Wissenhage wordt grootste e-stelplaats De Lijn

Wissenhage wordt grootste e-stelplaats De Lijn

De Lijn verwacht de komende jaren flink wat elektrische bussen, en die moeten allemaal worden gestald en opgeladen. Naast het ombouwen van reeds bestaande stelplaatsen worden nieuwe stelplaatsen direct ontworpen als e-stelplaatsen. De Lijn diende zopas de aanvraag in voor de omgevingsvergunning voor e-stelplaats Wissenhage in Gent-Wondelgem. Behalve een stelplaats voor elektrische bussen wordt Wissenhage tevens de grootste stelplaats van De Lijn.  


De Lijn realiseert al enkele jaren uitsluitend duurzame bouw- en verbouwprojecten in heel Vlaanderen. Ook Gent sluit nu aan. Wissenhage wordt één van de eerste nieuwe stelplaatsen die reeds vanin de ontwerpfase maximaal voorzien worden op het stallen en opladen van elektrische en hybride bussen. Wissenhage wordt alleszins de grootste in het rijtje van duurzame stelplaatsen. Met de indiening van de omgevingsaanvraag voor Wissenhage start De Lijn een belangrijk nieuw hoofdstuk in haar grote vergroeningsverhaal.

Elektrificatie
De Lijn heeft al geruime tijd plannen voor een nieuwe stel- en werkplaats in Gent omdat de stelplaatsen in Gentbrugge en Destelbergen met ruimtegebrek kampen. De nieuwe stelplaats Wissenhage zal verrijzen op de terreinen achter de Galveston aan de Wiedauwkaai in Gent. Het terrein is 14 hectare groot, en zal in eerste instantie plaats bieden aan minstens 40 standaardbussen en 65 gelede bussen. Op termijn zullen dat er nog meer worden. De standaardbussen zullen allen elektrische bussen zijn. De gelede bussen worden (e-)hybrides en wellicht, afhankelijk van de marktevolutie en beschikbare middelen, ook e-gelede bussen. Tevens worden er 40 trams gestald, en er is bufferruimte voor 15 bussen die in herstelling zijn en voor een eventueel laatste contingent dieselbussen in uitfasering. Er wordt een centrale werkplaats voor de Gentse bussen en trams gebouwd, evenals magazijnen, een administratief gebouw, en wasstraten voor trams en bussen. Tevens zal de stelplaats maximaal voorzien zijn voor bijkomende elektrificatie in de toekomst.
Verder zal vlakbij een oefen- en examenterrein voor de rijschool van De Lijn worden gebouwd. De Gaardeniersbrug, de trambrug die geruime tijd geleden reeds werd aangelegd, zal verder worden afgewerkt. De stelplaats wordt via deze brug verbonden met de tramsporen op de Blaisantvest.

Grootste ecologische stelplaats
Wissenhage wordt de grootste ecologische stelplaats van De Lijn. Naast de focus op elektrische voertuigen en voorzieningen worden er tal van milieuvriendelijke en duurzame ingrepen voorzien zoals 27.000 m² groendak, 10.000m² zonnepanelen, regenwaterrecuperatiesystemen, wasstraten met recuperatiewater, enz.

ANN SCHOUBS, directeur-generaal De Lijn:  De Lijn vergroent en verduurzaamt volop, en dat vertaalt zich in al haar geledingen. De meest zichtbare veranderingen zijn uiteraard de vloot en de stelplaatsen. De Lijn heeft momenteel in heel Vlaanderen al ruim 530 hybride bussen rondrijden. Bovendien staan er grootschalige upgrades naar e-hybrides gepland, en verder stromen er de komende jaren honderden elektrische bussen in. Zo wordt er eind 2022 een eerste levering van 60 e-bussen verwacht voor diverse Vlaamse stelplaatsen. Nadien volgen er nog veel meer bussen. De bedoeling is om tegen 2035 ruim 2.000 e-bussen te hebben en alle stelplaatsen aangepast te hebben voor e-bussen. De hele vloot zal dan emissievrij zijn.

LYDIA PEETERS, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: Binnen het Vlaams Klimaatplan speelt het openbaar vervoer een belangrijke rol. We moeten volop inzetten op een vlotter, veiliger en milieuvriendelijker vervoerssysteem. Maar inzetten op de vergroening van ons openbaar vervoer betekent niet enkel inzetten op de vergroening van de vloot maar ook het realiseren van e-stelplaatsen. In die zin zetten we samen met De Lijn in Wissenhage een grote stap vooruit.

 

Uitvoering
De nieuwe stelplaats wordt gebouwd volgens een DBFM-constructie. Dat laat De Lijn toe om de kosten te spreiden. De aannemer op zijn beurt kan het ontwerp naar eigen inzicht, kennis en ervaring functioneel optimaliseren. Er zijn 3 consortia in de running om het project te mogen uitvoeren. Hun definitieve offertes worden verwacht tegen eind maart 2022. De Lijn zal verder nog een grondwatersanering uitvoeren op het terrein. Er bevindt zich een zware historische vervuiling in het gebied. Een deel daarvan werd reeds gesaneerd. Hierna zullen de eigenlijke bouwwerken effectief van start kunnen gaan. Naar verwachting zal de nieuwe stelplaats in de loop van 2026  in dienst kunnen worden genomen.   

 

Contacteer ons
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.