Zorg voor degelijk sanitair chauffeurs permanent aandachtspunt

Ook medewerkers privé-exploitanten mogen toiletten gebruiken

De Lijn heeft met verbazing kennis genomen van de verwijten van parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a) over de toiletten voor haar chauffeurs. Het sanitair voor het rijdend personeel is een permanent aandachtspunt op diverse formele overlegorganen met de vakbonden, vragen worden zo snel mogelijk aangepakt. De vervoermaatschappij benadrukt dat ze de kwestie grondig opvolgt, en verwerpt de bewering dat er een structureel probleem zou zijn. Tijdelijke lokale problemen kunnen opduiken, maar worden opgevolgd via het overleg met de vakbonden. Problemen die gemeld worden, volgt De Lijn op. Met 605 toiletten is het hele net ook zo goed als afgedekt. 

 

Ook oplossingen voor ’s morgens en ‘s avonds

Het streefdoel is een toiletbezoek om de 100 minuten, op langere trajecten zijn er meer voorzieningen. Goed sanitair voor chauffeurs is belangrijk, daarom zoekt De Lijn ook naar oplossingen die buiten de openingstijden van sommige gebouwen toegankelijk zijn.

 

605 toiletten – verdeling per provincie

Over heel Vlaanderen zijn er 605 locaties waar chauffeurs naar het toilet kunnen. Er zijn drie groepen toiletten: in de eigen gebouwen (stelplaatsen en chauffeurslokalen), bij derde partijen (treinstations, cafés, tankstations, particulieren, ... ) en gehuurde mobiele toiletten. De mobiele toiletten worden geplaatst en onderhouden door een privéfirma. Ook chauffeurs van exploitanten kunnen in principe gebruikmaken van het sanitair. De Lijn vraagt wel dat hun werkgever daarover afspraken maakt en bijdraagt in de kosten voor onderhoud en plaatsing. De Lijn betaalt zelf ook een vergoeding voor het gebruik van private toiletten.

Over het hele net van De Lijn zijn er 605 toiletten. Antwerpen heeft er 175, Limburg 150, Oost-Vlaanderen 90, Vlaams-Brabant 100 en West-Vlaanderen 80. Daarmee is het busnet zo goed als helemaal afgedekt.

 

Ook kwestie van vergunningen

Een mobiel toilet is meer dan het laten leveren en van de vrachtwagen halen. Ook een vergunning van de lokale overheid is nodig. Dat laatste vraagt tijd, soms komt er geen vergunning. In zulke gevallen moet De Lijn een andere oplossing zoeken.  

 

43 vragen op 6 maanden

De zorg voor het degelijk sanitair is een aandachtspunt van drie overlegorganen waarin de vakbonden vertegenwoordigd zijn: het CPBW (Comité voor preventie & Bescherming op de Werkvloer), een technische commissie en de stuurgroep diversiteit. In elke provincie volgt een verantwoordelijke het sanitair voor het rijdend personeel op.

De Lijn wijst erop dat er het voorbije halfjaar op de CPBW’s van Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg 43 vragen waren over het sanitair. Die gingen vooral over kleinere mankementen of de vraag naar een toilet op een bepaalde locatie.

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.