Terug naar school: tips van De Lijn

Terug naar school: tips van De Lijn

Wat doet De Lijn?

De Lijn zet ook bij de start van dit schooljaar haar volledige voertuigcapaciteit en een maximaal aantal chauffeurs, controleurs en ander personeel in op het terrein om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.  

Toch kan het voorkomen dat de eerste schooldagen bepaalde lijnen en ritten overbezetting kennen. De netabonnementen van De Lijn kunnen namelijk gebruikt worden op alle lijnen: dat is een groot voordeel voor de reiziger maar het zorgt er wel voor dat De Lijn onmogelijk op voorhand kan inschatten op welke lijnen deze abonnementen gebruikt gaan worden.

Drukte in de voertuigen is dus moeilijk te voorzien. Jaarlijks zijn er belangrijke verschuivingen in het gebruik van het openbaar vervoer door nieuwe instroom van leerlingen of verschuivingen van campussen, opleidingen, …

Het duurt ongeveer een maand voor De Lijn volledig zicht heeft op alle knelpunten en dat heeft verschillende redenen:

  • De eerste week voeren ouders hun kinderen vaak nog met de auto.
  • Bij goed weer in september kiezen veel reizigers nog voor de fiets en nemen ze pas de bus bij slechter weer.
  • Er gebeuren nog wijzigingen in de planning van scholen.
  • De instroom van het hoger onderwijs is pas op het eind van september.

Hoe speelt De Lijn in op de noden van de reiziger?

De Lijn krijgt via verschillende kanalen meldingen van problemen: meldingen via chauffeurs en controleurs, scangegevens van abonnementen en druktebarometer, klantenreacties, …

En dan wordt er gezocht naar een oplossing: inzetten van een gelede bus in plaats van een standaardbus, chauffeurs en bussen verschuiven van rustige naar drukke ritten of de planning aanpassen zodat dit beter aansluit op trein- en/of schooluren. De Lijn moet ook rekening houden met het beschikbare budget.

Dit is echter een heel complexe puzzel: verschuiven van ritten en voertuigen kan een impact hebben op de inzet in een andere regio. Pas rond de herfstvakantie heeft De Lijn een duidelijk zicht op de reizigersstromen en de nieuwe routines van onze reizigers.

Hoe kunnen reizigers helpen?

  • Plan je reis: spreid je vertrek indien mogelijk. Wacht niet de op de volgende bus als er plaats is op een eerdere bus.
  • Schuif door op de bus/tram: blijft niet staan aan de deur, maar zorg dat andere reizigers ook vlot kunnen op- en afstappen.
  • Scan je abonnement: op basis van de scans kan De Lijn zien welke ritten het meest gebruikt worden.
  • Meld overbezetting: geef dit aan in de druktebarometer in de app of vul ons formulier voor klantenreacties in.
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.