Trambaan op palen is Antwerps unicum

Trambaan op palen is Antwerps unicum

De grote tramspoorvernieuwing op Linkeroever is zijn laatste fase ingegaan. Dit weekend wordt een extra tandje bijgestoken zodat de tramreizigers vanaf dinsdag 2 november kunnen genieten van comfortabel, vlot en veilig reizen op de nieuwe trambaan. Trouwens niet zomaar een trambaan, want de constructie rust op funderingspalen en is een heuse Antwerpse primeur.

Op de Blancefloerlaan op Linkeroever is sinds maart een trambedding met 2,4 kilometer nieuw spoor in aanbouw. Het nieuwe tramtracé zal het oude tramtracé vervangen. De nieuwe trambaan loopt parallel met de oude trambaan, die naderhand een groenzone zal worden.

De vernieuwing van de trambaan was nodig omdat de veenlaag in de ondergrond op Linkeroever de sporen al enige tijd parten speelde. Het veen, dat op een diepte van zo’n vijf meter zit, zorgt voor instabiliteit in de ondergrond. Het overgrote deel van Linkeroever werd daarom in de loop der tijd op funderingspalen gebouwd. De oorspronkelijke trambaan werd aangelegd op een dikke laag beton. In de loop der jaren bleek evenwel dat ook het beton niet opgewassen was tegen de instabiliteit die de veenlaag veroorzaakt.

Het principe van de funderingspalen werd daarom nu ook toegepast in het tramvernieuwingsproject van De Lijn. De trambaan op funderingspalen is een unicum voor Antwerpen én voor De Lijn. Er ging twee jaar studiewerk aan vooraf. Er zitten ondertussen al ruim 2 000 funderingspalen in de grond. De komende dagen worden er nog zo’n 150 prefabpalen aan toegevoegd. Beide paalsoorten hebben een lengte van zo’n 8 à 11 meter. Met zijn allen vormen ze een soort ondergrondse brug voor de trambaan.  

Om die laatste 150 palen tijdig in de grond te krijgen, arriveren vrijdag vier enorme heimachines. Liefst vier zulke mastodonten, die op slechts enkele honderden meters van elkaar aan het werk zijn, is eveneens een uitzonderlijk schouwspel. De machines zullen tot zondagochtend elk 4 palen per uur in de grond stoppen. Zo’n paal recht in de grond krijgen is een erg secuur werkje waarbij slechts een uiterst minimale afwijking is toegestaan. Er zal het hele weekend flink worden doorgewerkt om alles tijdig klaar te krijgen – ook ’s nachts. Er werd hiervoor gekozen om zowel het ongemak voor de omwonenden als de impact van de tramonderbreking op het tramnetwerk zo kort mogelijk te houden.

Zondag en maandag wordt het nieuwe spoor aangesloten op het bestaande tracé, zowel aan de Halewijnlaan als aan de keerlus P&R Linkeroever, waar de komende twee maanden tijdelijke haltes en perrons voorzien worden. Behalve het aansluiten van tramsporen dienen ook de bovenleiding – over een lengte van 400 meter – evenals de voedingskabels, sein- en beveiligingssystemen en overige voorzieningen volledig te worden geïnstalleerd. Op maandag zullen enkele testtrams de nieuwe infrastructuur uitproberen en inrijden. Vanaf dinsdag is het dan aan de reizigers om de nieuwe bedding uit te testen.

Er worden overigens niet enkel nieuwe tramsporen voorzien. De bestaande tram- en bushaltes Halewijn, A. Van Cauwelaert en Sporthal verdwijnen, en worden vervangen door gloednieuwe infrastructuur. De haltes A. Van Cauwelaert en Sporthal zijn ondertussen reeds aangelegd. Vooraleer Halewijn aan de beurt kan komen, moeten eerst de oude tramsporen worden verwijderd. In afwachting daarvan wordt er een tijdelijke halte-inrichting voorzien. Normaal gezien zal de nieuwe halte-infrastructuur klaar zijn in het voorjaar van 2022.

De realisatie van de laatste fase van de tramspoorvernieuwing heeft onvermijdelijk ook een invloed op de tramdienstverlening. Om alle werken te kunnen uitvoeren, kunnen er drie dagen lang, van zaterdag 30 oktober tot en met maandag 1 november, geen trams rijden tussen Linker- en Rechteroever op de as Centraal Station-Linkeroever-Zwijndrecht/Melsele. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt bovendien dit zelfde weekend in Zwijndrecht aan de wegenis. Lantis op zijn beurt voert werken uit aan onder andere de nieuwe perrons van P&R Linkeroever. Door de werken van AWV zal tram 3 overigens van 2 tot en met 7 november enkel tot Linkeroever rijden in plaats van tot Melsele. Vanaf 8 november zijn de werken in Melsele klaar, en rijdt tram 3 weer naar zijn gebruikelijke eindhalte.

Doordat er gedurende drie dagen geen tramverkeer mogelijk is op de lijnen 3, 5, 9 en 15 wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om werken uit te voeren in de premetro. Een aannemer staat in voor las- en slijpwerken aan de tramsporen, en een specialistenteam traminfrastructuur van De Lijn zorgt voor de onderhoudsvervangingen aan de wissels. Van 30 oktober tot en met 1 november zullen daarom enkele premetrostations afgesloten zijn. Het betreft de stations Frederik Van Eeden, Groenplaats en Meir. In station Opera is verdieping -2 gesloten ; de overige verdiepingen zijn wel open.

Bijkomende info: 
https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/28311_tramonderbreking_werken_linkeroever_antwerpen

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.