Update staking De Lijn Vlaams-Brabant: verzoeningspoging strandt

Update staking De Lijn Vlaams-Brabant: verzoeningspoging strandt

Algemene staking in heel Vlaanderen op woensdag

Voor de achtste dag op rij werd er vandaag gestaakt bij De Lijn in Vlaams-Brabant. Chauffeurs willen met de actie uiting geven aan een algemene ontevredenheid. Als gevolg van de vakbondsactie bij De Lijn in Vlaams-Brabant ging deze ochtend een overleg door tussen de vakorganisaties en de directie samen met een sociaal bemiddelaar. Alle partijen waren aanwezig.

Omdat sommige vakorganisaties niet bereid zijn om de actie morgen (algemene staking bij De Lijn in heel Vlaanderen) af te blazen, strandt de verzoeningspoging. De directie betreurt dit omdat de reizigers hier alweer de dupe van zijn.

De directie vraagt aan de vakorganisaties om de tekst van het ontwerpakkoord zoals die nu voorligt, voor te leggen aan hun achterban. De partijen worden ook door de sociaal bemiddelaar opgeroepen om voor Vlaams-Brabant hierover een akkoord te vinden.

Acties

De chauffeurs willen met de actie uiting geven aan een algemene ontevredenheid, o.a. over het niet kunnen opnemen van verlofdagen, problemen met de planning, staat van de voertuigen, …

De directie benadrukt dat er al heel wat stappen gezet zijn en dat er ook verschillende investeringen gebeurd zijn om de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs te vereenvoudigen. Niet alle inspanningen zijn evenwel op korte termijn zichtbaar, maar zullen binnenkort resultaat opleveren.

Ontwerpakkoord

Na intensieve onderhandelingen vorige week donderdag werd een ontwerpakkoord bereikt, waarin tegemoet gekomen word aan de eisen van de stakers. Maar dat ontwerpakkoord werd uiteindelijk door de vakorganisaties en hun achterban afgewezen.

Het ontwerpakkoord voorziet dat:

  • Er een analyse wordt uitgevoerd met het oog op een betere afstemming tussen dagplanning en maandplanning van de chauffeurs.
  • De lokaal gemaakte afspraken met betrekking tot het opnemen van vakantiedagen worden uitgevoerd in de Vlaamse Rand en de regio rond Leuven.
  • Een overleg wordt voorzien met de manager van het HR Dienstencentrum over concrete probleemdossiers.
  • Afspraken die gemaakt zijn rond aanwervingen zoals voorzien worden uitgevoerd en geëvalueerd.
  • Zoals afgesproken overleg wordt voorzien over planning en dienstroosters van lijncontroleurs.

De Lijn blijft inzetten op verdere dialoog, zowel met het oog op een oplossing voor het personeel als om de dienstverlening aan de klanten zo snel mogelijk te herstellen.

 

Contacteer ons
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 36 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar circa 11 miljoen ritten. De eigen vloot telt 2250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met ruim 8000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.

De Lijn
Motstraat 20
B-2800 Mechelen