Socialistische en liberale vakbond staken nog tot en met zondag

Directie betreurt vierdaagse actie tegen plannen voor slagkrachtiger bedrijf

Een vierdaagse staking van de socialistische en liberale vakbond zal de dienstverlening van De Lijn verstoren van donderdag tot en met zondag. De directie betreurt de actie tegen de plannen om van De Lijn een slagkrachtiger bedrijf te maken. Omdat de christelijke vakbond ACV-OD en de onderaannemers van De Lijn de actie niet steunen, zullen er bussen en trams rijden. Daarbij probeert de vervoermaatschappij de werkwillige chauffeurs in te zetten op een aantal prioritaire assen. Informatie daarover komt ’s ochtends zo snel mogelijk online op https://verstoring.delijn.be/.

 

Afspraken over recht op werken

Doordat ACOD en ACLVB hun leden laten kiezen wanneer ze staken, is het onmogelijk te voorspellen waar en hoeveel hinder er elke dag zal zijn. Mogelijk ligt het zwaartepunt op vrijdag, ACOD heeft zijn leden opgeroepen om dan allemaal thuis te blijven. De directie vraagt dat de vakbonden de gemaakte afspraken over het recht op werken respecteren, en geen stelplaatsen blokkeren of werkwilligen intimideren.

 

Updates op verstoring.delijn.be

Op verstoring.delijn.be vinden de reizigers de dag zelf zo snel mogelijk overzichten per lijn. Doordat een aantal bedienden niet aan de slag zullen gaan, kan de informatie vanuit de stelplaatsen minder snel online verschijnen dan gewoonlijk.

 

Nieuwe structuur: betere omkadering chauffeurs, geen ontslagen, minder managementfuncties

Met een meer wendbare structuur en uniformere manier van werken wil De Lijn zich klaarstomen voor 2020. Dan moet de vervoermaatschappij de vergelijking met de privésector door de Vlaamse overheid kunnen doorstaan. Om ook na 2020 het openbaar vervoer in Vlaanderen te blijven verzorgen, wil De Lijn haar werking en structuur slagkrachtiger maken. Er liggen voorstellen op tafel voor een betere omkadering van de chauffeurs met 63 nieuwe teamcoaches, een plattere managementstructuur en werkprocessen die over heel Vlaanderen gelijk zijn.

Dit alles zal gebeuren zonder collectieve of naakte ontslagen. Een aantal medewerkers blijven decentraal en dichtbij het terrein werken, maar worden voortaan centraal aangestuurd vanuit de hoofdzetel in Mechelen. Er zijn ook plannen om o.a. de mogelijkheid tot thuiswerk uit te breiden en compensatie te voorzien voor de extra verplaatsingstijd van werknemers met een andere vaste werkplek.   

 

ACV-OD wel bereid om tot overeenkomst te komen over werking nieuwe structuur en impact op het personeel

Om de werknemers in kwestie snel duidelijkheid te kunnen geven, willen De Lijn en de christelijke vakbond ACV-OD wél tot een overeenkomst komen over de werking van de nieuwe structuur en de begeleidende maatregelen voor het personeel. Na een mislukte verzoeningspoging met een sociaal bemiddelaar heeft ACV-OD aangegeven dat er voldoende op tafel ligt om tot een overeenkomst te komen. Om een staking te vermijden, had De Lijn had ook de socialistische (ACOD) en liberale vakbond (ACLVB) opnieuw aan de onderhandelingstafel uitgenodigd. In het belang van haar reizigers en de toekomst na 2020 blijft de directie openstaan voor dialoog met alle vakbonden.

Contacteer ons
Over De Lijn

Mediagalerij: klik hier voor rechtenvrije foto's en afbeeldingen


Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor het openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. Het Vlaams gewest heeft 81,6 procent van de aandelen van De Lijn, de overige aandeelhouders zijn lokale overheden. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1000 lijnen en 36000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar bijna 11 miljoen ritten. Samen met privé-exploitanten die rijden in opdracht van De Lijn worden ongeveer 4100 voertuigen ingezet: 399 trams en 3700 bussen. De privé-exploitanten nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met goed 8000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken ook nog eens meer dan 2000 mensen.


De Lijn
Motstraat 20
B-2800 Mechelen