Nieuwe tarieven De Lijn vanaf 1 februari 2016

Sociale correcties voor lage inkomens en leeftijdsgroepen

Donderdag 22 oktober 2015 — De raad van bestuur van De Lijn heeft het voorstel voor nieuwe tarieven vanaf 1 februari 2016 goedgekeurd. Het gaat om een verrekening van de gestegen levensduurte, de correcties voor lage inkomens en leeftijdsgroepen blijven gelden. Abonnementen en dagpassen worden duurder, de prijs van sms-tickets, biljetten en rittenkaarten wijzigt niet. Voor het systeem waarbij mensen die hun auto schrappen korting krijgen op een jaarabonnement, zoekt De Lijn een alternatief. De volgende stap is de goedkeuring van de tarieven door de Vlaamse regering.

 

Abonnementen blijven goedkoop
De abonnementen Buzzy Pazz en Omnipas blijven de goedkoopste van België en omgeving. Een Buzzy Pazz voor jongeren van 12 tot en met 24 jaar kost in het voorstel 199 euro voor het eerste kind, of 1 euro per schooldag. De tweede Buzzy Pazz is 20 procent goedkoper, vanaf het derde kind kost een Buzzy Pazz 51 euro. Kinderen van 6 tot en met 11 jaar hebben een jaarabonnement voor 51 euro. De Buzzy Pazz is ook geldig tijdens het weekend en schoolvakanties.

Een Omnipas (25-64 jaar) zal 299 euro per jaar kosten. Met 0,82 euro per dag blijft de Omnipas spotgoedkoop tegenover veel alternatieven. 65-plussers betalen voor een jaarabonnement 51 euro. 

 

35 % abonnees krijgt sociale correctie
Mensen die in aanmerking komen voor een verhoogde  tegemoetkoming (VT) hebben een jaarabonnement voor 51 euro. Mensen met een vervoergarantie (VG) betalen 41 euro. Ongeveer 158 000 (35 procent) van de 456 000 abonnees kunnen genieten van deze tarieven.

 

Limburgse snellijnen
De tarieven voor de Limburgse snellijnen 68 (Bocholt - Antwerpen), 178 (Maaseik -  Brussel) en 179 (Hamont - Brussel) evolueren mee met die van de NMBS. Deze snelbussen over grote afstand zorgen voor verbindingen die men normaliter met de trein aflegt.

 

Alternatief voor DINA 
Het DINA-systeem waarbij mensen die  hun auto wegdoen 50 procent korting krijgen op een jaarabonnement, wordt stopgezet. De redenen zijn de tanende interesse en de grote administratieve lasten voor de verwerking van de aanvragen. Het eerste halfjaar van 2015 waren er 815 aanvragen, tegenover 3 217 voor heel 2014. 

De Lijn zoekt een alternatief systeem om duurzame mobiliteit te blijven promoten, mogelijk  gelijkaardig aan het campagneconcept van de Groene Mobizone. Dit promoot een pakket duurzame vervoersalternatieven voor de auto: huurfietsen, deelfietsen, autodelen, de trein, bus en tram. Deze campagne heeft sinds 2013 al gelopen in 12 steden: Aalst, Antwerpen, Deinze, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen, Mortsel, Sint-Niklaas en Turnhout. Ze kan uitgebreid worden naar andere Vlaamse steden en gemeenten.

 

Overzicht tarieven vanaf 1 februari 2016

Abonnementen Buzzy Pazz 6-11 jaar Buzzy Pazz 12-24 jaar
1 maand   € 30
3 maanden   € 75
1 jaar € 51 € 199

De tweede Buzzy Pazz in een gezin kost 156 euro, de derde en alle volgende 51 euro.

 

Abonnementen Omnipas 25-64 jaar Omnipas 65+ VT / VG
1 maand € 46 - -
3 maanden € 114 -
1 jaar € 299  € 51 € 51 (VT) / € 41 (VG)

VT: verhoogde tegemoetkoming. Dit zijn bv. mensen met erg hoge medische kosten.
VG: vervoergarantie. Dit gaat vooral om leefloners.

 

Dag- en meerdagenpassen Dagpas kind Dagpas 3 dagen 5 dagen
Voorverkoop € 4 € 6 € 12 € 17
Voertuig € 5 € 8 (afgeschaft) (afgeschaft)