Minder managementfuncties, geen ontslagen

Nieuwe structuur De Lijn besproken op RVB

De raad van bestuur van De Lijn heeft het voorstel voor de nieuwe structuur besproken. Het gaat om een daling van het aantal managementfuncties en een centrale aansturing in plaats van de provinciale entiteiten. Er komen geen naakte ontslagen, wel worden bedienden niet vervangen bij pensionering of spontaan vertrek. Morgen / donderdag krijgen de ondernemingsraden uitleg over het plan, waarna ze advies kunnen geven. Met een slankere managementstructuur wil De Lijn zorgen voor een snellere besluitvorming en vlottere communicatie.

 

‘Slagkrachtiger werken en voortbestaan na 2020 veilig stellen’

Directeur-generaal Roger Kesteloot:

‘Met de nieuwe structuur stomen we ons eerst en vooral klaar voor de benchmark in 2020. De Vlaamse regering zal De Lijn dan vergelijken met de privé en kiezen of ze met ons blijft werken, dan wel in zee gaat met de privé. Daarnaast moet onze nieuwe organisatie inspelen op de werking van de vijftien vervoersregio’s die momenteel worden opgericht. Dit zijn regionale overlegplatformen (met o.a. de lokale besturen, De Lijn, NMBS en Administratie Wegen en Verkeer) die een sleutelrol krijgen in de toekomstplannen voor mobiliteit in hun regio. Deze vervoerregio’s passen in de plannen van de Vlaamse regering voor een meer vraaggestuurd en gelaagd vervoersysteem.’

De volgende stap is de opstart van de sociale dialoog. Morgen / donderdag krijgen de ondernemingsraden meer uitleg. Hun advies wordt verwacht tegen 21 december. De invulling van de organogrammen kan van start gaan na de goedkeuring op de raad van bestuur in januari. Over de voorwaarden volgt parallel overleg met de vakbonden.

 

Chauffeurs en technici niet betrokken

De nieuwe structuur voorziet een daling van het aantal managementfuncties en bedienden. Op een totaal van 1780 gaat het om 286 mensen. Sowieso volgt er geen ontslagronde: de herschikking loopt over drie jaar en wordt opgevangen met (brug)pensioen, spontane vertrekkers die niet worden vervangen en het niet verlengen van tijdelijke contracten. Chauffeurs en technici zijn niet betrokken. Gedetailleerde cijfers per functiecategorie zijn er pas na het advies van de ondernemingsraden.

 

Mechelen blijft hoofdzetel

De hoofdzetel van De Lijn blijft in Mechelen. Functies die gecentraliseerd worden, verhuizen van de provinciale zetels naar de Dijlestad. Een aantal mensen zullen decentraal of mobiel werken om dichtbij de reizigers en het terrein te blijven. Ook thuiswerk of werk vanuit een satellietkantoor is voor hen mogelijk.

De centrale hoofdzetel betekent niet dat de provinciale kantoren volledig zullen sluiten: de voorbije jaren werden al een aantal dienstencentra gecentraliseerd in de provinciale zetels. Het gaat om HR (Leuven), boekhouding (Antwerpen), klantendienst (Hasselt), financiële administratie (Gentbrugge) en abonnementendienst (Oostende). Daarvoor had elke provincie haar eigen ondersteunende diensten. De bestaande dienstencentra blijven op dezelfde locatie, zolang de mogelijkheid daartoe bestaat. De Lijn bekijkt ook hoe ze de ruimte in de provinciale zetels zal benutten.

 

Contacteer ons
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.