Werken aan de nieuwe busstelplaats 'Deurne luchthaven' vlotten goed

Werken aan de nieuwe busstelplaats 'Deurne luchthaven' vlotten goed

Dinsdag 4 juli 2023 - De Lijn bouwt op het grondgebied van de stad Mortsel een nieuwe stelplaats. Vanuit deze busstelplaats, gesitueerd ten zuiden van de luchthaven in Deurne, zal het Antwerpse stadsbusvervoer in de nabije toekomst georganiseerd worden. De Lijn nodigde vandaag de pers uit om een kijkje te komen nemen.

 

Van Zurenborg naar Deurne Luchthaven

De ligging van de huidige stelplaats Zurenborg in woongebied én de nood aan meer stallingscapaciteit voor de toekomstige groei en samenstelling van de vloot deden De Lijn een aantal jaar terug uitkijken naar een nieuwe stelplaatslocatie in de regio Antwerpen.

De keuze viel op een terrein naast de Antwerpse luchthaven. Vanuit deze stelplaats zal in de toekomst het stadsbusvervoer voor Antwerpen geëxploiteerd worden. Eens de nieuwe stelplaats klaar is, verhuist de busexploitatie vanuit de oude stelplaats Zurenborg naar deze nieuwe site. Het onderhoudscentrum op de stelplaats Zurenborg verhuist naar een nieuw onderhoudscentrum dat momenteel in Rumst wordt gebouwd. ​ Ook daar verlopen de werkzaamheden vlot.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “De Lijn trekt voor de nieuwe stelplaats volop de groene kaart, een investering van 22 miljoen euro. Met 50 elektrische bussen van de nieuwste generatie wordt de stelplaats Deurne Luchthaven de grootste elektrische stelplaats van Vlaanderen. Daar komen op termijn nog zo’n 100 bussen bij. Door allerlei duurzame technieken toe te passen wordt het meteen ook de groenste stelplaats van De Lijn. Zo wordt de hele stelplaats voorzien van groene elektriciteit. Deze stelplaats past perfect binnen onze ambitie wat betreft de vergroening van de hele vloot van De Lijn tegen 2035.”


​Verhuis in 2024

Op 16 maart 2022 verleende de Vlaamse overheid de vergunning voor de nieuwe stelplaats van De Lijn aan de luchthaven in Deurne. De eerste werken startten na de zomer van 2022.

​In het voorjaar van 2022 bleek dat het terrein deels verontreinigd was met PFAS. Vooraleer de bouwwerken konden starten, moest deze vervuiling eerst goed in kaart worden gebracht. Door de graafwerken van De Lijn werd het overgrote deel van de vervuilde grond van de PFAS-verontreiniging in de bodem van het terrein reeds afgegraven en afgevoerd. Het afgraven is gebeurd in nauw overleg met de OVAM en de Grondbank zodat alles conform de wetgeving gebeurde.

​Daarnaast heeft De Lijn ook een grondwaterbemaling gedaan, waarvoor een bijkomende vergunning werd verkregen. Eventuele verdere noodzakelijke acties inzake de PFAS -verontreiniging worden momenteel door de Luchthaven Deurne onderzocht maar hypothekeren de bouw van de stelplaats niet.

​Door deze geconstateerde vervuiling werd er wat vertraging opgelopen op de vooropgestelde planning. De Lijn neemt ondertussen een aantal maatregelen om deze vertraging zoveel mogelijk in te lopen, vb. doorwerken tijdens het bouwverlof.

​Zonder verdere onvoorziene vertragingen voorziet de planning dat de verhuis van stelplaats Zurenborg naar de nieuwe site na de zomer van 2024 kan plaatsvinden.


​Werken aan de stelplaats

Op de nieuwe stelplaats worden er twee gebouwen opgetrokken: een dienstgebouw en een servicegebouw. Zowel het dienstgebouw als het servicegebouw zijn vandaag in opbouw.

​In het dienstgebouw zal het personeel van De Lijn terecht kunnen. Er komen kantoren, ruimtes voor de chauffeurs (waaronder kleedkamers en sanitair), en ook flexwerkplekken.

​Het servicegebouw omvat een tank- en wasstraat, en technisch magazijn, en een klein onderhoudscentrum voor minimale herstel- en onderhoudswerken. Het eigenlijke (grote) onderhoudscentrum komt in Rumst te staan.

​De stelplaats zal na de verhuis de werkplaats zijn voor een 400-tal chauffeurs en een 20-tal andere medewerkers. Voor het personeel worden er ook parkeervoorzieningen aangelegd.

Duurzame stelplaats

De nieuwe stelplaats wordt voorzien van de nodige laadinfrastructuur voor elektrische bussen. De stelplaats zal van bij de start ca 50 e-bussen huisvesten.

Ann Schoubs, directeur-generaal De Lijn: "Daarmee zal Deurne Luchthaven dan de grootste elektrische-bussenstelplaats van De Lijn in Vlaanderen zijn. Alles wordt geëlektrificeerd. De stelplaats wordt van bij de bouw ook al voorzien op nog ca 100 extra e-bussen op termijn, en zal zo in totaal ca 150 e-bussen kunnen exploiteren. De nieuwe stelplaats wordt de thuis van 130 standaardbussen en 20 gelede bussen".

De volledige stelplaats wordt uitgerust met speciale technieken voor riolering en milieu: groendaken, waterrecuperatie via centrale overkoepeling voor toepassing in de buswasstraat, hergebruik/infiltratie van regenwater,... Het wordt de meest groene stelplaats van De Lijn tot op heden.

​Om dit 'groene' karakter ook echt zichtbaar te maken wordt voorzien in een maximale landschappelijke ontwikkeling met groeninkleding met volop struiken en bomen.

​De totale kostprijs van de nieuwe stelplaats bedraagt 22 miljoen euro.

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.