Reizigers De Lijn vragen meer stiptheid

‘Investeren in doorstroming is investeren in leefbaarheid’

De reizigers van De Lijn vragen maatregelen voor een betere stiptheid. Dat blijkt uit een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek bij de gebruikers van de vervoermaatschappij. 46 procent is tevreden tot zeer tevreden over de stiptheid, in 2012 was dat 58 procent. In het algemeen is 61 procent van de reizigers zeer tevreden tot tevreden over De Lijn, 32 procent is eerder tevreden. 

 

2 045 reizigers geven mening
Om te weten wat de reizigers van haar verlangen, onderzoekt de vervoermaatschappij elke twee jaar de tevredenheid. Een onafhankelijk bureau peilt daarbij naar zowel de algemene tevredenheid als die over aspecten van de dienstverlening. Op basis van de resultaten neemt De Lijn gericht verbeteracties.

Van 17 maart tot en met 27 mei 2014 ondervroeg GfK Belgium over heel Vlaanderen 2 045 reizigers. Het ging om persoonlijke interviews van 30 minuten. De reizigers konden hun tevredenheid uitdrukken op een schaal van één tot vijf, waarbij één gelijk stond aan ‘helemaal niet tevreden’ en vijf aan ‘zeer tevreden’. Bij de verwerking is ook rekening gehouden met de gebruiksfrequentie van de reiziger. Omdat abonnees veel vaker de bus of tram nemen, weegt hun mening zwaarder door dan die van een gelegenheidsreiziger. 

 

Tevredenheid gebruik stabiel 
Reizigers blijven tevreden over hun gebruik van De Lijn: met 61 procent blijft de tevredenheid bijna op hetzelfde niveau als in 2012. Een op drie (32 %) is eerder tevreden. Met 6 procent blijft het aandeel ontevreden en zeer ontevreden reizigers op hetzelfde niveau als in 2012.

Doorstroming problematisch in Antwerpen, Brugge, Genk, Gent en Leuven
Werk aan de winkel is er voor de stiptheid (46 % tevreden en zeer tevreden), vooral in de steden Antwerpen, Brugge, Genk, Gent en Leuven. Ook de reisinformatie (47 % tevreden en zeer tevreden) over verstoringen en (on)voorziene omleidingen moet beter. Over de drukte op bus en tram is 55 procent tevreden tot zeer tevreden. 

 

‘Tevredenheid stiptheid is graadmeter doorstroming’
Directeur-generaal Roger Kesteloot:

‘De tevredenheid over de stiptheid is een graadmeter van de doorstroming. Nu krijgt stiptheid een oranje licht. Samen met onze reizigers vragen we maatregelen voor een betere doorstroming, bijvoorbeeld via een groene golf door verkeerslichtenbeïnvloeding. Daar winnen niet alleen de reizigers en De Lijn een pak bij, het komt ook de leefbaarheid van de stadscentra ten goede.’ 

‘De kwaliteit van de reisinformatie bij vertragingen en (on)voorziene omleidingen is een tweede werkpunt. We hebben prima reisinfotoepassingen, maar de informatie die de reiziger krijgt is niet op het niveau dat we willen. De belangrijkste oorzaak daarvan is de ontvangst van de informatie over de positie van de voertuigen. We bekijken hoe we dat zo snel mogelijk kunnen verbeteren. Met de nakende levering van 386 nieuwe bussen en 48 trams komt er extra capaciteit, en wordt het minder druk op de voertuigen.’ 

 

Chauffeur blijft sterkhouder
Met 64 procent zeer tevreden en tevreden reizigers blijft de tevredenheid over de chauffeurs op een hoog niveau. Hun taak is er in het huidige verkeer niet simpeler op geworden, de reiziger toont daar ook begrip voor. 

Contacteer ons
Tom Van de Vreken Woordvoerder, De Lijn
Tom Van de Vreken Woordvoerder, De Lijn
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 36 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar circa 11 miljoen ritten. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.