Nieuw Kusttramtraject tussen Nieuwpoort en Westende feestelijk ingehuldigd

Rechtstreekse, kortere verbinding zorgt voor tijdswinst en meer veiligheid

In Lombardsijde volgt de Kusttram voortaan een nieuw traject. De Kusttram rijdt niet langer via  Lombardsijde Dorp maar blijft de Kustweg volgen tussen Nieuwpoort en Westende. “Vlaanderen investeert hier zo’n 13 miljoen euro”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Met dat geld kopen we een betere tramverbinding, betere dienstverlening, meer flexibiliteit, meer natuur en nieuwe ontwikkelingskansen voor Lombardsijde”.

Betere verbinding met tijdswinst

In het voorjaar van 2018 startte de aanleg van de rechtstreekse tramverbinding tussen Nieuwpoort en Westende.  Het nieuwe traject (2 km lang) blijft de Kustbaan volgen en is 300 meter korter dan het oude traject dat ter hoogte van het kruispunt Kustweg/Zeelaan landinwaarts via Lombardsijde Dorp liep. Het nieuwe en kortere traject zorgt voor tijdswinst die zowel de kustbewoners als de toeristen ten goede komt.

 

“Belangrijk moment”

“Dit is een belangrijk moment,” volgens Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn. “De laatste wijziging aan het tracé van de Kusttram dateert van 1998. Toen werd het Kusttramtraject doorgetrokken tot in Adinkerke. Ook met de optimalisatie van het traject tussen Nieuwpoort en Westende blijft de Kusttramlijn de langste enkelvoudige tramlijn ter wereld.”

 

2 nieuwe tramhaltes op wandelafstand

Er werden 2 nieuwe tramhaltes aangelegd op wandelafstand van het centrum van Lombardsijde en vlakbij de nieuwe verkavelingen. De locaties van deze haltes (aan het kruispunt met de Zeelaan en ter hoogte van de Schoolstraat) werden bepaald in samenspraak met het Vlaams Gewest en met de gemeenten Nieuwpoort en Middelkerke. Er werd gewaakt over een vlotte bereikbaarheid voor de inwoners van Lombardsijde en er was aandacht voor de toekomstige ontwikkelingen rond de jachthaven van Nieuwpoort.

De bushaltes Lombardsijde Dorp en Lombardsijde YMCA blijven bediend door de buslijn 68/69 Oostende – Nieuwpoort – Koksijde – Veurne.

 

Nieuwe doorsteken

Er bleven 2 doorsteken over de trambedding behouden: ter hoogte van de Zeelaan en ter hoogte van de aansluiting met de Nieuwpoortlaan aan het Albertmonument. De doorsteken ter hoogte van de Schoorestraat, Schoolstraat, Havenstraat, Ydillelaan en Schorrebloemstraat werden gesloten voor het autoverkeer.

 

Minder onderhoudskosten en meer flexibiliteit

Er werd 12,9 miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwe verbinding. Een renovatie van het huidige traject zou ongeveer evenveel kosten én de onderhoudskosten van het nieuwe traject (met sporen in eigen bedding) zijn een pak lager.

 

AWV

AWV investeert 3,3 miljoen euro aan het gelijktijdig structureel onderhoud van de rijweg op de N34 langs het nieuwe tramtracé. Er wordt een volledig nieuwe rijweg aangelegd. De bestaande 2x2 wordt teruggebracht naar een 2x1, naar analogie met de N34 in Westende-Bad en Nieuwpoort.

Er wordt ook geïnvesteerd in vrijliggende fietspaden (enkelrichting) en in een volledige herinrichting van het kruispunt N34-Zeelaan, waar de Kusttram vroeger afdraaide naar Lombardsijde.

Ook Aquafin werkt mee aan dit project voor wat betreft de rioleringsvernieuwing.

 

Uitbraak oude sporen

Vanaf eind juni worden de oude sporen uitgebroken, met uitzondering van de sporen die zich in het wegdek en in de erfontsluitingen bevinden. De opritten van de bewoners van aangrenzende huizen zullen toegankelijk blijven tijdens de werken.

 

Nieuwe mogelijkheden voor dorpskern Lombardsijde

Het nieuwe tramtraject maakt de weg vrij voor de herinrichting van Lombardsijde Dorp. Projectplannen zijn volledig klaar en goedgekeurd door regionale mobiliteitscommissies. De Vlaamse Milieu Maatschappij gaf ondertussen de opdracht aan Aquafin om de riolering uit te tekenen. De gemeente Middelkerke verwacht een spoedige opstart van het Agentschap Wegen & Verkeer voor de herinrichting van de dorpskern.

Burgemeester Dedecker ziet een mooie toekomst voor Lombardsijde:

“De verlegging van het traject uit het centrum opent perspectieven naar een veiliger en rustiger dorpscentrum. Die unieke kans moeten we, samen met de Lombardsijdenaars, volop benutten. Dit nieuwe traject is daar een cruciale hefboom voor, want zo kunnen we nu eindelijk werk maken van de herinrichting van Lombardsijde dorp. Alle partners (De Lijn, de gemeenten Middelkerke en Nieuwpoort, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin én natuurlijk de bewoners) worden betrokken bij de dorpsvernieuwing. Op termijn blazen we zo nog meer leven in dit nu al vibrerende dorp.”

 

ANB en groencompensatie

Bij het ontwerpproces werd een MER-ontheffingsdossier opgemaakt omdat de nieuwe infrastructuur zou worden aangelegd in de groene middenberm van de N34. De Lijn compenseert de inname van deze middenberm door een exotenbestrijding op een andere locatie. Concreet wordt er 7,5 ha exotenbestrijding uitgevoerd in het gebied tussen De Haan en Wenduine, ter compensatie van de 1,5 ha middenberm die verdwenen is in Lombardsijde.

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.