Update vakbondsactie bij De Lijn in Vlaams-Brabant - update 17.00 uur

Update vakbondsactie bij De Lijn in Vlaams-Brabant - update 17.00 uur

Directie betreurt verderzetten actie waarvan de reizigers de dupe zijn.

Het busverkeer in Vlaams-Brabant wordt nog altijd verstoord door een vakbondsactie.  

Momenteel rijdt een kleine 10% van de chauffeurs niet uit. Vanmorgen en in de vroege namiddag lag dat percentage nog rond de 20%. Dat betekent dat de hinder weliswaar afneemt, maar busgebruikers in de Vlaamse  Rand en in de regio rond Leuven moeten er nog altijd rekening mee houden dat de bus ook vandaag mogelijk niet aan de halte passeert.  

De Lijn verwacht dat de situatie voor de rest van de zondag dezelfde blijft.  Ook voor maandag, de laatste dag van het verlengde weekend, wordt nog hinder verwacht. Hoe groot die hinder zal zijn, is moeilijk op voorhand in te schatten.

Het is de 6de dag op rij dat chauffeurs van de stelplaatsen Grimbergen, Londerzeel, Asse, Vilvoorde, Dilbeek, Meerbeke, Leerbeek en het Rad actie voeren. Ook chauffeurs van stelplaats Leuven nemen ondertussen deel aan de staking. Na intensieve onderhandelingen donderdag, werd een ontwerpakkoord bereikt, waarin tegemoetgekomen wordt aan de eisen van de stakers. Maar dat ontwerpakkoord werd uiteindelijk door de vakorganisaties en hun achterban afgewezen.  Toen de directie vrijdag een nieuwe vergadering wou bijeenroepen, kwam  - op de vakbond ACV na - niemand opdagen. Nu is er voor dinsdag 13 november een verzoeningsvergadering gepland met een sociaal bemiddelaar.

De Lijn betreurt dat de vakbonden de actie, waarvan de reizigers de dupe zijn, voortzetten. De directie benadrukt dan ook dat haar deuren open blijven voor verdere dialoog met het oog op het zo snel mogelijk herstellen van de dienstverlening aan de klanten. 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 36 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar circa 11 miljoen ritten. De eigen vloot telt 2250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met ruim 8000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.

De Lijn
Motstraat 20
B-2800 Mechelen