Persbericht/message de presse

Persbericht/message de presse

Intermodaal vervoerbewijs Brupass XL zit zachtjes in de lift

Het intermodale vervoerbewijs Brupas XL in en rond Brussel vindt zijn weg naar de reiziger. Nu de coronapandemie stilaan onder controle lijkt te zijn, trekt de verkoop zachtjes aan. De Brupass XL boekt het meeste succes bij pendelaars, waarbij vooral de abonnementen populair blijken. Ook toeristen, shoppers en andere occasionele bezoekers van het Brusselse stadscentrum lijken het intermodale vervoerbewijs steeds beter te ontdekken, zoals blijkt uit de verkoop van tickets voor 1 of meerdere ritten.

Met het intermodale vervoerbewijs 'Brupas XL', naast het klassieke Brupass vervoerbewijs, maken de vier openbaarvervoerbedrijven NMBS, De Lijn, TEC en MIVB het sinds februari 2021 een stuk aantrekkelijker om met één enkel vervoerbewijs te reizen met bus, tram, metro en trein vanuit de randgemeenten naar Brussel en terug. De Brupass XL vervoerbewijzen bieden toegang tot alle openbaarvervoermiddelen in een uitgebreide zone rond Brussel. Voorheen was de perimeter beperkt tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is nu dus mogelijk om met één enkel ticket en aan een gemeenschappelijk tarief met bus, tram, trein en metro te reizen in een perimeter van 11,5 km rond de Brusselse Grote Markt naar de 19 Brusselse gemeenten en ruime periferie (m.u.v. de luchthaven).

Deze uitbreiding betekende voor het GEN (het Gewestelijk ExpresNet), de mobiliteitsoplossing die sinds 2015 de verschillende vormen van openbaar vervoer combineert, een nieuwe en belangrijke stap voorwaarts om het autoverkeer in en rond de hoofdstad te beperken en het openbaar vervoer te stimuleren. De GEN Werkgroep Tarieven concludeert dat de Brupass XL in de lift zit. De nieuwe vervoerbewijzen hebben de coronapandemie goed doorstaan, al werd er minder groei genoteerd dan verwacht. De uitbreiding van de zone waarin ze geldig zijn, wordt alleszins duidelijk gesmaakt. Een verdere uitbreiding van de zone is voorlopig nog niet aan de orde. De GEN Werkgroep Tarieven voert om de vijf jaar een studie uit naar de mobiliteitsbehoefte in de GEN-zone. Het nieuwste onderzoek is momenteel in aanbesteding.

Er werden in 2021 welgeteld 126.387 Brupass XL- en Brupass-abonnementen verkocht, waarvan 18.958 Brupass XL. Vooral pendelaars opteren voor een Brupass XL abonnement. De tickets vallen vooral in de smaak bij toeristen, reizigers en occasionele bezoekers. Dat leverde in 2021 liefst 2.420.079 verkochte Brupass XL- en Brupass-tickets op, waarvan 48.401 Brupass XL. Een ticket is één rit of een tienrittenkaart. In het eerste kwartaal van 2022 werden reeds 39.836 Brupass XL- en Brupass-abonnementen verkocht, waarvan 7.568 Brupass XL, en 688.163 Brupass XL- en Brupass-tickets, goed voor 13.763 Brupass XL.

 

Les ventes du Brupass XL progressent

Le titre de transport intermodal Brupass XL, qui permet de voyager dans et autour de Bruxelles, gagne petit à petit des parts de marché auprès des utilisateurs. Maintenant que la crise sanitaire liée au Covid semble être sous contrôle, les ventes augmentent progressivement. Le Brupass XL a principalement du succès auprès des navetteurs, qui privilégient surtout les abonnements. Les tickets Brupass XL 1 voyage ou plus sont eux de plus en plus populaires auprès des touristes, amateurs de shopping et autres visiteurs occasionnels du centre-ville.

Le titre de transport multimodal Brupass XL, qui vient compléter le titre classique Brupass, a été lancé en février 2021 par les quatre opérateurs de transport public SNCB, De Lijn, TEC et STIB. Il a pour objectif de rendre plus attractifs encore, grâce à un titre de transport unique, les déplacements vers Bruxelles effectués en bus, tram, métro ou train depuis les communes situées en périphérie de la capitale.

Le Brupass XL donne accès aux véhicules des quatre opérateurs dans une zone élargie autour de Bruxelles. Auparavant, le périmètre était limité à la Région de Bruxelles-Capitale. Aujourd’hui, il est possible, en utilisant un ticket unique, de voyager en utilisant tant les bus que les trams, métros et trains, dans la capitale, mais aussi en périphérie bruxelloise (excepté depuis Brussels Airport). La zone couverte par le Brupass XL est en effet plus étendue et couvre un périmètre de 11,5 km autour de la Grand-Place de Bruxelles.

Cet élargissement représente pour le RER (Réseau Express Régional), la solution de mobilité qui combine depuis 2015 les différents modes de transport public, une nouvelle étape importante vers une réduction de la circulation automobile dans et autour de la capitale, en stimulant l’utilisation des transports publics.

Le Comité de pilotage RER constate que les ventes du Brupass XL sont en augmentation. Ce nouveau titre de transport a traversé la crise sanitaire, même si la croissance a été moindre qu’espérée. L’élargissement de la zone couverte par le Brupass XL est clairement apprécié. Un nouvel élargissement n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour. Le Comité de pilotage réalise tous les 5 ans une étude sur les besoins de mobilité dans la zone RER. La nouvelle étude fait pour l’instant l’objet d’un appel d’offres.

126.387 abonnements Brupass et Brupass XL ont été vendus en 2021 - dont 18.958 Brupass XL. Les abonnements sont les titres de transport les plus populaires de la gamme Brupass XL. Un succès à attribuer surtout aux navetteurs. Les tickets sont eux surtout populaires auprès des touristes, voyageurs et visiteurs occasionnels. L’an dernier, 2.420.079 tickets Brupass et Brupass XL (1 ou 10 voyages) ont été vendus - dont 48.401 Brupass XL. Durant le premier trimestre 2022, 39.387 abonnements Brupass et Brupass XL ont été vendus - dont 7.568 Brupass XL - et 688.163 tickets Brupass et Brupass XL, dont 13.763 Brupass XL.

 

 

 

Persdiensten/service de presse

De Lijn : Karen Van der Sype, woordvoerster - 0470 21 91 68 - [email protected]

NMBS : Bart Crols, woordvoerder - 02 528 23 14 – [email protected]

​STIB : Françoise Ledune, porte-parole – 0496 21 40 24 - [email protected]

TEC: Stéphane Thiery, directeur du marketing & mobiliteit/porte-parole - 0495 50 28 57 - [email protected]

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.