Vlotter reizen met het openbaar vervoer in de Druivenstreek

Vlotter reizen met het openbaar vervoer in de Druivenstreek

De Lijn introduceert zeven nieuwe buslijnen in de Druivenstreek. Die vervangen de lijnen 337, 341, 343, 344, 345, 348, 349, 395 en 830. Deze aanpassing zorgt voor een beter netwerk met diverse verbindingen naar Brussel, met de as Overijse-Brussel als kern.

Op 6 januari 2024 begint een nieuw hoofdstuk voor het openbaar vervoer in de Druivenstreek. Dan start de tweede fase van Hoppin. Hoppin is de naam voor de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid. Met efficiënter en flexibeler openbaar vervoer krijgen de mensen meer mogelijkheden om zich niet steeds met de auto in de streek of naar Brussel te verplaatsen. Het nieuwe net werd opgemaakt door De Lijn, met aanvullingen op vraag van de vervoerregioraad*. Daar bespreken en beslissen de gemeentebesturen samen de mobiliteit in de vervoerregio Leuven.

 

Hoppin is de naam voor de nieuwe mobiliteitsvisie van Vlaanderen. Met Hoppin werkt Vlaanderen samen met de lokale besturen aan de mobiliteit van morgen. We werken aan een ruimer aanbod, betere veiligheid en doorstroming.

Hoppin staat voor een efficiënt vervoernetwerk. Dat gebeurt met de realisatie van het nieuwe net van De Lijn. Het nieuwe net wordt gefaseerd uitgerold. De eerste fase startte in juli 2023, de volgende fase start op 6 januari 2024.

Met de merknaam Hoppin wil de Vlaamse overheid reizigers duidelijk maken hoe en waar je vervoermiddelen kan combineren:

 • Hoppinpunten waar je kan wisselen tussen trein of bus, deelfiets, deelauto of je eigen vervoermiddel
 • De Hoppinreisplanner is dé app waarmee je je verplaatsingen kan plannen. Vanaf december 2023 kan je de Hoppinreisplanner gebruiken om te weten welke vervoermiddelen je het best combineert, waar je kan overstappen en hoe lang je onderweg bent.
 • Ook de haltes, bussen en trams van De Lijn dragen het Hoppinlogo. Het net van De Lijn is immers een belangrijke schakel in je reis met het openbaar vervoer.


​Wat verandert er concreet in de Druivenstreek?

Aangepaste buslijnen en nieuwe lijnnummers

Het nieuwe mobiliteitsnetwerk in de Druivenstreek betekent een herziening van alle buslijnen en de introductie van nieuwe lijnnummers. Met deze wijzigingen wordt het openbaar vervoer in de Druivenstreek leesbaarder, toegankelijker en efficiënter. De meest opvallende veranderingen zijn:

 • Lijn 70: Leuven – Overijse – Hoeilaart – Groenendaal

  ​Op weekdagen kunnen reizigers om de 30 minuten op deze bus rekenen, behalve tijdens de vroege ochtend of late avond. Dan rijdt lijn 70 om het uur. Op zaterdagen geldt hetzelfde principe. Van 10 tot 18 uur rijdt deze bus elk half uur, op andere momenten rijdt hij elke 60 minuten. En op zondagen rijdt deze lijn de hele dag om het uur.
 • Lijn 71: (Groenendaal) – Overijse – Tervuren – Zaventem

  ​Deze lijn rijdt op weekdagen tijdens de spits om het kwartier, daarbuiten om de 30 minuten en tijdens de vroege ochtend of late avond om het uur. Ook op zaterdagen rijdt lijn 71 elk half uur, behalve tijdens de vroege of late uren. Dan rijdt er een bus om het uur, net zoals op zondagen. Enkel tijdens de spits rijdt deze bus tussen Overijse en Groenendaal.
 • Lijn 79: Leuven – Sint-Joris-Weert – Waver

  ​Deze lijn rijdt elk uur zowel in de week als tijdens het weekeinde. Tussen Leuven en Sint-Joris-Weert rijden er op weekdagen 2 bussen per uur. Tijdens de spits rijden die extra bussen ook door tot Waver
 • Lijn R75: Etterbeek – Overijse – Ottenburg – Waver

  ​Deze bus rijdt om het half uur op weekdagen. Op zaterdagen elk half uur tot Overijse, en elk uur tot Waver. Op zondag is er elk uur een bus tot Ottenburg.
  ​In combinatie met lijn R76 kan je op weekdagen en zaterdagen elke 15 minuten reizen tussen Herrmann-Debroux en Overijse.
 • Lijn R76: Oudergem Herrmann-Debroux – Overijse Maleizen – Terhulpen

  ​Deze lijn rijdt elke 30 minuten op weekdagen. Op zaterdagen elk half uur tot Overijse en elk uur tot Terhulpen. Op zondagen rijdt er elk uur een bus over het volledige traject.
  ​Aan het eindpunt Terhulpen station heb je elke weekdag om het half uur een vlotte overstap op de S-trein, zowel van en naar Brussel als van en naar Ottignies. In het weekeinde kan je elk uur overstappen op de S-trein.
  ​Opgelet: deze bussen rijden binnen Brussel niet verder dan Herrmann-Debroux, waar je natuurlijk wel kan overstappen op metro, tram en bus.
 • Lijn R78: Etterbeek – Hoeilaart – Maleizen – Waver Zoning

  ​Tijdens de spits kan je elke 15 minuten reizen tussen Maleizen en Etterbeek. Buiten de spits rijdt deze bus op weekdagen elk half tot Maleizen en elk uur tot Waver Zoning. Op zaterdagen rijdt er elk uur een bus over het volledige traject. En op zondagen is er elk uur bus tussen Etterbeek en Maleizen.
  ​Aan de eindhalte Waver Zoning kan van maandag tot zaterdag overgestapt worden op lijn R75 om tot in het centrum van Waver te geraken.
 • Lijn X77: Snelbus Oudergem Herrmann-Debroux – Huldenberg – Sint-Joris-Weert

  ​Op weekdagen tijdens de spits elk half uur, buiten de spits elk uur. Deze bus rijdt vanaf Maleizen via de E411 naar Brussel.
  ​Van en naar Leuven heb je aan de eindhalte in Sint-Joris-Weert aansluiting met de S-trein.

Nachtbussen naar Leuven

Sinds juli 2023 heeft De Lijn de lijnnummers van de nachtlijnen aangepast. Nachtlijnen N5 (Hoeilaart - Overijse - Leuven - Kortrijk-Dutsel) en N9 (Ottenburg - Sint-Joris-Weert - Leuven) zorgen ervoor dat je vanuit jouw regio ook op vrijdag- en zaterdagnacht veilig thuis kunt komen.

 

Nieuwe schoolbussen

Dankzij de schoolbussen kunnen leerlingen gemakkelijk naar school reizen.

 • In de Druivenstreek wordt vanaf 8 januari 2024 een volledig nieuwe schoolbus geïntroduceerd.
 • Enkele schoolbussen veranderen van lijnnummer of volgen een ander traject. Het betreft onder andere:
  • 537 Terlanen – Ottenburg – Oud-Heverlee – Leuven
  • 545 Ottenburg – Sint-Agatha-Rode – Huldenberg – Overijse (Nieuw)
  • 546 Overijse – Hoeilaart – Woluwe
  • 547 Neerijse – Overijse – Woluwe
  • 595 Leuven – Overijse – Groenendaal
 • Schoolbus 546 vervangt lijn 544 voor scholieren uit Maleizen en Hoeilaart.


​Heldere nummering

Het nieuwe netwerk krijgt een gestructureerd lijnnummeringssysteem dat reizigers helpt de juiste lijnen te herkennen.

 • Lijnen met de laagste nummers (meestal één cijfer) worden ingezet als stadslijnen, die wijken en belangrijke attractiepolen bedienen. Ze opereren doorgaans met een hoge frequentie in de stad. Die zijn er niet in de Druivenstreek.
 • Lijnen met twee cijfers bieden gedurende de hele dag betrouwbare dienstverlening met vaste regelmaat, en soms zijn er extra ritten tijdens de spitsuren. Voorbeelden hiervan zijn lijnen 70, 71 en 79.
 • Sommige lijnen worden voorafgegaan door een specifieke letter:
  • De letter "R" geeft aan dat het een buslijn is die vertrekt of aankomt in Brussel, zoals lijnen R75, R76 en R78.
  • De letter "X" wordt toegevoegd aan sneldiensten die niet alle haltes langs het traject aandoen, zoals X77.
 • Lijnen voor nachtbussen worden voorafgegaan door de letter "N", zoals lijn N5 in deze regio.
 • Tot slot zijn er specifieke lijnen die alleen tijdens de spitsuren rijden om goede aansluitingen naar scholen en bedrijven te waarborgen. Deze lijnen hebben een lijnnummer van drie cijfers, bijvoorbeeld 537, 545, 546, 547 en 595.


​Communicatie voor reizigers

Het nieuwe mobiliteitsnetwerk van De Lijn in de Druivenstreek belooft een geoptimaliseerde reiservaring voor alle inwoners en bezoekers, met verbeterde verbindingen naar belangrijke bestemmingen. De Lijn nodigt iedereen uit om vanaf 6 januari 2024 de voordelen van dit nieuwe netwerk persoonlijk te ervaren. Voor gedetailleerde informatie over het nieuwe net in de Druivenstreek kunnen reizigers terecht op www.delijn.be/leuven. ​

De Lijn raadt haar reizigers aan om voor vertrek op 6 januari via de website of de app van De Lijn of via de Hoppinreisplanner na te kijken of er iets verandert aan hun reisroute. . Kies wel een datum vanaf 6 januari om je reisweg op te zoeken om het nieuwe aanbod te zien te krijgen. De Lijn beveelt reizigers aan om te zoeken op hun adres van vertrek en bestemming en niet op hun vertrouwde halte of lijn, die kan immers veranderd zijn waardoor een alternatieve route mogelijk een betere oplossing biedt.

Op de gemeentepagina's (www.delijn.be/gemeentenaam) kunnen reizigers gedetailleerde beschrijvingen en plannen vinden van de nieuwe verbindingen. Lokale besturen verspreiden deze informatie ook via hun eigen gemeentelijke infokanalen.

Gedrukte regiofolders zijn verkrijgbaar in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten en in de Lijnwinkels.

_______________________________________________

Achtergrondinformatie

Meer informatie over Hoppin, de Vlaamse visie op mobiliteit

Hoppin is gegroeid uit het decreet Basisbereikbaarheid en staat voor een modal shift via efficiënter, duurzamer en toegankelijker openbaar vervoer. Centraal in de visie staat combimobiliteit: het combineren van verschillende vervoermiddelen om vlot een bestemming te bereiken. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk bestemmingen zoals scholen, ziekenhuizen, bedrijfsterreinen, sportcentra, cultuurcentra, winkelcentra, … ​ vlot bereikbaar te maken voor iedereen. Hoppin stemt het aanbod beter af op de vraag en verhoogt het aanbod waar de vraag het grootst is. Op plaatsen waar de vraag minder groot is, komt er flexibel vervoer.

Meer informatie over Hoppin, de Vlaamse visie op mobiliteit, vind je via https://hoppin.be.

*Wat is een vervoerregioraad?

Vlaanderen werd ingedeeld in 15 vervoerregio’s. Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die de invulling van basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en evalueert binnen de vervoerregio. De vervoerregioraad is de cockpit voor het mobiliteitsbeleid in de vervoerregio. Niet alleen het regulier openbaar vervoer met bus of tram, maar ook de voor- en natrajecten met (deel)fiets, (deel)auto en alle andere vervoersmodi worden gefaciliteerd. In de vervoerregioraad komen alle bestuursniveaus samen. Alle steden en gemeenten uit de regio zijn rechtstreeks vertegenwoordigd, door de burgemeester of de schepen van mobiliteit. Daarnaast zitten ook o.a. het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, en Het Agentschap Wegen en Verkeer in de vervoerregioraad. De leden van de vervoerregioraad hebben het nieuw vervoerplan opgesteld en goedgekeurd voor hun regio.

 

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.