Wijziging busnetwerk biedt betere verbindingen in Lennik, Asse, Ternat en Gooik vanaf 1 juli 2023

Wijziging busnetwerk biedt betere verbindingen in Lennik, Asse, Ternat en Gooik vanaf 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 verandert het busnetwerk in Lennik, Asse, Ternat en Gooik. De Lijn past haar netwerk gefaseerd aan in kader van Hoppin, de nieuwe mobiliteitsvisie. Een van de belangrijkste wijzigingen is de komst van lijn 65 Asse - Ternat - Lennik - Leerbeek, ter vervanging van lijn 165 die voorheen alleen tijdens schooluren reed. Met deze nieuwe lijn kunnen reizigers op week- en zaterdagen de hele dag profiteren van een verbeterde verbinding tussen Gooik, Lennik, Ternat en Asse.

Nieuwe buslijn 65 Asse – Ternat – Lennik – Leerbeek

Met de komst van lijn 65 wordt de gemeente Gooik verbonden met Asse via Leerbeek, Lennik, Eizeringen, Wambeek en Ternat. Het traject tussen Lennik en Wambeek volgt de steenwegen naar Eizeringen en vermijdt de Doelstraat. Tussen Wambeek en Ternat volgt de bus de Weverstraat, waardoor inwoners van deze gemeentes voldoende reismogelijkheden hebben.

Lijn 65 zorgt niet alleen voor een vlotte en nieuwe verbinding tussen verschillende gemeentes, maar ook voor een betere bereikbaarheid van de scholen in Asse, Ternat en Lennik, de treinstations in Asse en Ternat, en het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse.

Dankzij de nieuwe lijn 65 worden ook Brussel, Aalst, Ninove, Liedekerke, Halle en verschillende gemeentes in het Pajottenland makkelijker bereikbaar. De lijn stopt aan een aantal belangrijke overstappunten (zie kaart). Daarnaast kunnen reizigers gebruikmaken van het NMBS-aanbod en via het station van Ternat naar Brussel en Aalst reizen, of van Asse naar Brussel en Dendermonde.

Op week- en zaterdagen rijdt de bus elk uur en tijdens de spits worden extra ritten ingezet, zodat scholieren gegarandeerd op tijd op school kunnen zijn. Op zon- en feestdagen zal de bus niet rijden.

Op lijn 65 zal er binnenkort een nieuw regionaal Hoppinpunt komen, gelegen ter hoogte van Eizeringen Kruispunt. Met Hoppin realiseren we samen de overstap maken naar efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer.

Opmerking: Gedurende de zomer  vinden er wegwerkzaamheden plaats op het traject tussen Ternat (Industrie) en Eizeringen. Hierdoor zal lijn 65 gedurende drie maanden niet kunnen stoppen bij bepaalde haltes. De Lijn adviseert reizigers om hun reisweg zorgvuldig te plannen met behulp van de online routeplanner.

“We zijn zeer blij met de rechtstreekse verbindingen naar de treinstations, waar mensen verdere aansluitingen en mogelijkheden hebben. Zo zetten we, samen met De Lijn en de andere gemeenten, verder in op duurzame mobiliteit.” - Simon De Boeck, burgemeester Gooik.

“Onze bewoners kijken al lang uit naar een verbinding van Lennik met Ternat en Asse. We zijn opgetogen dat deze ‘missing link’ er gekomen is én nog beter, dat we met de komst van het hoppinpunt in Eizeringen ook de overstap van wagen of fiets naar het openbaar vervoer makkelijker zullen maken. Het moet mensen uitnodigen om de wagen achter te laten en in te zetten op duurzame verplaatsingen.” - Irina De Knop, burgemeester Lennik.

“We zijn verheugd dat deze mobiliteitsfase voor lijnen 20, 65 en 116 in werking treedt. In onze Vervoerregio Vlaamse Rand  zijn we dankzij de positieve samenwerking tussen de lokale besturen, De Lijn en de Vlaamse Overheid tot een mooi gecoördineerd resultaat gekomen.” – Stijn Quaghebeur, voorzitter vervoerregio Vlaamse rand.

Nieuwe buslijn 20 Dendermonde - Lebbeke - Opwijk – Asse

De Lijn introduceert een nieuwe buslijn die de gemeenten Asse, Opwijk, Lebbeke en Dendermonde met elkaar verbindt. De bus zal voornamelijk via de N47 rijden, wat de steenweg is tussen Asse en Dendermonde.

Deze nieuwe lijn is speciaal ontworpen om de centra van Opwijk en Lebbeke te bedienen. Hier wijkt de bus af van de steenweg en volgt het een route die mogelijk al bekend in de oren klinkt. Deze lijn combineert namelijk de voormalige buslijnen 23 en 24 en neemt hun plaats in.

Gedurende de week kunnen reizigers rekenen op een bus per uur. Tijdens de spitsuren worden er extra ritten ingezet om aan de vraag te voldoen en het aanbod te versterken. Het is echter belangrijk op te merken dat deze buslijn niet beschikbaar is tijdens het weekend.

Voor reizigers die in het weekend willen reizen, zijn er alternatieven beschikbaar. Op zaterdag en zondag kunnen zij gebruikmaken van het aanbod van de NMBS tussen Asse, Opwijk, Lebbeke en Dendermonde. Daarnaast hebben inwoners van Asse en Opwijk ook de mogelijkheid om de belbus 340 te gebruiken voor verplaatsingen binnen en tussen hun gemeenten.

“De verschillende uitbreidingen/verbeteringen van de lijnen naar Asse zijn zeer welkom en positief. Burgers kunnen Asse gemakkelijker bereiken wanneer zij een beroep wensen te doen op de diensten die in Asse zijn gevestigd. Ik denk daarbij aan het O.L.Vrouwziekenhuis, het parket Halle-Vilvoorde, enzovoort. Of ze maken eenvoudig gebruik van de andere buslijnen of de trein Brussel/Dendermonde.” – Koen Van Elsen, burgemeester Asse.

Uitbreiding van lijn 116

De reisweg van lijn 116 Brussel - Ternat wordt verlengd tot het NMBS-station van Essene - Lombeek. Deze uitbreiding biedt reizigers de mogelijkheid om in het station over te stappen op treinen naar Aalst en Brussel, waardoor hun reisopties worden vergroot.

De nieuwe halte van lijn 116 bevindt zich bij het kruispunt van de Sluisvijverstraat en de Affligemstraat, op een gunstige locatie nabij het station Essene - Lombeek. Reizigers kunnen hier gemakkelijk in- en uitstappen en hun reis voortzetten met de trein.

Met deze uitbreiding streeft De Lijn ernaar om een naadloze verbinding te bieden tussen bus- en treindiensten, waardoor reizigers meer flexibiliteit en gemak ervaren bij het plannen van hun reizen.

“Onze inwoners van Wambeek vragen al jaren om een busverbinding met Ternat en Asse. Dit zal ook handig zijn voor onze middelbare scholen.” -  Gunter Desmet, schepen van mobiliteit Ternat.

Meer informatie over de wijzigingen

Vanaf 15 juni 2023 biedt De Lijn uitgebreide informatie en reisbegeleiding via haar website, app, folders en via affiches aan de haltes. Op de gemeentepagina’s (www.delijn.be/gemeentenaam) vind je nu al een uitgebreide beschrijving en plannen van de nieuwe verbindingen. In de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten en in de Lijnwinkels zijn gedrukte folders beschikbaar.

Een nieuw busnet als gevolg van het Vlaams decreet Basisbereikbaarheid

Sinds begin dit jaar voert De Lijn gefaseerd een nieuw net in. Het nieuwe net van De Lijn past in de nieuwe mobiliteitsvisie Hoppin (decreet basisbereikbaarheid) waarmee de Vlaamse overheid samen met de lokale besturen inzet op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer.

Het aanbod wordt beter afgestemd op de vraag van de reizigers. De trein, tram en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zet De Lijn in op snellere en frequentere bussen en trams. Op plaatsen waar er minder vraag is naar openbaar vervoer komt er flexvervoer. Je reserveert dan vooraf via de Hoppincentrale (telefoon, website of app) een rit of gebruikt een (deel)fiets of deelwagen om een deel van je traject af te leggen. Vlot overstappen doe je aan een Hoppinpunt, een knooppunt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen, zoals trein, bus, tram, deelsystemen of flexvervoer (flexbus of -taxi).

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.