Studie voor afwerking premetrotunnel en 4 stations is klaar

Studie voor afwerking premetrotunnel en 4 stations is klaar

De laatste onafgewerkte tunnelkoker van het Antwerpse premetronetwerk evenals de vier onafgewerkte premetrostations Drink, Morkhoven, Willibrordus en Stuivenberg worden de komende jaren voltooid. Ze zullen gefaseerd in dienst worden genomen. Het lijvige ontwerp voor de voltooiing van het laatste premetrogedeelte werd zopas gefinaliseerd en opgeleverd.

In februari 2022 werden de ontwerpen voor de afwerking en ingebruikname van de 2,8 kilometer ongebruikte tunnels en de vier stations Stuivenberg, Willibrordus, Drink en Morkhoven uitgebreid voorgesteld. Licht, lucht en ruimte zijn leidend in de ontwerpen van het Belgisch-Nederlandse multidisciplinaire ontwerpteam AGT (archipelago/GROUP A/Tractebel). Ondertussen werd de studieopdracht verder verfijnd en afgewerkt. De ontwerpen en technische installaties per premetrostation werden gedetailleerd uitgewerkt en op punt gesteld. Deze studie is nu klaar. ​


OPTIMALE VERBINDING

Ann Schoubs, directeur-generaal De Lijn: De afwerking van het laatste deel van het premetronetwerk zal een belangrijke stap voorwaarts betekenen voor de verbetering van de verkeersleefbaarheid van de Stad Antwerpen. Door de verdere afwerking van het premetronetwerk wordt een belangrijk deel van de stad verder ontsloten. De reizigers zullen verzekerd zijn van een vlotte verplaatsing, de trams worden ondergronds immers niet gehinderd door ander verkeer.”

Door de optimalisering van de ondergrondse verbindingen komt de hele stad binnen bereik in een mum van tijd. Zo zal men van buiten de stadsring via station Morkhoven in slechts enkele minuten het Centraal Station kunnen bereiken. De voltooiing van de premetro betekent dus tevens een belangrijke meerwaarde in de realisatie van de modal shift.

Koen Kennis, schepen van mobiliteit stad Antwerpen : “Dit gaat om de afwerking van het laatste deel van de originele plannen voor de Antwerpse metro, en dat is een goede zaak. Maar het Antwerpen van de 21ste eeuw is niet dezelfde stad als in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. Als enige grootstad en als economisch hart van Vlaanderen heeft Antwerpen nood aan nog meer investeringen in de metro. Dit hoeft dus niet het eindpunt te zijn.”

TIMING

​Met de finalisering van het ontwerp kunnen nu ook de volgende stappen worden uitgetekend. De Lijn voorziet nog deze maand een toelichting aan de politiek betrokkenen. ​ Na goedkeuring door de raad van bestuur van De Lijn, positief advies van Inspectie Financiën en finale goedkeuring door de Vlaamse Regering kan De Lijn dan ook de zoektocht naar een kandidaat-uitvoerder voeren.

De huidige timing voorziet dat er in kwartaal 1 van 2024 een omgevingsvergunning zal worden aangevraagd. ​ Dan zal er een publiek infomoment worden voorzien. Begin 2025 zouden de werken kunnen starten. De verschillende stations zullen gefaseerd in gebruik genomen worden, eerst station Drink, dan station Morkhoven en tenslotte de stations Stuivenberg en Willibrordus. Het hele project zou in exploitatie moeten zijn in het eerste kwartaal van 2027 ,“ duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.
Willibrordus
Willibrordus

 

LICHT, LUCHT, RUIMTE

Licht, lucht en ruimte vormen de kernwaarden in het referentie-ontwerp. Elk station krijgt een eigen herkenbare identiteit. Door middel van vides, open trappen en glazen balustrades wordt maximaal licht naar binnen getrokken. Dit bevordert het gevoel van licht en ruimte, evenals de oriëntatie, het overzicht, het comfort en het veiligheidsgevoel van de reizigers. ​ Hedendaagse materialen zoals keramisch tegelwerk, geglazuurde wandelementen, koper en glas worden toegevoegd aan de ruwe constructies om het contrast tussen oud en nieuw te versterken. De toegangen van de stations worden op een passende manier in de stadsomgeving geïntegreerd. ​ De toegangen zijn uitnodigend en goed vindbaar in het straatbeeld. Er wordt voorzien in kunst en bijzonderheden om elk station een unieke uitstraling en herkenbaarheid te bezorgen. De nieuwe stations moeten bovendien niet enkel comfortabel, gebruiksvriendelijk en functioneel zijn, maar tevens vandalisme- en slijtagebestendig, en goed te onderhouden.

Het ontwerp geeft een duidelijk beeld van hoe deze premetrostations eruit zullen zien, waar de toegangen zich bevinden, en hoe alles wordt geïntegreerd in de buurt. Zo werden de toegangen van premetrostation Willibrordus op het Willibrordusplein op een interessante manier ingewerkt in het ontwerp. ​ Het aanwezige basketbalpleintje en mozaïek kunnen behouden blijven, een van de stationsingangen wordt zelfs voorzien van een echte tribune.

Stuivenberg
Stuivenberg

 

Stuivenberg
Stuivenberg
Willibrordus
Willibrordus
Morkhoven
Morkhoven
Drink
Drink

 

 

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.