Wijk Lindeman in Heusden-Zolder nog sterker in het Limburgse OV-netwerk

Aanpassing lijn 51 – herinvoering bushalte

Sinds juli 2023 werd gefaseerd het nieuwe openbaar vervoerplan van De Lijn onder Hoppin ingevoerd in de vervoerregio Limburg. Het nieuwe vervoerplan werd opgesteld en goedgekeurd binnen de schoot van de vervoerregioraad. Sinds de start werd op vraag van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken het plan goed gemonitord en werd er geluisterd naar reacties van alle betrokkenen, en waar nodig en mogelijk bijgestuurd. De Lijn heeft tot op vandaag al heel wat aanpassingen gedaan aan het nieuwe vervoersplan. Op vraag van het lokaal bestuur, de reizigers en een aantal scholengemeenschappen komt er een wijziging aan lijn 51 en een nieuwe flexhalte in de wijk Lindeman.

Vlaams minister van mobiliteit: "Het openbaarvervoernetwerk is een levend gegeven. De start van het nieuwe net was geen eindpunt, maar een beginpunt. De Lijn heeft de opdracht om de situatie op het terrein te monitoren en op te volgen. De vervoersmaatschappij gaat zo samen met de lokale besturen in de vervoerregio’s, waarmee het nieuwe net is uitgetekend, aan de slag om het netwerk verder te optimaliseren. Er werden al bijna 400 aanpassingen doorgevoerd en er staan er de komende maanden nog zo’n 80 op de planning. Zo komt er ook deze wijziging in Heusden-Zolder aan lijn 51 en een nieuwe flexhalte in de wijk Lindeman.”
Lode Schops, schepen van mobiliteit Heusden-Zolder: “Bij het invoeren van het nieuwe vervoersplan in januari van dit jaar hebben we als inwoners van Heusden-Zolder kunnen vaststellen dat het openbaar vervoer met De Lijn er in Heusden-Zolder sterk op vooruit gegaan is. Dit kon alleen maar door de jarenlange goede samenwerking tussen De Lijn en onze diensten. Maar zoals ieder nieuw plan zaten er hier ook wat foutjes in (aansluitingen op de schooluren, bushalte Bolderberg, geen bereikbaarheid op Lindeman, …). Ik ben daarom blij te horen dat De Lijn voor dit alles een oplossing heeft en een definitieve startdatum ervoor bepaald heeft.”

Info aanpassing lijn 51 en nieuwe flexhalte

Vanaf 1 januari 2025 zal lijn 51 aangepast rijden. De lijn krijgt nieuwe rijtijden in functie van de scholen. In Hasselt wordt de aansluiting voorzien op de voornaamste treinen richting Brussel, en is er een overstap mogelijk tussen stads- en streekbussen.

Lijn 51 krijgt ook een aanpassing van het traject. De lijn zal door de wijk Lindeman rijden (langsheen de Kolderstraat, Galgenbergstraat en Pastoor Paquaylaan). Daardoor kan de lijn niet meer door de dorpskern van Viversel rijden.

Het reizigerspotentieel is groter in Lindeman dan in Viversel. Viversel kan voor spitsverplaatsingen gebruik maken van lijnen 35 en 513. De verplaatsing tussen Viversel en Heusden blijft mogelijk met lijn 35. De verplaatsing tussen Viversel en Hasselt blijft mogelijk met lijn 513.

In de daluren en tijdens de schoolvakantie kunnen reizigers van en naar Viversel het flexvervoer gebruiken om zich te verplaatsen.

De wijziging aan lijn 51 zal ingaan op 1 januari 2025. De aanpassing van deze lijn moet immers ook goed in de rest van het netwerk worden ingepast. In de tussentijd voegt De Lijn een flexhalte toe in Lindeman. De locatie die hiervoor werd uitgezocht is het kruispunt van de Olmenstraat met de Wilderozenstraat. Deze halte is voorzien vanaf 1 juli 2024.

 

 

 

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.