Start pilootproject Vervoer op Maat basisbereikbaarheid

Start pilootproject Vervoer op Maat basisbereikbaarheid

Belbus Klein-Brabant (Puurs en Sint-Amands) reserveren voor een rit vanaf 29 november? Dat kan vanaf 15 november via de Hoppincentrale

Op 15 november start het proefproject voor de Hoppincentrale (vroeger Mobiliteitscentrale) in het kader van de gefaseerde uitrol basisbereikbaarheid: wie vanaf 29 november een belbus wil reserveren in het belbusgebied Klein-Brabant (Puurs – Sint-Amands), belt naar de Hoppincentrale of reserveert via de Hoppin app. De Hoppincentrale maakt vervolgens op basis van de gevraagde boekingen de planning voor de nodige belbusritten. De vertrouwde, huidige belbussen (‘flexbus’) en chauffeurs blijven zorgen voor het vervoer. Met de piloot willen De Lijn en VIA, de uitbater van de Hoppincentrale, testen of de software van VIA optimaal afgestemd is op de noden van de belbusgebruikers en of de planning van de belbusritten vlot verloopt. De start van dit pilootproject maakt de gefaseerde uitrol van basisbereikbaarheid nu ook zichtbaar op het terrein.

Hoe werkt het?

Voor verplaatsingen vanaf 29 november kunnen de gebruikers van de belbus Klein-Brabant hun rit reserveren bij de Hoppincentrale. Vanaf 15 november is de Hoppincentrale bereikbaar. Reizigers bellen naar het gratis nummer van de Hoppincentrale of reserveren via de Hoppin app. Reserveren kan, vanaf een maand op voorhand tot een half uur voor vertrek via de telefoon, en tot 24 uur op voorhand via de app.

De reiziger kiest bij reservering de halte en het moment dat hij wil aankomen of vertrekken. Onmiddellijk na de reservatie krijgt de reiziger bevestiging met een tijdvenster van 30 minuten rondom het aangevraagde tijdstip. Een uur voor de rit krijgt de reiziger bevestiging van zijn exacte ophaaltijd via sms, telefoon of de app. De rit van je belbus kan je live volgen via de app.

Enkel het reserveren en plannen van de belbussen verandert. Klanten worden opgepikt door hun vertrouwde chauffeur aan hun vertrouwde halte. Ook de tarieven en abonnementen van De Lijn blijven geldig.

De Hoppincentrale is bereikbaar voor vragen of boekingen op 0800 12 212:

  • op weekdagen van 6 tot 19 uur.
  • op zaterdag van 7.30 tot 17 uur en op zon- en feestdagen van 7.30 tot 15 uur.
  • Je kunt altijd, tot 24 uur voor vertrek, reserveren via de app.

Evaluatie proefproject?

Op basis van de bevindingen van deze proef zullen De Lijn en VIA eventueel bijsturen en bepalen wanneer de reserveringen voor andere belbusgebieden ook via de Hoppincentrale zullen gebeuren.

Communicatie voor de gebruikers van de piloot

Het belbusgebied Klein-Brabant heeft vandaag 164 geregistreerde gebruikers. Deze klanten krijgen deze week een brief in de bus met alle nodige informatie. Daarnaast voorziet De Lijn informatie aan de betrokken haltes en op haar website.

Piloot is concrete stap in de gefaseerde uitrol van basisbereikbaarheid

Het decreet basisbereikbaarheid voorziet in een gelaagd, efficiënt en vraaggestuurd mobiliteitssysteem met een eenvoudige dienstverlening voor de reiziger. Waar de vraag groot is, wordt het aanbod versterkt in een verknoopt netwerk van kern- en aanvullend net. Voor de voor- en natrajecten én waar de vraag klein is, wordt maatwerk geleverd via het flexvervoer (het vervoer op maat) en met de inzet van deelsystemen.

Bij de Hoppincentrale boekt de gebruiker zijn flexvervoer. De centrale zorgt ook voor het aansturen van de aanbieders van het flexvervoer. De piloot waarbij de Hoppincentrale de reservaties en planning voor de belbus van Klein-Brabant overneemt, is een eerste, concrete stap in de uitbouw van het flexvervoer.

Timing basisbereikbaarheid?

Basisbereikbaarheid wordt vanaf 1 januari 2023 gefaseerd uitgevoerd: op basis van de al goedgekeurde plannen zullen twee maal per jaar wijzigingen doorgevoerd worden in het aanbod. De aanpassingen voor begin 2023 worden momenteel besproken met de betrokken lokale besturen. Het gaat om beperkte aanpassingen aan het eigen netwerk van De Lijn, zonder link met het flexvervoer.

De Lijn zal in 2023 ook een marktbevraging lanceren om uitvoerders te vinden voor het flexvervoer (vraagafhankelijk vervoer van halte tot halte, vergelijkbaar met de huidige belbus) en flex+-vervoer (diensten aangepast vervoer van deur tot deur).

Story image
Story image

 

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.