Vergroening De Lijn komt in een volgende fase

De vergroening van de vloot van De Lijn komt in een volgende fase. De raad van bestuur van De Lijn heeft vandaag de shortlist van kandidaten bepaald voor de ombouw van de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen.  De raad van bestuur heeft ook bevestigd dat Genk-Winterslag, Kortrijk en Destelbergen de eerste e-bussen zullen ontvangen.

De shortlist van kandidaten volgt na de publicatie op 14 december verleden jaar van een vierdelige aanbesteding: de aankoop van 200 e-bussen, de ombouw van ongeveer 10 stelplaatsen, de begeleiding door een studiebureau van deze ombouw en een algemene begeleidingsopdracht. De aankoop van de e-bussen is intussen ondergebracht in een nog te publiceren openbare procedure. De kandidaturen voor de drie andere onderdelen zijn beoordeeld en de gedetailleerde bestekken uitgewerkt. De raad van bestuur heeft de selectieverslagen en de bestekken goedgekeurd, zodat de kandidaten nu hun offerte kunnen opstellen.

De beslissing van de raad van bestuur kan niet onderschat worden. Een internationale marktbevraging door De Lijn verleden jaar, onder andere in Nederland, Duitsland en Noorwegen, heeft geleerd dat de ombouw van de stelplaatsen meer middelen in beslag neemt dan de aankoop en ingebruikname van de e-bussen zelf. Op basis van de best beschikbare huidige technologie heeft De Lijn gekozen om elektrische batterijbussen aan te kopen die ’s nachts op stelplaatsen bijgeladen worden. Het plaatsen, aansluiten en testen van de laadinfrastructuur op de stelplaatsen is daarom een kritisch element.

De raad van bestuur heeft ook bevestigd dat de eerste 63 e-bussen toegewezen worden aan de stelplaatsen van Genk-Winterslag, Kortrijk en Destelbergen. Deze beslissing is genomen op basis van objectieve criteria, waarbij technische en juridische haalbaarheid centraal stonden. Zo beschikken deze stelplaatsen over voldoende ruimte en hebben ze een eigen onderhoudscentrum. Aangezien ze eigendom zijn van De Lijn, kan de samenwerking met bijkomende partners, waaronder Fluvius, geoptimaliseerd worden, wat een snellere implementatie mogelijk maakt. Zo kan uit de voorbereiding en implementatie van de ombouw van deze stelplaatsen de nodige expertise opgebouwd worden om de latere uitrol van het volledig EBS-programma, met grotere aantallen e-bussen en stelplaatsen, zo vlot mogelijk te laten verlopen.

In de loop van 2023 zullen de eerste stelplaatsen en hun e-bussen operationeel zijn. Ze zullen ingezet worden op trajecten die ook andere steden zullen aandoen.

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.