Zelfrijdende shuttlebus De Lijn rijdt voor het eerst op Brussels Airport

Zelfrijdende shuttlebus De Lijn rijdt voor het eerst op Brussels Airport

4 dagen demonstratieritten in echte omgeving

De zelfrijdende elektrische bus heeft zijn eerste meters afgelegd op Brussels Airport. De komende 4 dagen maakt de shuttle naast de terminal enkele demonstratieritten zonder reizigers aan boord, zodat de technologie getest wordt in een echte omgeving.  Het ambitieuze proefproject van De Lijn en Brussels Airport schakelt zo een versnelling hoger. In 2021 moet de zelfrijdende bus autonoom pendelen tussen de terminal en de cargo bedrijvenzone en parkeerterreinen. “Dit wordt het visitekaartje van het openbaar vervoer in Vlaanderen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Buitenlandse bezoekers zullen ons meteen leren kennen als een innovatieve regio”.

 

Autonoom rijden in gemengd verkeer

Brussels Airport is het decor van een ambitieus proefproject met een zelfrijdende shuttlebus van De Lijn. In de komende dagen maakt het voertuig van constructeur 2GetThere zijn eerste demonstratieritten langsheen de terminal, zodat passagiers die even halt houden aan het lenteterras de bus kunnen zien rijden. Voorlopig rijdt de bus nog zonder passagiers.

In het buitenland rijden voertuigen zonder chauffeur voornamelijk in een eigen bedding, maar bij het proefproject op Brussels Airport is het de bedoeling dat de zelfrijdende shuttle uiteindelijk autonoom doorheen gemengd verkeer navigeert. 

Deze zelfrijdende shuttle is spitstechnologie die tot de verbeelding spreekt”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Met dit proefproject maken we de verbeelding tastbaar. We zetten innovatie in om het aanbod van De Lijn verder te versterken. Dit is een investering in de toekomst, in efficiëntie, in imago en in de verleidingskracht van ons openbaar vervoer. Vlaanderen en De Lijn nemen hier echt een voortrekkersrol op”.
"We staan voor een doorbraak in autonoom vervoer”, bevestigt Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn. “Het is nu een kwestie van mee te zijn en de technologie te ontwikkelen op maat van het openbaar vervoer. Binnen het kader van basisbereikbaarheid werken we aan de uitbouw van een sterk uitgebouwd basisnetwerk. Als we dit kunnen versterken met een flexibel aanbod aan gedeelde shuttlevoertuigen, dan kunnen we de grote mobiliteitsuitdagingen van de toekomst aan."
“In het kader van onze duurzame ontwikkeling is ‘intelligente mobiliteit’ één van onze strategische prioriteiten voor de komende jaren”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company. “We willen passagiers en werknemers stimuleren om meer met het openbaar vervoer naar de luchthaven te komen. Dit gezamenlijk project met De Lijn, gestart in 2015, is een van de concrete projecten om deze doelstelling te halen. We onderzoeken nu hoe zelfrijdende busjes ingezet kunnen worden om het reizigersvervoer op het luchthaventerrein efficiënter te laten verlopen”.
Carel C van Helsdingen, CEO van constructeur 2GetThere geeft aan: "De Lijn en Brussels Airport zetten met dit project wereldwijd een nieuwe standaard. De selectie op basis van specifieke betrouwbaarheids- en veiligheidseisen, alsmede het eerst bewijzen hiervan via testen, vereist een gedegen benadering op basis van innovatieve technologie. Het is een uitdagend project en wij zijn trots geselecteerd te zijn als constructeur. Wij kijken uit naar de verdere samenwerking, de uitrol van het systeem en het vervoeren van passagiers."

 

Innovatie biedt mooie kansen

Zelfrijdende voertuigen bieden nieuwe opportuniteiten voor het openbaar vervoer. Zo kan een zelfrijdende shuttle de dienstverlening gevoelig verbeteren op plaatsen waar dit praktisch en financieel minder haalbaar is met gewone bussen. De technologie kan ook helpen om chauffeurs te ondersteunen op het vlak van verkeersveiligheid. En toeristisch is er een voordeel, want buitenlandse bezoekers leren Vlaanderen meteen kennen als een eigentijdse regio, waar geïnvesteerd wordt in innovatie.

 

Autonoom rijdende pendeldienst tussen luchthaventerminal en cargo bedrijvenzone

De Lijn en Brussels Airport Company willen in 2021 een autonoom rijdende pendeldienst lanceren tussen de luchthaventerminal en de cargo bedrijvenzone en parkeerterreinen. Zelfrijdende elektrische busjes die verkeersveilig, duurzaam en flexibel inzetbaar zijn kunnen dan een hoge frequentie aanbieden. De shuttle zou zelfstandig rijden aan een snelheid van gemiddeld 20 km/uur op een kort, vast traject dat uitgerust is met magneten en sensoren. De magneten bevinden zich in de grond en dienen als bakens om de weg aan te duiden. De sensoren zijn ingebouwd om andere objecten in de omgeving te detecteren. Lokaal kunnen aanpassingen nodig zijn om de verkeerscomplexiteit te verlagen. Maar er is geen aparte bedding nodig, want het busje deelt de weg gewoon met ander verkeer.

 

Het verdere traject van de zelfrijdende bus

  •  Het proefproject zit momenteel in de ontwikkelingsfase. De proefritten uit deze fase dienen om de technologie te testen. Op basis van de resultaten wordt de technologie verder ontwikkeld. 
  • In de loop van 2020 vinden langere periodes met aanvullende testen plaats, zonder reizigers, maar met een steward aan boord, in gemengd verkeer op de Brucargo bedrijvenzone. Deze testperiode is bedoeld om de werking van de bus uit te proberen in alle weersomstandigheden en verkeerssituaties. Alle bevoegde autoriteiten zullen het ontwikkelproces mee opvolgen.
  • Als deze testen positief verlopen, kan het reizigerssysteem verder uitgebouwd worden en worden ook de dispatchcentrale, halte interfaces en laadstations toegevoegd. Dan is het de bedoeling om zonder steward aan boord, maar met opvolging vanuit een dispatching te rijden.
  • Midden 2021 kan dan gestart worden met reizigersvervoer.

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.