Tramwerken Turnhoutsebaan starten op 8 augustus

Tramwerken Turnhoutsebaan starten op 8 augustus

ANTWERPEN – Op de Turnhoutsebaan start De Lijn eerstdaags met de voorziene herstellingswerken. De werkzaamheden duren van 8 augustus tot het tweede gedeelte van oktober. Ze worden uitgevoerd in 3 fases, en situeren zich zowel in Borgerhout als in Deurne. ​ ​

De Turnhoutsebaan wordt dit jaar flink onder handen genomen. Nadat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het deel van de Turnhoutsebaan in Borgerhout inrichtte als fietsstraat, is het nu de beurt aan De Lijn om op de Turnhoutsebaan, zowel binnen als buiten de Singel, aan de slag te gaan.

De Lijn voert diverse asfaltherstellingen uit aan het wegdek van de trambusbaan in Borgerhout, en aan de gemengde bedding in Deurne. In sommige zones gaat het om een plaatselijke vernieuwing, in andere zones wordt de volledige breedte van de trambusbaan of gemengde bedding ​ aangepakt. Na het herstellen van het asfalt worden ook de wegmarkeringen plaatselijk vernieuwd.

De werken worden in drie fases uitgevoerd. Elke fase wordt ook nog eens onderverdeeld in zones, die één voor één worden aangepakt. Dit is bedoeld om de hinder voor het verkeer en de buurt zoveel mogelijk te beperken. Praktische info over de omleidingen is te vinden op https://www.delijn.be/nl/nieuws/werken-turnhoutsebaan/
De eerste twee fases van de werkzaamheden zijn gepland in augustus en zullen in september klaar zijn. De derde fase start eind september en zal in het tweede deel van oktober klaar zijn. ​ De einddatums zijn altijd onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden (bvb. slecht weer).

  • Fase 1: Borgerhout

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Deze fase start op 8 augustus. De werken situeren zich tussen het kruispunt
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Turnhoutsebaan/Kerkstraat tot het kruispunt Turnhoutsebaan/Stenenbrug,
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ evenals het kruispunt Stenenbrug/Engelselei. Deze werken duren in totaal 7
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ weken, tot eind september.

  • Fase 2: Deurne

    ​Deze fase start op 22 augustus . De werken situeren zich tussen het kruispunt Turnhoutsebaan/Rode Kruisplein/Cogelsplein tot vlak na het kruispunt Turnhoutsebaan/F. Craeybeckxlaan/Hooftvunderlei. Deze werken duren tot begin september.
  • Fase 3: Deurne

    Deze fase start op 26 september. In deze fase wordt het resterende stuk van de Turnhoutsebaan in Deurne, tot aan de trambusbaan, aangepakt. De einddatum zal normaal gezien in het tweede gedeelte van oktober zijn. ​ ​

Meer informatie:
Een overzicht van de werken en omleidingen vind je op https://www.delijn.be/nl/nieuws/werken-turnhoutsebaan/

Raadpleeg de dienstregeling via de routeplanner op delijn.be of in onze app.

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.