Vanaf 6 januari 2024 wordt nieuwe vervoersnet Hoppin uitgerold in Vervoerregio Gent

Vanaf 6 januari 2024 wordt nieuwe vervoersnet Hoppin uitgerold in Vervoerregio Gent

Op 6 januari 2024 zet De Lijn een belangrijke en grote stap in de realisatie van Hoppin, de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid. Begin januari wordt in de Vervoerregio Gent de belangrijkste fase van het nieuwe net ingevoerd. Overigens niet enkel in de Stad Gent maar ook in 22 gemeenten, van Aalter tot Wetteren en van Zelzate tot Zulte. Zo wordt in deze fase bovendien het flexvervoer (de opvolger van de belbus) ingevoerd, ​ vraagafhankelijk vervoer dat je reserveert via de Hoppincentrale.

 

HOPPIN IN GENT

Op 6 januari gaat het nieuwe bus- en tramnet van De Lijn van start in de vervoerregio Gent. Het netwerk wordt flexibeler en efficiënter en sluit vaak beter aan op andere vervoersmodi zoals treinen, deelfietsen en deelauto’s aan Hoppinpunten en park & rides. Dit is de grootste en belangrijkste stap in de realisatie van Hoppin, de nieuwe Vlaamse mobiliteitsvisie.

Hoppin? Even opfrissen: Hoppin is een gelaagd netwerk binnen het openbaar vervoer in Vlaanderen. De trein, tram en bus blijven vaste waarden en worden nu nog beter op elkaar afgestemd. Flexvervoer en deelsystemen zijn een goede oplossingen voor het voor- of natraject van de verplaatsing met het openbaar vervoer. Hoppin heeft bovendien de ambitie om belangrijke attractiepolen zoals ziekenhuizen beter bereikbaar te maken. Het nieuwe vervoersplan werd per regio opgesteld met en goedgekeurd door de lokale besturen van deze regio die verenigd zijn binnen de vervoerregioraad Gent. De Lijn zal samen met de vervoerregio de transitie monitoren, evalueren en eventueel bijsturen waar nodig.

Met Hoppin wordt het netwerk ‘vraagvolgend’: het netwerk wordt sterker op verbindingen waar er grote vraag is naar openbaar vervoer. Hoppin streeft zo naar een efficiënter gebruik van de bestaande middelen door zich te concentreren op de routes waar de vraag het grootst is. Dit betekent dat het nieuwe netwerk op verschillende locaties de routes 'optimaliseert': de bussen volgen niet langer een omweg door wijken waar slechts een beperkt aantal reizigers op- of afstappen, maar blijven op de hoofdwegen, waardoor ze sneller en effectiever meer reizigers kunnen bedienen. Daarnaast vult het nieuwe net gaten in het netwerk, door nieuwe of verbeterde verbindingen te creëren waar momenteel geen of te weinig openbaar vervoer beschikbaar is. Aanpassingen aan het netwerk hebben ook impact op de haltes.

WAT VERANDERT ER?

Het vernieuwde bus- en tramnet is gebaseerd op enkele belangrijke principes.

Allereerst worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd. Op drukke lijnen verhogen we de frequentie. Het voordeel? Méér capaciteit én kortere wachttijden. Omdat het openbaar vervoer vanaf 6 januari op veel trajecten rechtlijniger rijdt, worden de gemiddelde reistijden korter. De meeste trams en bussen rijden voortaan later, zowel in Gent als naar de randgemeenten zoals Eeklo en Deinze. Daarnaast wordt het busnet hertekend: scholen, ziekenhuizen, stadscentra en treinstations worden beter bediend en er komen betere aansluitingen. In deze fase wordt zowel het aangepaste tramnet als het stadsbusnet in stad Gent ingevoerd. Aangezien het stadsnet een sterke samenhang kent met verschillende streeklijnen is het noodzakelijk dat ook diverse streeklijnen worden meegenomen in deze fase. Zowel in Drongen, in Destelbergen als in het Meetjesland ondergaan de meeste buslijnen aanpassingen. Ook wordt het overgrote deel van het Vervoer op Maat uitgerold.

Duurzaamheid en inclusiviteit staan voor een tweede principe. Woon je in een gebied met minder regulier openbaar vervoer, dan biedt De Lijn Flex een flexibele oplossing voor jou. Vanaf 6 januari 2024 verdwijnen de gekende belbusjes, en komen er op heel wat plekken in Vlaanderen flexbussen. Een rit met de flexbus moet je op voorhand reserveren via de Hoppinapp, -website of -centrale.

Tot slot krijgen veel buslijnen nieuwe nummers, met een logische structuur die aangeeft wat voor soort lijn het is. Stadslijnen hebben één cijfer, rijden frequent en verbinden wijken en belangrijke locaties. Lijnen met twee cijfers rijden de hele dag om het (half) uur, terwijl lijnen met drie cijfers zich beperken tot de spitsuren, zoals routes van en naar scholen. Het vernieuwde systeem beoogt een duidelijkere en efficiëntere reiservaring voor alle reizigers.

EN DAN NU CONCREET

Gent stad: nieuw tramnet + nieuw busnet

 • TRAM: nieuwe verbindingen die beter afgestemd zijn op de noden van de reizigers. Er komen 4 tramlijnen in plaats van 3. Begin 2024 zullen er echter nog spoorwerken zijn, waardoor niet alle trajecten volledig ingevoerd kunnen worden vanaf 6 januari.
 • BUS: rechttrekking trajecten en snellere verbindingen
 • Uitbreiding amplitude zowel bus als tram, ter vervanging van het nachtnet
 • Volledige uitrol lijnen 70 in stad én streek
 • Voorstadsverbinding Destelbergen op 15 minuten frequentie met nieuwe lijn 33 in combinatie met de omgevormde lijn 34
 • De universiteitscampus Ardoyen krijgt op weekdagen een bediening op de campus met de nieuwe lijnen 50 en 70.

Wijzigingen op de streeklijnen, inclusief verhoogde avondamplitude

 • AZ Alma in Eeklo wordt beter bereikbaar vanuit het Meetjesland met lijn 95.
 • De nieuwe streeklijn 50 (de oude 58) brengt je vaker, later én sneller tussen Gent, Eeklo en Brugge
 • Een nieuwe lijn 79 verbindt Zelzate, de kanaaldorpen en Oostakker met elkaar
 • Lijnen 77 en 78 zorgen voor een half uur frequentie tussen Gent en Deinze.
 • Lijn 20, de vroegere lijn 96, rijdt elk half uur tussen Aalst en Gent.
 • Volgende lijnen wijzigen:

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ - Streeklijnen richting Drongen
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ -
Streeklijnen richting Meetjesland
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ -
Streeklijnen Zelzate – Eeklo
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ - Streeklijnen richting Eeklo – Zomergem
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ -
Streeklijnen richting Merelbeke/Melle
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ - Streeklijnen Aalter
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ -
Streeklijnen Deinze – Nazareth
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ -
Vervoer Op Maat: flexbus

Communicatie voor de reiziger gestart op 15 november

Sinds 15 november kunnen reizigers via de routeplanner op de website controleren of er wijzigingen zijn in hun reisroute en of ze nieuwe verplaatsingsmogelijkheden krijgen. Als je je vertrek- en eindbestemming ingeeft en een datum vanaf 6 januari, berekent de routeplanner voor jou de beste reisoptie. Op de gemeentepagina’s op de website van De Lijn (www.delijn.be/gemeenten) vinden reizigers een overzicht per gemeente van alle aanbodswijzigingen vanaf 6 januari 2024.

Bovendien kregen de betrokken gemeenten alle informatie zodat zij op hun beurt hun inwoners kunnen informeren via hun eigen communicatiekanalen, zoals de gemeentelijke website of het gemeentelijk infoblad. Daarnaast worden affiches en nieuwe dienstregelingstabellen geplaatst bij de betrokken haltes om de reizigers op de hoogte te brengen van de veranderingen. De Lijn en de gemeenten verdelen ook regiofolders met een overzicht van de aanbodswijzigingen per regio.

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.