Oplossing voor tramdoortocht Oostduinkerke-Bad

Oplossing voor tramdoortocht Oostduinkerke-Bad

De doortocht van de Kusttram van De Lijn in Oostduinkerke-Bad kan normaal gezien vanaf donderdag hervatten. De doortocht was niet meer mogelijk sinds vorige week dinsdag. Dit had een grote impact op de Kusttram en de bediening van Koksijde en Oostduinkerke-Bad. Dankzij bijkomende veiligheidsmaatregelen kan weldra opnieuw worden gestart.

De werkzaamheden van De Lijn in Oostduinkerke-Bad zijn na het kerstverlof gestart. De gemeente Koksijde was erg bezorgd over de impact van de werken op de algemene veiligheid, waarop de gemeente besliste dat de Kusttram niet langer door mocht. Vervolgens werd de Kusttram vervangen door pendelbussen op het traject De Panne-Nieuwpoort. Omdat de bussen het tramtraject niet kunnen volgen, diende er te worden omgereden. Hierdoor ging veel tijd verloren op het traject. De werfsituatie in Oostduinkerke-Bad impacteerde deze verder waardoor, onder druk van de vakbonden, uiteindelijk werd beslist om een vijftal haltes in Koksijde en Oostduinkerke-Bad tijdelijk niet te bedienen. Het Lokaal Bestuur Koksijde voorzag daarom dit weekend zelf tijdelijk een alternatief door een eigen pendelbus deze haltes te laten bedienen.

De voorbije dagen vond er volop constructief overleg plaats in samenspraak met het kabinet van minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Vandaag werd tussen de gemeente Koksijde en De Lijn overeengekomen dat er op korte termijn bijkomende maatregelen zullen worden getroffen ter verhoging van de veiligheid. Zo komt er onder meer een lagere snelheidsbeperking voor het doorgaande tramverkeer in Oostduinkerke-Bad, worden de voetgangersoversteken maximaal beveiligd, en krijgt de werf bijkomende afscherming waarbij maximale voetgangerscapaciteit wordt voorzien. Naar alle verwachtingen zal dit in de loop van donderdag gerealiseerd zijn. Vanaf dan kan het doorgangsverbod worden opgeheven, en kan de Kusttram zijn gebruikelijke route en dienstverlening hervatten. De Lijn voorziet binnen afzienbare termijn ook een extra tijdelijke halte in te richten in Oostduinkerke-Bad.

In afwachting van de hernieuwde tramdoortocht wil het Lokale Bestuur Koksijde dat de pendelbussen van De Lijn ook de vijf bewuste haltes te Koksijde en Oostduinkerke-Bad in hun bediening opnemen.

Burgemeester Marc Vanden Bussche:We hielden een constructief overleg met alle partners en willen nu vooruit. Ik dank minister Lydia Peeters en haar kabinetsmedewerker Erwin Vermeulen om te hebben bemiddeld tussen ons bestuur en De Lijn zodat de situatie opgelost kan worden. Ik vind het spijtig dat de vakbonden door hun acties de mensen in de kou lieten staan. Onze grote bekommernis bij deze werken is maximale veiligheid voor de arbeiders en passanten. De voorziene duur van de werken moet gerespecteerd blijven. Verlenging is niet mogelijk. Ik hoop dat de kusttram zo snel als mogelijk terug kan rijden, eenmaal alle veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd. Ik reken ondertussen op De Lijn om in vervangbussen te voorzien voor onze reizigers.”

Ann Schoubs, directeur-generaal De Lijn:De veiligheid van haar reizigers, personeel en andere verkeersdeelnemers is voor De Lijn altijd van het hoogste belang. Daarom zijn we na de melding van mogelijke risico’s ook onmiddellijk in gesprek gegaan met onze aannemer en de gemeente Koksijde.  Ik ben blij dat we nu na constructief overleg een goede oplossing hebben gevonden met het oog op het garanderen van de verkeersveiligheid in de werfzone, het blijven aanbieden van de verplaatsingsmogelijkheden die onze klanten verwachten, het organiseren van haalbare diensten voor onze chauffeurs, en het kwalitatief en tijdig opleveren van de werken”.

De Lijn zal via haar gebruikelijke infokanalen de reizigers verder blijven updaten over de stand van zaken, en de spoedige hername van de dienstverlening door de Kusttram op het geïmpacteerde traject.

Contacteer ons
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.