Stad Vilvoorde opent samen met De Lijn nieuw ‘mobipunt’ met 2 primeurs: een digitale infozuil en fietskluizen met ingebouwd oplaadpunt

Stad Vilvoorde opent samen met De Lijn nieuw ‘mobipunt’ met 2 primeurs: een digitale infozuil en fietskluizen met ingebouwd oplaadpunt

Mobipunt moet Vilvoordenaars en haar bezoekers verleiden om multimodaal te reizen

Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts, Burgemeester Hans Bonte, Schepen Barbara De Bakker en De Lijn stelden vandaag ​ het nieuwe mobipunt van de Stad Vilvoorde voor aan het station van Vilvoorde. Het is het eerste interregionale mobipunt in Vlaanderen en een belangrijke schakel in het netwerk van mobipunten dat dit jaar moet gerealiseerd worden volgens het decreet van basisbereikbaarheid. Vilvoorde scoort alvast een primeur als eerste mobipunt dat is uitgerust met een interactieve infozuil die de reiziger een digitale inkijk geeft in het aanbod van het mobipunt. ​ Uniek zijn ook de Blue-lockers, een nieuwe dienstverlening van deelfietsenaanbieder Blue-mobility: ​ individuele fietskluizen met ingebouwd oplaadpunt, waarmee Vilvoorde inspeelt op de sterke groei van de elektrische fiets. Vervoermaatschappij De Lijn bracht als ‘integrator’ en aanbieder van combimobiele oplossingen, diverse spelers in het mobiliteitsveld samen en heeft zo haar bijdrage geleverd tot de snelle realisatie van het mobipunt.


Minister van Mobiliteit Ben Weyts:

“Je moet Vlamingen niet proberen te overtuigen om de auto voor elk traject volledig achterwege te laten: de dagdagelijkse realiteit is nu eenmaal dat mensen hun auto nog nodig hebben. Met mobipunten kunnen we de burger wel verleiden om een alternatief voor de wagen te nemen voor een deel van het traject. Mobipunten zorgen er immers voor dat je verschillende vervoersmiddelen vlot met elkaar kan combineren. Het nieuwe mobipunt in Vilvoorde is met een zeer divers aanbod een schoolvoorbeeld voor heel Vlaanderen. Na de zomer zal het aanbod in Vilvoorde trouwens nog uitgebreid worden met de Ringtrambus, die op het stationsplein zijn vaste halte zal krijgen.”

Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde:

“Vilvoorde wordt hiermee een optimaal openbaarvervoersknooppunt. Door gezonde en kwaliteitsvolle alternatieven te bieden voor de wagen is het nu mogelijk om op een snelle manier naar Vilvoorde te komen via het openbaar vervoer of naar de rest van het land te reizen via trein of (Ringtram)bus. Nu er een oplossing voor de zogenaamde ‘last mile’ is door de deelfietsen van Blue Bike is dat meer dan ooit het geval.”


​Barbara De Bakker, schepen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur van Vilvoorde:

“Ook in Vilvoorde zijn we hard aan het werk aan een mobiliteitsplan om de modal shift ingang te doen vinden. Dan moeten we het voor mensen zo gemakkelijk mogelijk maken om te kiezen voor het openbaar vervoer, de fiets etc. Als we met z’n allen blijven kiezen voor de auto als eerste vervoermiddel, en vandaag is dat zo voor 57% van de verplaatsingen van de Vilvoordenaars, dan staan we nog langer in de file de komende jaren. Dat is niet waar wij als stad voor kiezen. Ik ben dan ook trots dat Vilvoorde gekozen wordt als pilootsite voor een digitaal en gebruiksvriendelijk Mobipunt.”


​Mobipunt moet multimodaal reisgedrag stimuleren


​Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende mobiliteitsfuncties samenkomen zodat reizigers gemakkelijk kunnen overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel. Het bestaat minimaal uit een standplaats voor autodelen, een kwaliteitsvolle fietsenstalling en een nabijgelegen halte voor openbaar vervoer.

Het concept ‘mobipunt’ werd opgenomen in het decreet Basisbereikbaarheid, het nieuwe kompas voor mobiliteit in Vlaanderen. Basisbereikbaarheid steunt op het idee dat vervoersmiddelen niet elkaars concurrent zijn, maar elkaar aanvullen. Een netwerk van mobipunten, verspreid over Vlaanderen, moet deze combimobiliteit faciliteren en gebruikers minder afhankelijk maken van individueel autobezit.

Bij de invulling van het nieuwe mobipunt van Vilvoorde is gekozen voor een maximale integratie van vervoersmodi en aanverwante diensten. Een overzicht:

Story image

 


​Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn:

“We zijn trots dat De Lijn als ‘integrator’ diverse spelers in het mobiliteitsveld heeft samengebracht en zo haar bijdrage heeft kunnen leveren tot de realisatie van dit mobipunt. We geloven in combimobiliteit en stemmen ons aanbod zo goed mogelijk af op dat van de andere aanbieders. Maar we zijn ook een actieve speler in de keten, als hoofdaandeelhouder van de deelauto- en deelfietsenbedrijven cambio en Blue-bike. Op die manier werken we zelf aan oplossingen die de first en last mile coveren en zorgen we ervoor dat combimobiliteit aantrekkelijk wordt.”


​Marc Descheemaecker, voorzitter van De Lijn en voorzitter van Blue-mobility:

“In haar memorandum heeft De Lijn het promoten en aanbieden van combimobiele oplossingen als een van haar krachtlijnen geformuleerd. Als openbaarvervoermaatschappij willen we de reiziger sensibiliseren om de auto vaker aan de kant te laten staan door hem te laten proeven van de alternatieven. Daarbij denken we verder dan tram of bus alleen. Naast het fysiek bundelen van mobiliteitsoplossingen, zoals in het mobipunt van Vilvoorde, spelen we ook een voortrekkersrol in de digitale integratie ervan. De Lijn ondersteunt namelijk alle lopende ‘Mobility as a Service’ initiatieven in Vlaanderen door onze data en vervoerbewijzen te delen via een open data-politiek.”


​Ook digitaal geïntegreerd met interactieve infozuil


​Naast het fysieke aanbod is ook het digitaal ontsluiten van het mobipunt belangrijk om het potentieel ervan optimaal te benutten: de informatie over de verschillende vervoersmogelijkheden zelf moet vlot beschikbaar zijn. In Vilvoorde is hiervoor in samenwerking met het Infopunt Publieke Ruimte een interactieve infozuil geplaatst langs de voorzijde van het station. Het is de eerste in Vlaanderen. Via deze digitale ‘infozuil’ kan de reiziger een overzicht vinden van de locatie en diensten van de verschillende vervoersmodi en de dienstregeling en real-time gegevens van de NMBS, De Lijn en MIVB raadplegen. Je vindt er ook terug of er bvb nog deelfietsen beschikbaar zijn. Op termijn zal de informatie verder uitgebreid werden met ‘points of interest’ en aanverwante diensten.


​Via het aanbieden van real time open data per mobipunt kan het netwerk van mobipunten mee opgenomen worden in routeplanners en Mobility-as-a-Service toepassingen. Op die manier wordt het fysieke aanbod geconnecteerd met het digitale.

Story image

 

Vilvoorde krijgt de eerste Blue-lockers: een individuele fietskluis met ingebouwd oplaadpunt


​Het mobipunt van Vilvoorde huisvest ook 20 gloednieuwe individuele fietskluizen. Je kan er niet alleen je fiets uiterst veilig stallen: als het een elektrische fiets is, kan je hem er ook gelijktijdig laden dankzij het ingebouwde oplaadpunt. De Blue-lockers zijn een nieuwe dienstverlening van Blue-mobility die hiervoor van Vilvoorde haar proeftuin heeft gemaakt. Na een positieve evaluatie zullen extra locaties volgen. De Blue-locker is ideaal voor pendelaars die de first mile met hun eigen fiets afleggen en de fiets nadien veilig willen stallen en opladen. ​ Vanaf 26 juni zullen de fietskluizen beschikbaar zijn voor het publiek. Reserveren doe je door de ‘Fietskluizen app’ te downloaden. Je kan een fietskluis huren voor 0,5 euro/uur of 2,5 euro/dag. Meer info via www.blue-locker.be

De fietskluizen zullen ook toegevoegd worden aan www.velopark.be, het innovatieve fietsparkeerplatform dat Fietsberaad Vlaanderen ontwikkelt. Velopark zal vanaf september dé unieke bron zijn voor gegevens over beveiligde fietsenstallingen in België.

 


Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 36 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar bijna 12 miljoen ritten. Samen met privé-exploitanten telt de vloot ongeveer 4100 voertuigen: 399 trams en 3700 bussen. De privé-exploitanten nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met goed 8000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.


​Over Blue-bike

Het fietsdeelproject Blue-bike werd in 2011 opgestart met als doel de combinatie openbaar vervoer en fiets te faciliteren. In 2018 werden ruim 223.000 Blue-bike ritten gemaakt vanuit 60 uitleenlocaties. Uit onderzoek blijkt 93% van deze ritten in combinatie met het openbaar vervoer gebeuren en dat bovendien 28% van deze ritten voordien met de wagen werden gemaakt.

Blue-Mobility (met aandeelhouders De Lijn, Fiets&Werk en OWT) verhuurt Blue-bikes aan ruim 17.000 abonnees. Gebruikers kunnen met een Blue-bikekaart of via een ‘Mobility-as-a-service’ platform zoals Olympus Mobility of via de KBC Bank app een Blue-bike ontlenen op alle locaties. De Vlaamse Overheid steunt het project in samenwerking met lokale overheden door middel van een tussenkomst in de ritprijs (€1,15 in plaats van €3,15). Ethias zorgt voor een unieke pechbijstand voor alle Blue-bike gebruikers.

Noot voor de pers (niet voor publicatie)

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Persdienst kabinet van Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts:
Michael Devoldere, Tel. +32 484 14 08 19

Persdienst Stad Vilvoorde – Shirley Tasker: Tel. + 32 2 255 79 78 ​

Persdienst De Lijn: Tel. 0471 20 00 22 of [email protected]

Persdienst Blue-bike: Claudia Offeciers, Tel. +32 491 16 24 78

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.