntegreerd zal worden in de routeplanner.

“Met de CO2-calculator wil De Lijn reizigers inzicht geven in hun individuele bijdrage naar minder CO2 en zo hun impact op individueel niveau concreet en tastbaar maken. Deze zomer verwachten we ook de levering van 80 e-hybride bussen en later dit jaar volgen 60 nieuwe elektrische bussen. Al onze e-bussen worden ook volledig bestickerd; zo kan men er letterlijk niet meer naast kijken. Hopelijk stappen mensen ook effectief de bus of tram op en bewegen ze mee naar minder CO2. In 2022 zal De Lijn trouwens nog bijkomende elektrische bussen bestellen, die dan vanaf 2023 kunnen worden ingezet”, aldus Ann Schoubs.  

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.