Zwartrijden bij De Lijn op laagste niveau in 7 jaar

38 % meer reizigers gecontroleerd sinds 2011

Zwartrijden bij De Lijn is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau in 7 jaar. 2,3 procent van de gecontroleerde reizigers kon geen geldig vervoerbewijs voorleggen. De vervoermaatschappij verklaart dit door de intensievere controles sinds 2011. Sindsdien steeg het aantal gecontroleerde reizigers met 38 procent. Vorig jaar werden voor het eerst meer dan 2 miljoen reizigers gecontroleerd. Zwartrijden gebeurt vooral door jonge mannen: de gemiddelde zwartrijder is een 17-jarige die De Lijn neemt in de provincie Antwerpen. 

 

Recordaantal reizigers gecontroleerd in 2014
Nooit eerder controleerde De Lijn zo veel reizigers als vorig jaar. Het aantal steeg met meer dan 11 procent tot 2,068 miljoen. De voorbije drie jaar steeg het aantal gecontroleerde reizigers met 38 procent of 573 534 reizigers. In totaal werden vorig jaar 47 775 PV’s opgesteld voor zwartrijden. In 2013 waren dat er ongeveer evenveel (47 560), maar werden minder reizigers gecontroleerd.

 

1 reiziger op 43 rijdt zwart
De intensievere controles op zwartrijden werpen vruchten af. Door meer te controleren en sommige controles aan te kondigen, is het aantal betrapte reizigers gedaald tot het laagste niveau sinds 2008. In 2014 liep 1 reiziger op 43 (2,3 %) tegen de lamp, in 2008 was dat nog 1 reiziger op 31 (3,2 %). Dat betekent dat bijna 98 procent van de reizigers wel correct betaalt.

 

11 % pv’s voor sms-tickets
De meeste processen-verbaal worden opgesteld voor reizigers die geen vervoerbewijs op zak hebben. In 11 procent van de gevallen werd een reiziger geverbaliseerd omdat de reiziger zijn sms-ticket had aangevraagd nadat de controleur was opgestapt. Om in orde te zijn, moet een reiziger zijn sms-ticket aanvragen vóór het opstappen. Daarnaast werden 766 pv’s opgesteld voor vervalsing van een sms-ticket. Daaronder valt bijvoorbeeld het doorsturen van een sms-ticket. Op vervalsing staat een boete van minstens 150 euro. 

 

15 meest gecontroleerde lijnen
Directeur-generaal Roger Kesteloot : 

‘Ook dit jaar zullen we intensief controleren met extra aandacht voor ritten met doorgaans veel zwartrijders, in het bijzonder de studerende jeugd. Om die op andere gedachten te brengen, lanceren we een infografiek met o.a. cijfers over onze aanpak van zwartrijden, nuttige tips en de 15 lijnen waarop we de meeste reizigers controleren.’ 

 

Gemiddelde zwartrijder is man van 17 jaar 
De jeugd is oververtegenwoordigd bij de zwartrijders: 60 procent van de pv’s gaan naar min 25-jarigen, terwijl die maar 49 procent van de ritten voor hun rekening nemen. In verhouding worden de 16- tot 21-jarigen het meest betrapt op zwartrijden. De 16- en 17- jarigen zijn goed voor 13 procent van de pv’s, de groep van 18 tot en met 21 jaar 24 procent. Hoewel ze maar 45 procent van de reizigers uitmaken, zijn ruim de helft (54 %) van de zwartrijders mannen. 
 
Meeste zwartrijders in Antwerpen, minste in Limburg
Met respectievelijk 3,8 procent en 2,9 procent betrapte reizigers hebben de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen relatief gezien de meeste zwartrijders. Beide provincies zijn samen goed voor meer dan 7 pv’s op 10 (71,6 %). De aanwezigheid van twee grootsteden met tramnetten is daar niet vreemd aan. In Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen wordt het minst zwartgereden. In Limburg is 1,2 procent van de reizigers niet in orde bij een controle, in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen is dat telkens 1,3 procent.

Contacteer ons
Tom Van de Vreken Woordvoerder VVM De Lijn, De Lijn
Tom Van de Vreken Woordvoerder VVM De Lijn, De Lijn
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 36 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar circa 11 miljoen ritten. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.