Nieuwe uitvoerders belbus Aalst starten op

 

In vervoerregio Aalst starten begin september liefst twee nieuwe belbusuitvoerders op. Deze nemen de belbusbediening in Faluintjes, Hamme en Erpe-Mere/Lede over.

Het was de voorbije weken even spannend voor de belbusgebruikers. De huidige uitvoerder had te kennen gegeven vanaf september niet langer te kunnen instaan voor het belbusvervoer in de belbusgebieden Faluintjes, Hamme en Erpe-Mere/Lede. De Lijn schreef daarop meteen een overheidsaanbesteding uit.

Twee firma’s kwamen als overnemer uit de bus. De doorstart van de belbusbediening is voorzien begin september. Beide overnemers zijn momenteel bezig alle benodigde vergunningen in orde te brengen. Eén van beiden pakt uit met drie gloednieuwe belbusjes, die momenteel de inschrijvingsprocedure doorlopen. De andere overnemer is een starter waarvan de vergunning in de bekrachtigingsfase zit. Zodra alle administratieve verplichtingen geregeld zijn, kunnen beiden meteen starten. De belbusgebruikers kunnen alvast hun rit weer reserveren.

De belbus zal op termijn, bij de invoering van basisbereikbaarheid, vervangen worden door flexvervoer. Doordat de invoering langer op zich laat wachten dan gepland, dienden de belbuscontracten tussentijds verlengd te worden. Voor de afscheidnemende belbusuitvoerder was verlenging voor de vervoerregio Aalst geen optie meer. Dankzij de twee overnemers zijn de belbusgebruikers in de regio Aalst alleszins verzekerd van hun vervoer totdat het flexvervoer overneemt.

Jean Jacques De Gucht (Open VLD), schepen van mobiliteit, Stad Aalst: Nadat we melding kregen van een aantal ongeruste gebruikers over de mogelijk stopzetting van deze dienstverlening hebben we onmiddellijk contact genomen met de verantwoordelijken om aan te dringen op een snelle oplossing. De Lijn verzekerde ons dat alles hiertoe in het werk zou gesteld worden om deze dienstverlening te continueren, hetgeen ook gebeurde. Vandaag kunnen we samen met De Lijn aankondigen dat deze dienstverlening wordt verder gezet. De Lijn verzekert ons zelfs dat vanaf vandaag reeds reserveringen kunnen gebeuren, waarvoor onze dank.

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.