Werken Plantin-Moretuslei: tramlijnen 11 en 12 aangepast (29 juni t/m 19 juli)

Werken Plantin-Moretuslei: tramlijnen 11 en 12 aangepast (29 juni t/m 19 juli)

Tramlijn 11 tijdelijk vervangen door buslijnen 9, 20, 21, 30 en 32 en verlengde tramlijn 12

Door de wegenis- en rioleringswerken aan de Plantin-Moretuslei wordt op deze locatie de doorgang van tramlijn 11 (Berchem Station – Melkmarkt) tijdelijk onmogelijk. Tramlijn 11 zal van 29 juni t/m 19 juli dan ook niet uitrijden. Voor verplaatsingen tussen Berchem Station en het Koningin Astridplein kunnen reizigers gebruikmaken van de buslijnen 9, 20, 21, 30 en 32, die op dit traject ruime verplaatsingsmogelijkheden  bieden.  Voor verplaatsingen tussen Koningin Astridplein en Melkmarkt wordt tramlijn 12 tijdelijk uitgebreid

 

Wegeniswerken impacteren tramverkeer

In het kader van de heraanleg van de Plantin-Moretuslei worden rioleringswerken uitgevoerd. Die vergen tijdelijk een volledige afsluiting van het kruispunt  Plantin-Moretuslei met de Rolwagenstraat en Provinciestraat en dit voor alle verkeer.   Dit betekent dat tramlijn 11 op deze locatie niet kan passeren. Een beperkte doorgang over één spoor werd overwogen, maar dit zou zowel de werken zelf als het tramverkeer sterk vertragen, wat noch voor openbaar vervoergebruikers, noch voor andere weggebruikers een goede zaak zou zijn.  Gezien de omvang en de plaats van de werken ziet De Lijn zich dan ook genoodzaakt om de tramlijn tijdelijk op te schorten en haar reizigers een efficiënt alternatief te bieden voor de duur van de werken. De wijzigingen lopen van 29 juni t/m 19 juli.

Buslijnen als alternatief

Voor het traject tussen Berchem Station en Koningin Astridplein kunnen reizigers gebruikmaken van de lijnen 9, 20, 21, 32 en 30.  Die lopen vrijwel parallel met de reisweg van tramlijn 11 en bieden door hun ruime verplaatsingsmogelijkheden op dit traject een prima alternatief.

Tramlijn 12 tijdelijk verlengd tot Melkmarkt

Om reizigers voor het stuk tussen Koningin Astridplein en Melkmarkt een oplossing te bieden, wordt tramlijn 12 tijdelijk verlengd. Tijdens de duur van de werken zal lijn 12 doorrijden tot bij de Melkmarkt.  Het bijkomende traject loopt vanaf de Van Wesenbekestraat via de Gemeentestraat, Rooseveltplaats, Lange en Korte Nieuwstraat naar de Melkmarkt. In de omgekeerde richting gaat het via de Wolstraat, Kipdorp, Sint Jacobsmarkt, Rooseveltplaats, Gemeentestraat en Koningin Astridplein naar de Van Schoonhovenstraat. Van daaruit volgt lijn 12  haar normale route naar het Sportpaleis.

Aanpassing tramsporen

Omdat het kruispunt er na de werken enigzins anders zal uitzien, dienen ook de tramsporen heraangelegd te worden. Dat gebeurt tegelijk met de riolerings- en wegeniswerken. Op die manier wordt vermeden dat er op een later tijdstip nog eens hinder is voor bus- en tramreizigers en andere weggebruikers.

Meer informatie

Raadpleeg de dienstregeling via de routeplanner op www.delijn.be of de app.

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.