OV-plan Bredene krijgt lichte bijsturing

OV-plan Bredene krijgt lichte bijsturing


​Vorige zomer werd beslist dat basisbereikbaarheid in Vlaanderen gefaseerd zou worden ingevoerd. Een eerste fase startte in januari 2023. In Bredene worden aanpassingen voorzien in de volgende fase, die van start gaat vanaf 1 juli dit jaar.


​Bij senioren in Bredene was de voorbije maanden ongerustheid gerezen naar aanleiding van de geplande invoering van basisbereikbaarheid, de grote mobiliteitsswitch voor Vlaanderen. Het openbaar vervoernet verandert immers in een vraaggestuurd model. Waar de mobiliteitsvraag zeer groot is, wordt extra ingezet. Vanaf 1 juli zal dit ook merkbaar zijn in de brede regio van Bredene en Oostende. Het nieuwe stads- en streeknet gaat dan gedeeltelijk van start.

Voor Bredene betekent dit het vervangen van de huidige buslijnen 4 en 9 (Sas-Slijkens – Groenendijk) door de nieuwe lijnen 2 Station – Vuurtorenwijk – Groenendijk en 4 Station – Bredene. Door de hertekening van de lijnen komt er een frequenter aanbod van beide lijnen (4 in plaats van 3 bussen per uur op weekdagen). Bovendien kan door de opsplitsing ook een betere bediening van de Bostoenwijk voorzien worden via een halte in de Taboralaan. Ook de dichtbevolkte Vicognewijk krijgt, dankzij de ingebruikname van de nieuwe en toegankelijk aangelegde halte in de Breeweg, een structureel aanbod (in plaats van het beperkt aantal ritten op vandaag).

LICHTE BIJSTURING PLAN
Naar aanleiding van de ongerustheid van een aantal senioren, wat zich vertaalde in een petitie, over het wegvallen van de rechtstreekse verbinding tussen Bredene en de Vuurtorenwijk, werd in overleg met de vervoerregioraad, de gemeente Bredene, De Lijn en de senioren een kleine bijsturing voorzien van het plan. Het betreft een beperkte aanpassing van de reisweg van lijn 2 Station – Vuurtorenwijk – Groenendijk. Lijn 2 zal niet langer als lus functioneren zoals oorspronkelijk voorzien, maar zal in beide richtingen dezelfde reisweg krijgen, met nieuw begin-/eindpunt aan de Groenendijk. Deze aanpassing in het OV-vervoerplan werd ondertussen goedgekeurd en zal dus eveneens op 1 juli van start gaan.

De betrokken seniorenverenigingen reageren tevreden: “Er is echt naar ons geluisterd, en onze voorstellen zijn grondig onderzocht. We zijn tevreden met hoe dit alles verlopen is én met het resultaat".

FASES BEREIKBAARHEID
Basisbereikbaarheid wordt alleszins ingevoerd in diverse fases. Na elke fase vindt een evaluatie plaats. Waar nodig zullen bijsturingen kunnen gebeuren. Eventuele benodigde bijsturingen zullen dan in een volgende fase worden meegenomen.

COMMUNICATIECAMPAGNE
De Lijn plant de komende maanden een uitgebreide communicatiecampagne. Hierin zullen alle details van het nieuwe stads- en streeknet voor Bredene en Oostende uitgebreid worden toegelicht.

 

 


 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.