Troeven van het openbaar vervoer blijven ook nu en na de Coronacrisis overeind

De Lijn, NMBS, MIVB en TEC slaan handen in elkaar voor gemeenschappelijke campagne

Door de Coronacrisis is het aantal reizigers op het openbaar vervoer sterk gedaald. Zowel op trein, tram, bus als metro zijn er momenteel nog minder reizigers dan voor de crisis. Aan de vooravond van de Week van de Mobiliteit slaan De Lijn, NMBS, MIVB en TEC daarom de handen in elkaar en lanceren ze samen een campagne. Want ook al heeft de Coronacrisis ons leven en onze gewoontes doen evolueren, de troeven van het openbaar vervoer blijven ook tijdens en na deze gezondheidscrisis overeind.

In het begin van de Coronacrisis daalde het aantal reizigers op het openbaar vervoer tot amper tien procent van het normale aantal. Met de versoepeling van de inperkingsmaatregelen is dat cijfer de afgelopen weken en maanden geleidelijk weer gestegen, tot tussen de 50% en 75% van het aantal reizigers van voor de crisis, afhankelijk van de vervoersmaatschappij. De reiziger weet het openbaar vervoer opnieuw meer te vinden, maar mede doordat nog heel wat pendelaars regelmatig van thuis uit werken zitten we nog niet aan de reizigersaantallen van voor de crisis.

Veiligheid voorop

Zowel NMBS, MIVB, De Lijn als TEC hebben reeds sinds het begin van de Coronacrisis de nodige maatregelen genomen om de veiligheid en gezondheid van haar reizigers en medewerkers te garanderen. Zo wordt er gereden met het maximale aanbod en worden zowel stations en haltes, trein- en metrostellen als bussen en trams grondig en regelmatig gereinigd.

Het openbaar vervoer bleef altijd – ook tijdens het diepste van de crisis – operationeel. Treinen, trams, bussen en metro’s zijn blijven rijden voor al wie daarop rekende voor zijn of haar essentiële verplaatsingen.

Sinds 4 mei is het ook verplicht een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer; en dat zowel in de stations, op de perrons, aan de haltes als in de rijtuigen en voertuigen. Een maatregel waar de openbare vervoersmaatschappijen samen voor hebben gepleit.

“Voeg het openbaar vervoer toe aan je nieuwe gewoontes”

Ook al doen de openbare vervoersmaatschappijen er alles aan om reizen met de trein, tram, bus en metro veilig te maken, het is duidelijk dat het vertrouwen van de reiziger moet worden (terug)gewonnen. Eén gemeenschappelijke campagne, met als slogan “voeg het openbaar vervoer toe aan je nieuwe gewoontes”, moet de bestaande en potentieel nieuwe reizigers herinneren aan de troeven van het openbaar vervoer.

Want ook al heeft de Coronacrisis ons leven veranderd en hebben we misschien wel nieuwe gewoontes gecreëerd, het openbaar vervoer blijft essentieel voor al wie zich op een vooral veilige, duurzame en comfortabele manier wil verplaatsen. Het is nog steeds de oplossing voor de files in ons land. Nog steeds is het vervoersmiddel waarbij je doorgaans reeds tijdens je reis kan werken, een boek lezen, een podcast beluisteren of waarbij je makkelijk je boodschappen kan meenemen, zoals ook te zien is in de campagne.

De campagne loopt nog tot en met 4 oktober 2020 via de eigen communicatiekanalen van de vier openbare vervoersmaatschappijen, maar ook op radio, via affiches en de geschreven pers.

Sophie Dutordoir, CEO NMBS – “De treinen van NMBS zijn tijdens de crisis altijd blijven rijden en zullen er ook altijd zijn, voor iedereen. Komende van 90.000 reizigers in het diepst van de COVID-crisis, brengen wij vandaag opnieuw elke dag 560.000 reizigers op hun bestemming: pendelaars, scholieren en studenten, en zoveel anderen voor een daguitstap. En dit met aanzienlijke sanitaire maatregelen in treinen en stations, met nieuwe digitale tools en vooral met enthousiaste medewerkers die blij zijn hun klanten terug te zien om service en comfort te geven. Welcome back!”
Brieuc de Meeûs, CEO MIVB - “Het MIVB-net speelt een belangrijke rol in het economische en culturele leven van de hoofdstad. Meer dan een miljoen mensen verplaatsen zich dagelijks in Brussel. Zes maanden na de lockdown schenkt 2/3 van onze reizigers ons nog altijd vertrouwen en gelijk hebben ze. Voor hun comfort en hun veiligheid zetten we al onze voertuigen in op het net om een maximaal aantal plaatsen te voorzien en spenderen we duizenden uren aan het schoonmaken en de hygiëne ervan. De MIVB brengt de stad in beweging, laat ze ademen en leven.”
Roger Kesteloot, Directeur-generaal De Lijn – “We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen om te leren leven met het ‘nieuwe normaal’. Het levert evenwel ook enorme kansen op. Zoals het komaf maken met de dagelijkse mobiliteitsinfarcten door volop te kiezen voor een duurzame modal shift waarin het openbaar vervoer een centrale rol speelt.
Vincent Peremans, Directeur-generaal TEC – “Steeds meer burgers gaven ons hun vertrouwen, bleek uit de cijfers van het aantal reizigers in 2019. En tijdens de volledige crisis hebben we bewezen dat ze ons dat vertrouwen kunnen blijven geven. Onze medewerkers zijn gemobiliseerd om hen uit te nodigen opnieuw te kiezen voor het openbaar vervoer. De huidige gezondheidscrisis mag de klimaatcrisis, waarop het openbaar vervoer een belangrijk antwoord heeft, niet ontwijken.”

Interne campagne

De campagne krijgt ook een intern luik: “Samen maken we van het openbaar vervoer een goede, nieuwe gewoonte”, wat de samenwerking onderstreept tussen de meer dan 40.000 medewerkers van de vier openbare vervoersmaatschappijen voor de mobiliteit in het land.

Dimitri Temmerman

Woordvoerder NMBS

Stéphane Thiery

Woordvoerder TEC

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.