Voskenslaan en Coupure Rechts: start vernieuwing tramsporen

Voskenslaan en Coupure Rechts: start vernieuwing tramsporen

GENT – De Lijn start op 1 september met belangrijke traminfrastructuurwerken in de Voskenslaan en aan Coupure Rechts. De tramlijnen 1 en 4, beiden drukke verbindingsassen, zullen hiervan hinder ondervinden. Tussen Gent-Sint-Pieters en Flanders Expo moet de busdienstverlening tijdelijk worden aangepast. Een speciale pendelbus zal alleszins instaan voor de bereikbaarheid van het vaccinatiecentrum in Flanders Expo.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “In 2023 zal het budget voor tramspoorvernieuwingen in Gent en Antwerpen verder groeien naar 45 miljoen euro. De komende jaren zullen de verbeteringen echt zichtbaar worden op het terrein, zoals hier in de Voskenslaan en aan Coupure Rechts.”

 

VOSKENSLAAN / DERBYSTRAAT / MAALTEBRUGGESTRAAT

Vanaf 1 september 2022 voert De Lijn werken uit aan de tramsporen van de Voskenslaan, Maaltebruggestraat en de Derbystraat. In sommige zones worden enkel het tramspoor en de trambochten vervangen ; in andere zones, waar het beton beschadigd is, wordt ook een deel van de weg heraangelegd en worden de boordstenen aangepakt die het wegdek van de trambaan scheiden.

Het huidige tramspoor dateert van begin de jaren 2000 en werd al die jaren periodiek goed onderhouden. Conform de planning is het nu tijd voor de voorziene vernieuwing van de bochten. Deze vervanging is nodig om de sporen in goede staat te houden, de levensduur van het tracé te verlengen, en zodoende de veiligheid van de reizigers en weggebruikers te verzekeren.

​De werken starten op 1 september en duren tot in het voorjaar van 2023. De Lijn had de start van de werken, bij het begin van ​ het nieuwe schooljaar, graag anders gezien maar dat bleek in de praktijk niet haalbaar. Anderzijds hoeven de leerlingen nu niet middenin het schooljaar hun verplaatsingstraject aan te passen.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd. Het tram- en busverkeer dient echter gedurende de verschillende fases tot april te worden omgeleid. Vanaf 1 september tot en met 31 maart rijdt tramlijn 1 niet tussen Gent Sint-Pietersstation en Flanders Expo. Tussen Evergem en het station rijdt tram 1 zijn normale route. Vanaf het station rijdt tramlijn 1 verder naar UZ Gent. Het traject tussen het station en het UZ wordt normaal gezien uitgevoerd door tramlijn 4 maar er zijn op die lijn werken (t.h.v. Coupure Rechts) waardoor tram 4 niet de gebruikelijke route tussen Brugsepoort, Rozemarijnbrug en Sint-Pietersstation kan volgen. Daarom wordt tram 4 beperkt tot de Brugsepoort, en rijdt dan enkel tussen Ledeberg en de halte Brugsepoort, die de tijdelijke eindhalte wordt. De bediening tussen het station en het UZ wordt dus overgenomen door tramlijn 1. Reizigers op het deeltraject Rozemarijnbrug-station kunnen gebruik maken van tramlijn 2.

​Vanaf 1 september tot en met 31 maart worden ook de bussen omgeleid. Hierdoor is Flanders Expo moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Tussen Maria Middelares Maalte en Gent St-Pieters verlopen de busomleidingen van het regulier aanbod van de buslijnen 47, 49, 70, 71, 72, 76, 77, 78 en nachtbus N1 en N76 gedurende die hele periode via de Kortrijksesteenweg. Het busaanbod op het traject tussen Gent Sint-Pieters en omgeving Maria Middelares Maalte/Flanders Expo wordt op schooldagen versterkt: tijdens de spitsuren worden er pendelbussen op lijn 76 ingelegd. Ter vervanging van de haltes ‘Hogeschool Gent’ worden tijdelijke haltes voorzien op de Kortrijksesteenweg ter hoogte van de Sint-Pietersaalststraat.
​Vanaf 18 februari kunnen de bussen tussen Maria Middelares Maalte en Flanders Expo opnieuw via de Derbystraat, waar ze hun normale route kunnen hervatten. Tot en met 17 februari bevindt de dichtstbijzijnde halte van/naar Flanders Expo zich ter hoogte van Don Bosco/Maria Middelares Maalte op de Kortrijksesteenweg. Er zijn ook tijdelijke haltes op de Kortrijksesteenweg ter hoogte van de KBC-toren/Drie Koningenstraat, ter vervanging van de bushaltes Bovenhove.

Op de openingsdagen van het vaccinatiecentrum in september en oktober wordt een vaccinatiependel ingelegd. Deze speciale busdienst pendelt via de Adolphe Pégoudlaan tussen het station en het vaccinatiecentrum in Flanders Expo.

PRAKTISCHE INFO: https://www.delijn.be/voskenslaan


COUPURE RECHTS

Vanaf 1 september wordt tramlijn 4 beperkt tot de halte Brugsepoort wegens de heraanleggingswerken van Coupure Rechts. De heraanleg is een samenwerking van de Stad Gent, Farys en De Lijn. In het gedeelte tussen de Rozemarijnbrug en de Contributiestraat wordt de straat volledig vernieuwd. Er werden reeds nutswerkzaamheden uitgevoerd. De wegen- en rioleringswerken starten begin september. De Lijn maakt hiervan gebruik om de tramsporen te vernieuwen. Tevens worden ​ trillingsdempende maatregelen ingewerkt in de opbouw van de trambedding. Verder worden de haltes op het traject grondig gemoderniseerd en beter toegankelijk gemaakt.

Aangezien tram 4 tijdens deze werken niet de gebruikelijke route tussen Brugsepoort, Rozemarijnbrug en Sint-Pietersstation kan volgen, rijdt tram 4 enkel tussen Ledeberg en de halte Brugsepoort. De halte Brugsepoort wordt dan de tijdelijke eindhalte. De bediening tussen het station en het UZ wordt overgenomen door tramlijn 1.

Reizigers naar en van Gent Sint-Pieters kunnen opteren voor tram 1 aan het Rabot, of tramlijn 2 aan de halte Rozemarijnbrug. Tijdens de schoolspits worden er op tramlijn 1 extra trams ingezet voor een verhoogde frequentie tussen het Rabot en Gent Sint-Pieters.

PRAKTISCHE INFO: https://www.delijn.be/nl/nieuws/gent-werken-coupure-rechts/

 

MEER INFORMATIE:

Een overzicht van de werken en omleidingen per fase is te vinden op www.delijn.be/gent
​Raadpleeg de dienstregeling in de routeplanner op www.delijn.be

 

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.