Vanaf 6 januari wordt de bus nemen in de vervoerregio Waasland-Antwerpen een stuk handiger

Vanaf 6 januari wordt de bus nemen in de vervoerregio Waasland-Antwerpen een stuk handiger

Op 6 januari gaat het nieuwe busnet van De Lijn van start in de regio Waasland-Antwerpen. Het netwerk wordt flexibeler en efficiënter en sluit beter aan op andere vervoersmodi zoals treinstations en park-and-rides. Maar wat betekent het nieuwe net voor de reiziger en wat verandert er concreet? Met Hoppin, de nieuwe mobiliteitsvisie (het decreet basisbereikbaarheid) zet de Vlaamse overheid in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. In de afgelopen maanden werden de aanpassingen besproken en afgestemd met alle lokale besturen en binnen de vervoerregioraad*. De Lijn zal samen met de vervoerregioraad de verandering opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen waar nodig.

Allereerst worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd. De Lijn verhoogt de frequentie van bussen die de hele dag doorrijden. Dit heeft als voordeel: méér capaciteit én kortere wachttijden. Omdat het openbaar vervoer vanaf 6 januari op veel trajecten rechtlijniger rijdt, worden de gemiddelde reistijden ook korter. Daarnaast wordt het busnet hertekend: dorpscentra, scholen, ziekenhuizen en treinstations krijgen betere aansluitingen en worden vaker bediend. Een goed voorbeeld voor de hele vervoerregio zijn de veranderingen in de gemeentes Beveren en Zwijndrecht.

Sneller en frequenter

Voortaan kan je vanuit Beveren en Melsele elk kwartier naar Antwerpen-Linkeroever rijden. Daar stap je als reiziger vlotter over op meerdere tramlijnen, waar het vandaag aan de P+R Melsele beperkt is tot tramlijn 3 en slechts de helft van de bussen doorrijden naar Antwerpen-Linkeroever.

Vanuit Haasdonk zal je elk half uur – dubbel zo vaak als nu – naar zowel Beveren als naar Sint-Niklaas kunnen rijden. Vanuit Vrasene verdubbelt eveneens de frequentie en rij je voortaan elk half uur naar Beveren.

Vanuit Kieldrecht en Verrebroek blijft men minstens elk uur rijden naar zowel Sint-Niklaas als Antwerpen-Linkeroever, maar niet meer om via de Waaslandhaven en Kallo, maar via Beveren-centrum. Kallo krijgt een aparte verbinding tussen Beveren-Station en de Waterbushalte aan de Kallosluis.

Dé grote verbetering voor Zwijndrecht is de verdubbeling van de frequentie van buslijn 87 Antwerpen Linkeroever - Burcht - Zwijndrecht - P+R Melsele. Lijn 87 is de verbinding doorheen de gemeente Zwijndrecht, die beide kernen van de gemeente met elkaar verbindt, en met de knooppunten P+R Melsele, Antwerpen-Linkeroever en het treinstation van Zwijndrecht. Nu rijdt deze lijn elk uur. Vanaf 6 januari 2024 wordt dat elk half uur.

Andere verbeteringen zijn terug te vinden op de assen naar Antwerpen:

  • Op de as Antwerpen - Temse, waar ook de deelgemeente Burcht ligt, gaat er in de daluren elke 20 minuten een bus rijden (lijn 93). ​ Nu zijn er ook 3 bussen per uur, maar niet mooi in kadans.
  • Op de as Antwerpen - Beveren en verder het Waasland in, waar ook de deelkern Zwijndrecht zelf ligt, gaat er elk kwartier een bus rijden in de daluren (lijnen 82-84-85). Nu is een deel van deze ritten beperkt tot P+R Melsele, deze gaan dus allemaal doorrijden.

Betere aansluitingen

Schepen voor Mobiliteit in Beveren Jeroen Verhulst: “Voor heel wat inwoners verwachten we met het nieuwe busnet een betere dienstverlening en zijn we ook blij met de nieuwe busverbinding tussen Beveren en Kruibeke. Heel wat studenten uit Kruibeke lopen hier immers school. Ook vanuit het oogpunt van de gemeentefusie is de nieuwe lijn 880 tussen Beveren en Kruibeke een logische zet. Het zal voor onze inwoners die gebruik maken van de diensten van De Lijn even aanpassen zijn maar we doen dan ook al het mogelijke om de nieuwe dienstverlening van De Lijn mee bekend te maken.”
Burgemeester Zwijndrecht Andre Van de Vyver: “Na jarenlang aandringen bij De Lijn en bij de vergaderingen van de vervoerregio Antwerpen wordt de frequentie van lijn 87 verhoogd van één uur tot een half uur. Dit moet de verbinding Burcht - Zwijndrecht merkelijk verbeteren. Bovendien zal lijn 93 een verbetering van het aanbod teweeg brengen in Burcht en zullen een aantal bussen die momenteel stoppen aan de Park & Ride Melsele ook door Zwijndrecht rijden. Zwijndrecht wordt door deze maatregelen beloond voor de unieke inspanningen die de gemeente al jaren doet om het openbaar vervoer te stimuleren.”

Flexibeler en nieuwe nummering

Woon je in een minder goed bediend gebied, dan biedt De Lijn Flex mogelijk een oplossing voor jou. Vanaf 6 januari 2024 vervangen de flexbussen op heel wat plekken in Vlaanderen de gekende belbusjes. Een rit met de flexbus moet je op voorhand reserveren. Je plant en boekt je rit via de Hoppinapp, -website of -centrale. Je wordt opgepikt bij een flexhalte en afgezet bij een vaste halte of station. In de vervoerregio’s Antwerpen en Waasland is De Lijn Flex beschikbaar. Op het grondgebied van de gemeente Beveren werden enkele bijkomende flexhaltes geplaatst.

Tot slot krijgen sommige buslijnen een nieuwe nummering, met een logische structuur die aangeeft wat voor soort lijn het is. De lijnnummers met twee cijfers rijden de hele dag om het (half) uur, terwijl lijnen met drie cijfers zich beperken tot de spitsuren, zoals routes van en naar scholen.

In Beveren verandert enkel lijn 81 Sint-Niklaas - Westakkers - Beveren - Antwerpen LO van nummer. Deze lijn krijgt het nieuwe nummer 821. Het vernieuwde systeem beoogt een duidelijkere en efficiëntere reiservaring voor alle reizigers in heel Vlaanderen.

Een overzicht van alle wijzigingen? Check onze website www.delijn.be/antwerpen

Communicatie voor de reiziger

Sinds 15 november kunnen reizigers controleren via de routeplanner (www.delijn.be) of er wijzigingen zijn in hun route en, of ze nieuwe verplaatsingsmogelijkheden krijgen. Als je je vertrek- en eindbestemming ingeeft met een datum vanaf 6 januari, berekent de routeplanner voor jou de beste reisoptie. Info over de nieuwe flexbussen vind je ook via de Hoppincentrale, telefonisch en binnenkort via www.hoppin.be of de Hoppin app.

Op de gemeentepagina’s op de website van De Lijn (www.delijn.be/gemeenten) vinden reizigers een overzicht per gemeente van alle wijzigingen vanaf 6 januari 2024.

Bovendien kregen de betrokken gemeenten alle informatie zodat zij op hun beurt hun inwoners kunnen informeren via hun eigen communicatiekanalen, zoals de gemeentelijke website of het gemeentelijk infoblad. Daarnaast worden affiches en nieuwe dienstregelingstabellen geplaatst bij de betrokken haltes om de reizigers op de hoogte te brengen van de veranderingen. De Lijn en de gemeenten verdelen ook regiofolders met een overzicht van de wijzigingen per regio.

 

_____________________________________________

Wat is Hoppin?

Hoppin is de ambitieuze mobiliteitsvisie van Vlaanderen die gericht is op het creëren van een vraaggericht, efficiënt en duurzaam openbaar-vervoerssysteem. De mobiliteitsvisie brengt de principes van het decreet basisbereikbaarheid in de praktijk. Het doel is om het aanbod van openbaar vervoer beter af te stemmen op de behoeften van reizigers en op de werkelijke vervoersstromen. Hierbij ligt de nadruk op het versterken van het openbaar vervoer op drukke routes en het creëren van herkenbare vervoersknooppunten die de overstap tussen verschillende vervoersmiddelen vergemakkelijken. Via Hoppin kunnen reizigers verschillende vormen van mobiliteit combineren om hun volledige reis op een efficiënte manier af te leggen. Bijvoorbeeld, een trein-, tram- of busrit kan worden gecombineerd met een voor- of natraject met (deel)fiets, (deel)auto, flextaxi of flexbus.

*Wat is een vervoerregioraad?

Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die verantwoordelijk is voor het beheer, de sturing en de evaluatie van Hoppin binnen die specifieke regio. De vervoerregioraad fungeert als het centrale orgaan voor mobiliteitsbeleid in de vervoerregio en heeft niet alleen betrekking op het reguliere openbaar vervoer met bussen en trams, maar ook op de voor- en natrajecten die te maken hebben met (deel)fietsen, (deel)auto's en alle andere vervoerswijzen. ​ De vervoerregioraad werkt ook rond mobiliteit in het algemeen in de regio, waaronder ook de toekomstvisie.

In de vervoerregioraad komen vertegenwoordigers van de belangrijkste belanghebbenden op alle bestuursniveaus bij elkaar. Alle steden en gemeenten in de regio hebben directe vertegenwoordiging, meestal door hun burgemeester of schepen van mobiliteit. Daarnaast zijn ook het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer betrokken bij de vervoerregioraad. De leden van de vervoerregioraad hebben het nieuwe openbaar-vervoerplan voor hun regio opgesteld en goedgekeurd.

 

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.