Nieuwe, CO₂-neutrale stelplaats voor Gent

Nieuwe, CO₂-neutrale stelplaats voor Gent

Openbaar onderzoek in kader van de omgevingsvergunningsaanvraag start op 9 februari

De Lijn heeft eind vorig jaar een nieuwe omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe stelplaats in Gent-Wondelgem aangevraagd. Het dossier werd ontvankelijk verklaard. Het openbaar onderzoek start op 9 februari.

Het afgelopen jaar werden de plannen voor de stelplaats verder geoptimaliseerd. ​ Ze houden zo veel mogelijk rekening met de bezorgdheden van de buurtbewoners en de Stad Gent. Er werd een nieuw, gedetailleerd groenplan voorzien, waarbij zoveel mogelijk wordt ingezet op vergroening en ontharding van de site. Er werd ook boscompensatie gevonden in Oost-Vlaanderen. De stelplaats is essentieel om de toekomst van het openbaar vervoer in het Gent te kunnen garanderen.

Het terrein waar oorspronkelijk het oefen- en examenterrein was ingepland, willen we samen met de bouw van de stelplaats openstellen voor de buurt.

Aangepaste plannen: meer groen, meer ontharding

De eerdere plannen werden herwerkt om maximaal te ontharden, meer groen te voorzien en zoveel mogelijk bestaande bomen te behouden.

Het terrein van de stelplaats is 12,7 hectare groot waarvan ongeveer de helft (6,2 hectare) niet verhard wordt. Zo werd de groenbuffer uitgebreid van 5 naar ruim 22 meter breed. Er komt een ruime haag van streekeigen bomen en struiken. Ook langs het fietspad werd de groenzone breder gemaakt door een enkele busbaan te voorzien in plaats van een tweerichtingsstrook. Daarnaast werd ongeveer de oppervlakte van een voetbalveld (circa 6 000 m2) extra onthard. Waar het kan, komen er waterdoorlatende tegels. Het dienstgebouw werd verkleind. Medewerkers zullen parkeren op een van de gebouwen, waardoor er geen parkeerplaatsen nodig zijn op de grond. Ook de kantoorruimte en veel technische installaties (bv. ventilatoren) worden bovenop de werkplaatsen voorzien.

Stukje toegankelijke natuur voor de buurt

Tussen de Hurstweg en de spoorweg bevindt zich op dit moment een stuk bebost gebied van 2,7 hectare of bijna 4 voetbalvelden groot. Dat terrein was in de initiële plannen voorzien als oefenterrein voor de rijschool. Samen met de bouw van de stelplaats wil De Lijn dit stuk toegankelijk maken voor de buurt, in beheer van Natuurpunt. In oktober 2023 werd een workshop georganiseerd met de buurt: zo verzamelden we hun ideeën voor de invulling van de plek. Voor het vrijgegeven kan worden, wordt er een screening uitgevoerd op potentiële vervuiling zodat een veilig gebruik mogelijk is.

Een CO2-neutrale stelplaats

 

“De nieuwe stelplaats wordt ecologisch en de eerste stelplaats van De Lijn die volledig bedoeld is voor elektrische bussen”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Naast de focus op elektrische voertuigen en voorzieningen worden er tal van milieuvriendelijke en duurzame ingrepen voorzien zoals ruim 17 000 m² groendaken, 1 500 zonnepanelen, regenwaterrecuperatiesystemen, en wasstraten met recuperatiewater. Tot slot zal het volledige verwarmings- en ventilatiesysteem draaien op warmtepompen, de site zal dus geen fossiele brandstoffen gebruiken.

Nieuwe stelplaats is noodzakelijk voor de elektrische bussen en de voorziene tramuitbreidingen

Sinds 2019 koopt De Lijn enkel nog emissievrije bussen. Tegen 2035 heeft De Lijn de ambitie om een volledig emissievrij bussenpark te hebben. Dat betekent dat ook al haar stelplaatsen uitgerust moeten worden met de nodige laadinfrastructuur. De verstrengde LEZ-normen (vanaf begin 2027) maken dat de vergroening van de bussen in o.a. Gent nog sneller zal moeten. Vanaf dan zullen dieselbussen het centrum niet meer in mogen.

“Op dit moment is er in de huidige Gentse stelplaatsen onvoldoende ruimte om elektrische bussen te stallen en de nodige laadinfrastructuur te voorzien. Er is ook geen uitbreidingsmogelijkheid meer voor extra trams. Met de geplande verdere vertramming voor Gent (verlenging tramlijn 4 en vertramming lijn 7) heeft De Lijn de nieuwe, grotere stelplaats dus ook nodig”, gaat minister Peeters verder.

De nieuwe stelplaats zal plaats bieden aan 120 bussen en 40 trams, met de mogelijkheid om op termijn onderdak te geven aan 78 trams.

Volgende stappen?

Nu het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning ontvankelijk verklaard werd, start het openbaar onderzoek eind deze week. Op 20 februari organiseert De Lijn een infoavond voor de buurtbewoners. Het dossier kan tot en met 9 maart ingekeken worden bij de Stad Gent.

Als de vergunning verkregen wordt, kan er na de zomervakantie gestart worden met de bouw. Als de werken nergens vertraging oplopen, zal de stelplaats eind 2027 klaar zijn voor ingebruikname.

 

 

 

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.