Vernieuwingswerken station Diest gaan volgende fase in

Vernieuwingswerken station Diest gaan volgende fase in

AANLEG NIEUW BUSSTATION EN VERVOLGENS VERNIEUWING STATIONSPLEIN

De eerste fase van de vernieuwingswerken van het station van Diest is achter de rug. Na de vernieuwing van de fietsenstalling is het tijd voor een volgende stap: de aanleg van een nieuw busstation voor een betere dienstverlening en meer comfort voor de busreizigers.


Nieuw stationsplein met busstation

De werken voor het nieuwe busstation staan in de startblokken. Het nieuwe busstation komt vlak naast het huidige busstation. Reizigers en passanten zullen de werken op de voet kunnen volgen. Bij het ontwerp werd volop ingezet op het creëren van een comfortabele plek voor reizigers en personeel. Hierbij kregen ook groenzones een plaats.

Er wordt ruime, moderne schuilgelegenheid voorzien, met daarbij volop aandacht voor toegankelijkheid. Digitale informatieborden, die de vertrektijden van de bussen in realtime weergeven, vervolledigen het geheel.

Het nieuwe busstation biedt plaats aan 8 (gelede) bussen, met daarnaast ook nog 2 wachthaltes waar de bussen hun vertrektijd kunnen afwachten zonder het andere verkeer te hinderen.

De Lijn blijft het bestaande busstation gebruiken tot het nieuwe in gebruik kan worden genomen. De streefdatum is de zomer van 2022. Daarna start de Stad Diest de werken voor de vernieuwing van het Stationsplein, waar momenteel het huidige busstation gevestigd is. Het nieuwe stationsplein en nieuwe busstation zullen zoveel mogelijk één geheel vormen ; het herhalen van kernmaterialen en groenzones benadrukt de eenvormigheid.


Timing

Vanaf maandag 15 november wordt de werfsignalisatie aangebracht op de plaats waar het nieuwe busstation zal verrijzen. Daar wordt dan een parkeerverbod van kracht. In december wordt het oude gebouw gesloopt. In januari start de aanleg van het nieuwe busstation. Het is de bedoeling om de werken klaar te hebben tegen het bouwverlof van 2022.
 

Perscontacten  

  • Provincie Vlaams-Brabant
  • Stad Diest

 

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.