Wissenhage: De Lijn gaat op zoek naar bijkomende boscompensatie voor de stelplaats en een nieuw oefenterrein, en zet maximaal in op vergroening

Wissenhage: De Lijn gaat op zoek naar bijkomende boscompensatie voor de stelplaats en een nieuw oefenterrein, en zet maximaal in op vergroening

Begin september ontving De Lijn een weigeringsbeslissing voor de omgevingsvergunning voor de nieuwe stelplaats Wissenhage in Gent-Wondelgem. De Lijn heeft beslist niet in beroep te gaan tegen deze weigeringsbeslissing. Daarom zal naar bijkomende boscompensatie gezocht worden, en zal De Lijn vervolgens een nieuwe vergunningsaanvraag indienen. In die nieuwe aanvraag zal opnieuw rekening gehouden worden met de bezorgdheden van de buurtbewoners en de Stad Gent. Zo zal er opnieuw een gedetailleerd groenplan voorzien worden, waarbij maximaal wordt ingezet op vergroening en ontharden van deze site. Wat het oefen- en examenterrein betreft gaat De Lijn in overleg met de Stad Gent op zoek naar een alternatieve locatie.

Begin september ontving De Lijn een weigeringsbeslissing voor de omgevingsvergunning voor de nieuwe stelplaats Wissenhage in Gent-Wondelgem. Er werd, in tegenstelling tot de eerdere adviezen van de Afdeling Natuur en Bos (ANB), geoordeeld dat er niet in voldoende boscompensatie was voorzien. De Lijn gaat, na overleg met Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, en het nodige beraad, niet in beroep tegen die beslissing. De vervoersmaatschappij is intussen, samen met Stad Gent en de Bosgroep, wel een zoektocht gestart naar bijkomende boscompensatie. Om dan een nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning in te dienen.

Belangrijkste e-stelplaats

De stelplaats Wissenhage is cruciaal voor De Lijn voor de verdere uitbouw van duurzaam openbaar vervoer in en rond Gent. Wissenhage is bedoeld als e-stelplaats voor de verdere vergroening van de vloot met elektrische en hybride bussen om tegen 2035 emissieloos te kunnen rijden. Deze site speelt ook een cruciale rol binnen het verhaal van de verlenging van tram 4 en het vertrammen van lijn 7.

Gedetailleerd groenplan

In aanloop naar de vergunningsaanvraag waren er diverse bezwaren van omwonenden. De Lijn begrijpt de bezorgdheden van de buurtbewoners over het verdwijnen van groen in hun buurt. Er bevindt zich een zware historische vervuiling in het gebied die reeds gedeeltelijk werd gesaneerd door De Lijn. Het grootste deel van het terrein, naar schatting zo’n 50.000m³ grond, bevat asbest en andere verontreinigingen. In overleg met de Stad Gent wordt nog verder bekeken hoe de aanwezige planten op het terrein zo veel als mogelijk kunnen gevrijwaard worden. Net zoals in de eerdere vergunningsaanvraag zal ook de nieuwe aanvraag immers een gedetailleerd groenplan bevatten en wordt er enkel verharding voorzien daar waar het echt niet anders kan. Zo komt De Lijn tegemoet aan de bezorgdheden van de buurt.

Oefen- en examenterrein

Naast de e-stelplaats Wissenhage voorzag De Lijn initieel op die locatie ook een oefen- en examenterrein voor haar eigen rijschool. De Lijn heeft in elke provincie een dergelijk oefen- en examenterrein. Nieuwe bus- en tramchauffeurs krijgen daar hun rijopleiding, en leggen daar hun rijexamen af. Daarnaast wordt dit terrein ook gebruikt om chauffeurs die al aan de slag zijn allerlei vervolgopleidingen te geven.

Tegen de verkregen omgevingsvergunning werd bezwaar ingediend, en de vergunning werd alsnog vernietigd. De Lijn heeft daarom nu besloten om in overleg met de Stad Gent naar een alternatieve locatie te zoeken voor het oefen- en examenterrein. Op die manier komt een deel van het huidige (vervuilde) bos vrij. Zo kan er met de Stad Gent bekeken worden welke invulling er mogelijk is. We kijken daarbij maximaal naar vergroening.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Het dossier Wissenhage is van groot belang voor een duurzame mobiliteit in en rond Gent. Al meer dan 15 jaar ligt dit dossier op de tekentafel. Er is ook al tien jaar een bus, fiets- en trambrug over de Nieuwevaart in Gent. Het is dus hoog tijd dat de schop hier in de grond gaat. Met deze bijsturing van het project komen we tegemoet aan de vragen van zowel de buurtbewoners, departement Omgeving als de Stad Gent.”

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.