Zaterdag 1 juli start het nieuwe openbaar vervoernet De Lijn

Zaterdag 1 juli start het nieuwe openbaar vervoernet De Lijn

Op 1 juli zet De Lijn een belangrijke stap in de gefaseerde uitrol van Hoppin (basisbereikbaarheid). Het nieuwe openbaar-vervoerssysteem wordt meer zichtbaar op het terrein. Het gaat om een pakket van een honderdtal kleine en grote aanpassingen in het vervoersaanbod in heel Vlaanderen. Reizigers kunnen via de routeplanner op de website of via de app van De Lijn nagaan of er wijzigingen zijn in hun reisroute.

Wat verandert er op 1 juli?

Het nieuwe De Lijn-netwerk past in de nieuwe mobiliteitsvisie Hoppin (decreet basisbereikbaarheid). De vervoerregioraden* hebben samen met De Lijn een netwerk uitgetekend dat streeft naar efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer.

Het aanbod wordt beter afgestemd op de behoeften van reizigers. Treinen, trams en bussen blijven belangrijke vervoersmiddelen.

Op drukke routes zet De Lijn in op snellere en frequentere bussen en trams. Op plaatsen waar er minder vraag is naar openbaar vervoer wordt er flexibel vervoer geïntroduceerd. Naadloos overstappen kan bij een Hoppinpunt, een knooppunt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen, zoals trein, bus, tram, deelsystemen of flexibel vervoer (flexbus of -taxi)”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.
Ann Schoubs, directeur-generaal De Lijn: “16 000 haltes in heel Vlaanderen zijn op een of andere manier betrokken: de lijnen die aan de haltes passeren veranderen, de lijnen krijgen een nieuw lijnnummer, sommige haltes verdwijnen, andere worden verplaatst, er komen nieuwe haltes bij. Netto zullen er een 180-tal haltes minder zijn, da’s 1 % van het totaal aantal haltes.”

Communicatie voor reizigers

De Lijn raadt haar reizigers aan om voor vertrek op 1 juli via de gekende kanalen even te bekijken of er iets verandert aan hun reisroute. Dat kan via de website of de app van De Lijn. Sinds 15 juni 2023 kunnen reizigers hun route opzoeken in de routeplanner van De Lijn.

Op de gemeentepagina's (www.delijn.be/gemeentenaam) kunnen reizigers sinds 15 mei gedetailleerde beschrijvingen en plannen vinden van de nieuwe verbindingen. Lokale besturen verspreiden deze informatie ook via hun eigen gemeentelijke infokanalen.

Gedrukte regiofolders zijn verkrijgbaar in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten en in de Lijnwinkels.

Grootste verandering sinds jaren

Dit is de grootste wijziging aan het openbaarvervoernet sinds jaren. De Lijn beseft dat dit voor vele reizigers een verandering betekent. Het zal wellicht even wennen zijn. Daarom is er extra ingezet op informatie en begeleiding van de reizigers.

Vanzelfsprekend is ook in een evaluatie voorzien, samen met alle betrokken partners waarmee het nieuwe net werd uitgetekend, om indien nodig te kunnen bijsturen.

Achtergrondinformatie

Hoppin is een netwerk met vier vervoerslagen

Het netwerk openbaar vervoer bestaat uit vier vervoerslagen: het treinnet, het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat. Door deze vervoerslagen beter met elkaar te verbinden en geïntegreerde informatie aan te bieden, zullen reizigers vlot van de ene modi op de andere kunnen overstappen.

  • Het treinnet vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer in Vlaanderen.
  • De bussen en trams van het kernnet zorgen voor de verbinding tussen grote woonkernen en centraal gelegen attractiepolen zoals bijvoorbeeld scholen, sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen en handelscentra. Het kernnet wordt afgestemd op het treinnet.
  • Het aanvullend net bestaat uit de bussen tussen kleinere steden en gemeenten. Het zorgt voor de aanvoer naar het kernnet en het treinnet. Ook het woon-werkverkeer en het woon-schoolvervoer dat alleen tijdens de spitsuren bestaat, kan deel uitmaken van dit net.
  • Op bepaalde locaties of tijdstippen of voor bepaalde doelgroepen zijn treinen, het kernnet of het aanvullend net niet toegankelijk. Het vervoer op maat (‘flexvervoer’) kan hier een oplossing bieden. Het complementair vervoer op maat-aanbod varieert van een buurtbus of een collectieve taxi die reizigers vervoert op afroep tot allerlei deelsystemen zoals deelauto’s en deelfietsen. Ook het aanbod voor personen met een ernstige fysieke beperking (doelgroepenvervoer) valt hieronder. Het vervoer op maat zal gereserveerd kunnen worden via de mobiliteitscentrale (Hoppincentrale).

Wat is een vervoerregioraad?

Vlaanderen werd ingedeeld in 15 vervoerregio’s. Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die de invulling van basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en evalueert binnen de vervoerregio. De vervoerregioraad is de cockpit voor het mobiliteitsbeleid in de vervoerregio. Niet alleen het regulier openbaar vervoer met bus of tram, maar ook de voor- en natrajecten met (deel)fiets, (deel)auto en alle andere vervoersmodi worden gefaciliteerd. In de vervoerregioraad komen de belangrijkste belanghebbenden uit alle bestuursniveaus samen. Alle steden en gemeenten uit de regio zijn rechtstreeks vertegenwoordigd, door de burgemeester of de schepen van mobiliteit. Daarnaast zit ook het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, Het Agentschap Wegen en Verkeer in de vervoerregioraad. De leden van de vervoerregioraad hebben het nieuw vervoerplan opgesteld en goedgekeurd voor hun regio.

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.