Vernieuwd openbaar vervoer voor de regio Kortrijk vanaf 6 januari

Vernieuwd openbaar vervoer voor de regio Kortrijk vanaf 6 januari

Op 6 januari 2024 verandert er heel wat aan het openbaar vervoer in de stad Kortrijk en de omliggende gemeenten. Er wordt dan de grootste en belangrijkste stap gezet in de realisatie van Hoppin, de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid. In de regio zal het nieuwe net volledig ingevoerd zijn begin januari. Alle informatie over het nieuwe netwerk vind je via www.delijn.be.

Met Hoppin (decreet basisbereikbaarheid) zet de Vlaamse overheid in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. In de afgelopen maanden werden de aanpassingen besproken en afgestemd met alle lokale besturen en binnen de vervoerregioraad*. De Lijn zal samen met de vervoerregioraad de veranderingen monitoren, evalueren en eventueel bijsturen waar nodig.

Kortrijk krijgt vanaf januari een volledig vernieuw stadsnet, in de regio komen heel wat nieuwe lijnen, betere en meer frequente verbindingen tussen Kortrijk en de omliggende gemeenten. Negen lijnen zorgen bovendien voor een nieuwe avondbediening tussen Kortrijk en de omliggende gemeenten. Een aantal lijnen behouden hun vertrouwde traject, maar krijgen wel een nieuw lijnnummer. Het net wordt tot slot ook op verschillende plaatsen ‘rechtgetrokken’ met bussen op de hoofdwegen in plaats van door de wijken. Er blijft wel altijd een halte op wandelafstand.

Hieronder vindt u een greep uit de wijzigingen. Een volledig overzicht vindt u op www.delijn.be/kortrijk

Hoppin brengt de principes uit het decreet basisbereikbaarheid in praktijk

Met Hoppin wordt het netwerk vraagvolgend en meer gelaagd: Hoppin streeft naar een efficiënter gebruik van de bestaande middelen door zich te concentreren op de routes waar de vraag het grootst is. Dit betekent dat het nieuwe netwerk op verschillende locaties de routes optimaliseert: de bussen volgen niet langer een omweg door wijken waar slechts een beperkt aantal reizigers instappen, maar blijven op de hoofdwegen, waardoor ze sneller en effectiever meer reizigers kunnen bedienen. Daarnaast vult het nieuwe net gaten in het netwerk, door nieuwe of verbeterde verbindingen te creëren waar momenteel geen of te weinig openbaar vervoer beschikbaar is.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van concrete veranderingen die aantonen dat het net vraagvolgend en meer gelaagd wordt.

Zo werd het Kortrijkse stadsnet grondig herschikt om beter te voldoen aan de vraag van reizigers. De vijf nieuwe stadslijnen zullen vanaf januari ook vaker rijden. Stadslijn 1 Kortrijk Station – Xpo – AZ Groeninge rijdt vanaf januari frequenter en later. Om het kwartier en ’s avonds om het half uur, op week- en zondagen tot 23 uur en op vrijdag en zaterdag tot middernacht. Voor de studenten naar Hoog Kortrijk komt er op schooldagen in de spits om de 10 minuten een nieuwe stadslijn, lijn 2 Kortrijk Station – Xpo – Hoog Kortrijk. Deze lijn zorgt ook op zondagavond dat studenten naar hun kot kunnen.

De nieuwe stadslijn 3 en de nieuwe lijn 30 zorgen samen voor een bus om de 15 minuten tussen Kortrijk Station en Kortrijk Evolis (op zondag om het half uur). De nieuwe stadslijn 3 volgt deels het traject van de bestaande lijn 2, maar heeft ook deels een nieuwe reisweg. Zo blijft de bus op de N8 richting Lange Munte en bedient de Sint-Elisabethwijk (Kortrijk) niet meer. Zo rijdt de lijn sneller en vlotter van en naar de stad, voor de inwoners van de Elisabethwijk blijft er halte op wandelafstand. De nieuwe stadslijn 4 Kortrijk Station-Bissegem Tientjesstraat en lijn 40 Kortrijk-Wevelgem-Menen brengen reizigers vlot naar Bissegem. De combinatie van beide lijnen maakt dat er vanaf januari om de 15 minuten een bus komt tussen Kortrijk Station en Bissegemplaats, op zondag om het uur. Stadslijn 4 rijdt ook anders en frequenter: op week- en zaterdagen om het half uur, op zondagen om het uur. Vanaf Bissegem wordt stadslijn 4 lijn 5 naar Heule en Kortrijk Station.

Ook richting Heule wordt het aanbod verbeterd. De nieuwe stadslijn 5 zorgt in combinatie met de nieuwe lijnen 50a Kortrijk – Moorsele – Ledegem en 50b Kortrijk – Moorsele – Wevelgem voor een bus om de 15 minuten op weekdagen tussen Kortrijk Station en Heule Markt. De volledige as Kortrijk – Heule – Gullegem- Moorsele krijgt op week- en zaterdagen een halfuurfrequentie, terwijl de verbinding vandaag om de 2 uur rijdt.

De nieuwe lijn 21 Kortrijk-Kuurne-Harelbeke-Hulste en lijn 22 Kortrijk-Kuurne-Ingelmunster-Tielt zorgen er samen voor dat er vanaf januari om het kwartier een bus rijdt tussen Kortrijk en Kuurne (op zondag om het half uur). In Harelbeke zorgt de nieuwe lijn 21 in beide richtingen voor een aansluiting met de trein naar Gent.

Ook in Menen wordt het net anders. De stadslijn 44 verdwijnt, maar de bediening wordt deels overgenomen door de bestaande lijn 80 Menen-Geluwe-Beselare-Ieper,- en nieuwe lijnen 81 Wervik-Menen-Rekkem Paradijs-Moeskroen en 82 Kortrijk-Marke-Lauwe-Rekkem- Menen. De nieuwe lijn 81 zorgt voor bediening van Ons Dorp, Hof Ter Linden en Begraafplaats Door de combinatie van lijnen 81 en 80 krijgt Menen een verbinding met Geluwe en met Kortrijk, Marke en Lauwe, beide met een halfuurfrequentie .

Kortrijk krijgt met Hoppin voor het eerst ook een volwaardige avondbediening. Op week- en zondagen rijden deze 9 lijnen tot ongeveer 23 uur en op vrij- en zaterdag tot middernacht.

  • Stadslijn 1 Kortrijk Station – Xpo – AZ Groeninge
  • Lijn 10 Kortrijk – Bellegem – Rollegem
  • Lijn 21 Kortrijk – Kuurne
  • Lijn 30 Kortrijk Zwevegem (nieuwe lijn)
  • Lijn 75 Kortrijk – Harelbeke- Desselgem
  • Lijn 50a Kortrijk – Moorsele (nieuwe lijn)
  • Lijn 40 Kortrijk – Wevelgem- Menen
  • Lijn 82 Kortrijk – Marke – Lauwe (nieuwe lijn)
  • Lijn 83 Kortrijk Aalbeke

De trein en bus blijven vaste waarden en worden nu nog beter op elkaar afgestemd. Dat betekent dat er maximaal wordt ingezet op goede aansluitingen. In twee delen van de regio Kortrijk waar het minder efficiënt is om een gewone bus in te zetten, komt flexvervoer. Het flexvervoer vervangt de huidige belbussen. Dit vraagafhankelijk vervoer kan men plannen en reserveren via de Hoppincentrale. De tarieven en vervoerbewijzen van De Lijn zijn geldig op de flexbussen. In de regio Kortrijk zijn er vanaf januari via twee flexgebieden: Anzegem – Avelgem – Spiere-Helkijn – Zwevegem en Wervik – Menen – Moorsele. ​ De flexbus rijdt er van maandag tot vrijdag van 6.00 tot 20.00 uur, op zaterdag van 8.30 tot 19.00 uur en op zon- en feestdagen van 10.00 tot 19.00 uur.

Tot slot streeft Hoppin naar een overzichtelijker netwerk waarbij de bediening van een specifieke lijn eenvoudig te begrijpen is aan de hand van het lijnnummer. Daarom maakt De Lijn van deze gelegenheid gebruik om nieuwe lijnnummers toe te wijzen. Een stadslijn met een hoge frequentie zal een enkel cijfer als lijnnummer krijgen. Streeklijnen, waarop je de hele dag kunt rekenen, krijgen twee cijfers. Functionele lijnen, zoals schoollijnen of lijnen die alleen tijdens de spitsuren rijden, krijgen drie cijfers.

Voor de verbinding tussen Kortrijk en Heule krijgt de stadslijn naar Heule het nummer 5 (stadslijn 5 Kortrijk Station-Heule Zuidstraat). Twee nieuwe lijnen, lijn 50a Kortrijk-Moorsele-Ledegem en lijn 50b Kortrijk -Moorsele-Wevelgem en de bestaande lijn 60 Kortrijk-Roeselare ondersteunen en versterken deze verbinding. Op die drie lijnen kunnen reizigers de hele dag beroep doen, ze zijn herkenbaar aan de twee cijfers in het lijnnummer. De nieuwe lijn 502 Kortrijk-Heule-Gullegem-Sint-Eloois-Winkel-Lendelede-Izegem-Aardooie heeft dan weer een lijnnummer met drie cijfers omdat ze enkel rijdt tijdens de spits in functie van de scholen.

Communicatie voor de reiziger

Misschien is de reisweg lichtjes anders of kreeg de lijn een nieuw lijnnummer? Sinds 15 november kunnen reizigers controleren via de routeplanner (www.delijn.be) of er wijzigingen zijn in hun route en, of ze nieuwe verplaatsingsmogelijkheden krijgen. Als je je vertrek- en eindbestemming ingeeft met een datum vanaf 6 januari, berekent de routeplanner voor jou de beste reisoptie.

Op de gemeentepagina’s op de website van De Lijn (www.delijn.be/gemeenten) vinden reizigers een overzicht per gemeente van alle wijzigingen vanaf 6 januari 2024.

Bovendien kregen de betrokken gemeenten alle informatie zodat zij op hun beurt hun inwoners kunnen informeren via hun eigen communicatiekanalen, zoals de gemeentelijke website of het gemeentelijk infoblad. Daarnaast worden affiches en nieuwe dienstregelingstabellen geplaatst bij de betrokken haltes om de reizigers op de hoogte te brengen van de veranderingen. De Lijn en de gemeenten verdelen ook regiofolders met een overzicht van de wijzigingen per regio.

 

______________________________________________

Wat is Hoppin?

Hoppin is de ambitieuze mobiliteitsvisie van Vlaanderen die gericht is op het creëren van een vraaggericht, efficiënt en duurzaam openbaar-vervoerssysteem. De mobiliteitsvisie brengt de principes van het decreet basisbereikbaarheid in de praktijk. Het doel is om het aanbod van openbaar vervoer beter af te stemmen op de behoeften van reizigers en op de werkelijke vervoersstromen. Hierbij ligt de nadruk op het versterken van het openbaar vervoer op drukke routes en het creëren van herkenbare vervoersknooppunten die de overstap tussen verschillende vervoersmiddelen vergemakkelijken. Via Hoppin kunnen reizigers verschillende vormen van mobiliteit combineren om hun volledige reis op een efficiënte manier af te leggen. Bijvoorbeeld, een trein-, tram- of busrit kan worden gecombineerd met een voor- of natraject met (deel)fiets, (deel)auto, flextaxi of flexbus.

*Wat is een vervoerregioraad?

Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die verantwoordelijk is voor het beheer, de sturing en de evaluatie van Hoppin binnen die specifieke regio. De vervoerregioraad fungeert als het centrale orgaan voor mobiliteitsbeleid in de vervoerregio en heeft niet alleen betrekking op het reguliere openbaar vervoer met bussen, maar ook op de voor- en natrajecten die te maken hebben met (deel)fietsen, (deel)auto's en alle andere vervoerswijzen. ​ De vervoerregioraad werkt ook rond mobiliteit in het algemeen in de regio, waaronder ook de toekomstvisie.

In de vervoerregioraad komen vertegenwoordigers van de belangrijkste belanghebbenden op alle bestuursniveaus bij elkaar. Alle steden en gemeenten in de regio hebben directe vertegenwoordiging, meestal door hun burgemeester of schepen van mobiliteit. Daarnaast zijn ook het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer betrokken bij de vervoerregioraad. De leden van de vervoerregioraad hebben het nieuwe openbaar-vervoerplan voor hun regio opgesteld en goedgekeurd.

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.