Update leerlingenvervoer: hertekening bijna volledig uitgerold

Update leerlingenvervoer: hertekening bijna volledig uitgerold

De hertekening van het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen is vanaf deze week bijna volledig uitgerold. Sinds eind januari werden voor flink wat scholen de nieuwe plannen geïmplementeerd. Na de krokusvakantie kwamen er deze week nog een pak scholen bovenop. De teller staat nu op 372 extra ritten. Hierdoor doen liefst 3.577 leerlingen van 212 scholen dagelijks niet langer dan 90 minuten over een enkele schoolrit. “Het is een intensief proces van inspraak, overleg en maatwerk maar ik ben vastberaden om verder het verschil te maken”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Een aantal scholen besloten om dit jaar niet in te stappen in een vernieuwd aanbod en pas volgend jaar hierop in te tekenen. Anderen gaven dan weer aan geen bijkomende ritten nodig te hebben. De Lijn blijft in overleg gaan met de scholen om zoveel mogelijk scholen en dus leerlingen te helpen.”

Eind december ging De Lijn aan de slag met het uitwerken van nieuwe voorstellen voor het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Het gaat in totaal om 5.020 leerlingen van 323 scholen in heel Vlaanderen wiens ritten erg lang duurden. Doelstelling: door het inzetten van bijkomend vervoer ervoor zorgen dat de ritten niet langer dan 90 minuten duren. Deze grondige hertekening van het complexe leerlingenvervoer is een zeer ingewikkelde maatwerkoefening. Enerzijds door de kwetsbaarheden en bijzondere noden van de kinderen, anderzijds door de betrokkenheid van diverse partijen zoals de kinderen zelf, de ouders, de scholen en leerlingenbegeleiding.

MEER LEERLINGEN BOEKEN WINST
Begin deze week startten liefst 113 bijkomende ritten in heel Vlaanderen. Hierdoor duurt voor 969 bijkomende leerlingen van 56 scholen de dagelijkse schoolrit voortaan minder lang. Voor de krokusvakantie startten reeds 2.608 kinderen met aangepast leerlingenvervoer tijdens de week. In totaal zijn nu liefst 3.577 kinderen van 212 scholen dagelijks veel minder lang onderweg dankzij 372 extra ritten. Van deze 372 bijkomende ritten worden er 196 uitgevoerd met bijkomende bussen, 176 ritten worden uitgevoerd met taxi’s en taxibusjes.

MAATWERK
De lange duurtijd van de ritten in het leerlingenvervoer was een oud zeer. Het is dankzij een extra financiële injectie, die minister van Mobiliteit Lydia Peeters via de Vlaamse Regering ter beschikking stelde, dat de problematiek van te lange schoolritten voor deze precaire groep schoolkinderen eindelijk doeltreffend kan worden aangepakt door de inzet van bijkomende ritten.

De komende weken, tot en met de Paasvakantie, zullen er nog 43 scholen opstarten, goed voor verbeterde busritten voor 342 extra leerlingen. Al zijn nog niet voor alle scholen hertekeningen gepland of doorgevoerd. Op een totaal van 323 scholen gaven 21 scholen aan dat zij liever bij het begin van het nieuwe schooljaar starten met deze bijkomende ritten. De reden hiervoor is dat de specifieke problematieken van hun leerlingen een lange en grondige voorbereidingstijd vergen. Voor de 553 leerlingen van deze 21 scholen zal het aangepaste leerlingenvervoer dus ten vroegste in september starten.

Verder zijn er een beperkt aantal scholen die nog steeds een geschikte opstartdatum zoeken voor dit schooljaar. Bij bepaalde ritten gaan leerlingen uit meerdere scholen mee, waardoor de scholen een gezamenlijke startdatum moeten bepalen die aansluit bij hun verschillende noden en belangen. Het gaat om 51 leerlingen. Tenslotte zijn er ook 38 scholen die aangeven geen behoefte te hebben aan bijkomend vervoersaanbod. Hierdoor is de ritduur van hun 497 leerlingen ongewijzigd gebleven.

COMPLEXE PUZZEL
De grondige hertekening van het leerlingenvervoer is een zeer complexe puzzel gebleken voor alle betrokkenen. Voor de scholen vooral omdat het niet evident is om voldoende leerlingenbegeleiders te vinden voor enkele uren per dag. De Lijn op haar beurt werd in bepaalde regio’s geconfronteerd met marktkrapte. Zo is het aanbod kleinere bussen tot 20 personen en bussen die geschikt zijn voor het vervoer van rolstoelgebruikers ondertussen uitgeput op bepaalde plaatsen.

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.