Tijdelijk 4 roltrappen minder in premetrostation Meir

Tijdelijk 4 roltrappen minder in premetrostation Meir


​In het premetrostation Meir kampen vier van de 15 roltrappen al geruime tijd met defecten. Herstel is peperduur en bovendien worden deze roltrappen sowieso volledig vervangen begin 2024. Vandaar dat beslist werd om deze vier niet meer te herstellen.

De 15 roltrappen in het premetrostation Meir dateren uit 1975, de beginjaren van de Antwerpse premetro. Vier daarvan vertonen al enige tijd defecten en liggen daarom stil. Diverse essentiële onderdelen van deze vier roltrappen zijn aan vervanging toe. Veel van deze onderdelen zijn niet meer standaard verkrijgbaar in de handel, en dienen te worden gereproduceerd. Dat is zowel een tijdrovende als dure aangelegenheid. Bovendien wordt sowieso voorzien in vernieuwing van alle roltrappen in premetrostation Meir begin 2024.

Dergelijke hoge  reparatiekosten voor roltrappen die over een jaartje toch verdwijnen, zijn niet te verantwoorden. Vandaar dat De Lijn heeft beslist om deze vier roltrappen niet meer te herstellen. Deze vier roltrappen worden eerstdaags afgetimmerd met betonplexplaten om zwerfvuil en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Tevens wordt voorzien in duidelijke bewegwijzering naar het dichtstbijzijnde alternatief (roltrap/trap/lift) voor elke roltrap die uit dienst wordt genomen.

​Het gaat over deze vier roltrappen:

 • Stijgende roltrap van lokethal West naar maaiveld (komt boven aan de Sint-Katelijnevest).
  ​Alternatief: uitgang via roltrap aan de overzijde, dit wordt duidelijk gesignaleerd
 • Dalende roltrap van maaiveld naar lokethal West (kant Sint-Katelijnevest).
  ​Alternatief: de dalende roltrap t.h.v. de Gramayestraat of de lift aan de overkant
 • Stijgende roltrap van lokethal Oost naar Maaiveld (t.h.v. de Gramayestraat).
  ​Alternatief: de stijgende roltrap aan de overzijde, dit wordt duidelijk gesignaleerd
 • Dalende roltrap van maaiveld naar lokethal Oost (kant Wapper).
  ​Alternatief: de dalende roltrap t.h.v. de Gramayestraat

Deze alternatieve toegangen/uitgangen zullen bijkomend worden gesignaleerd. De reizigers beschikken in het station Meir nog over over 11 andere roltrappen, 3 liften en 12 vaste trappen, al impliceert dat voor sommigen wel iets verder stappen. ​

OVERIGE PREMETROSTATIONS

Ook in andere premetrostations van De Lijn zijn er nog roltrappen die defect zijn. Deze worden zo spoedig mogelijk hersteld:

 • Premetrostation Groenplaats: 1 roltrap thv de toegang KDG Hogeschool – onderdelen zijn besteld maar hebben een lange levertermijn
 • Premetrostation Diamant: 4 roltrappen – onderdelen zijn besteld maar hebben een lange levertermijn
 • Premetrostation Plantin: 3 roltrappen – onderdelen zijn besteld maar hebben een lange levertermijn
 • Premetrostation Schijnpoort: 1 roltrap - onderdelen zijn besteld maar hebben een lange levertermijn ; hier werd de dalende roltrap stijgend gemaakt in afwachting van de reparatie

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.