Staking bij De Lijn vanaf morgen voorbij

Staking bij De Lijn vanaf morgen voorbij

De vakbonden zijn akkoord om de stakingsactie bij De Lijn vanaf morgen te stoppen. De staking zorgde sinds 21 december in heel Vlaanderen voor hinder bij de reizigers. Aanleiding was onvrede bij de Technische Diensten over onder meer het nieuwe loon- en loopbaanmodel. Daarover loopt overleg. De directie van De Lijn noemde de staking op dit moment dan ook totaal onnodig en onverantwoord.

Op basis van de afspraken dinsdagnamiddag besloten de vakbonden om de acties stop te zetten vanaf woensdag 30 december 2020. De Lijn heeft toegezegd om tegen het overleg op 21 januari 2021, dat al geruim tijd stond ingepland, een en ander verder uit te werken.

De Lijn verwacht dat de dienstverlening in heel Vlaanderen vanaf morgen, woensdag 30 december, weer genormaliseerd zal verlopen conform de huidige vakantiedienstregeling.  

Het voorbije jaar werd door De Lijn heel wat initiatieven ter verbetering genomen voor de Technische Diensten, zoals de optimalisering van het voorraadbeheer voor wisselstukken, versterking van de eerstelijnsleiding, opleidingstrajecten, de aanwerving van ruim 140 nieuwe technici, enz. Over het loon- en loopbaanmodel wordt nog onderhandeld, onder meer vorige week, en was ook al een nieuwe overlegdatum geprikt voor na de kerstvakantie. De vakbonden beslisten evenwel vorige week tot een stakingsactie met werkonderbrekingen bij de Technische Diensten. Een deel van de chauffeurs besliste daarop om mee te staken. Dit zorgde in heel Vlaanderen voor hinder voor de reizigers.

Contacteer ons
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 36 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar circa 11 miljoen ritten. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.

De Lijn
Motstraat 20
B-2800 Mechelen